1950 – 1980s RESISTANCE MOVEMENT IN UKRAINE IN DIASPORA COLLECTIONS OF MANUSCRIPT DEPARTMENT OF VASYL STEFANYK NATIONAL SCIENTIFIC LIBRARY OF UKRAINE IN LVIV

Keywords: archives., Ukrainian diaspora,, dissidents,, 1960-1980s,, resistance movement in Soviet Ukraine,

Abstract

On occupied territories of Ukraine, Russians burned books dedicated to those who fought for Ukrainian freedom in the 1950-1980s (V. Chornovil, V. Status, etc.). The resistance movement in Soviet Ukraine in the second half of the XX century is a crucial period in Ukrainian history. The dissident movement in Soviet Ukraine was a phenomenon that couldn’t be ignored either in the West or the USSR. The authorities in the USSR, though upset, were compelled to recognize the existence of dissidents in the country and the troubles they caused. Dozens of Ukrainian archival institutions store primary sources of the history of the 1950-1980s Ukrainian resistance movement. And now, the Department of manuscripts of Vasyl Stefanyk National Scientific Library of Ukraine in Lviv can be added to that list. Documents presented in the diaspora collections of the Department could provide researchers with new information on that topic. Most of the materials for studying the history of Ukrainian dissidents are stored in the personal archive of M. Demkovych-Dobryansky (collection # 298) – famous historian, chief editor of the Ukrainian edition of Radio Liberty (1956–1972), publicist, public and political activist. The scripts of radio programs prepared by M. Demkovych-Dobryansky, and in particular those concerning Ukrainian dissidents, are available for researchers. The epistolary of M. Dobryansky is also a valuable source for those who were styling the dissident movement in the USSR.

Personal papers of M. Prokop (collection # 301) possess documents and materials about the activity of the Ukrainian Supreme Liberation Council on helping dissidents in Soviet Ukraine. M. Prokop (as well as M. Dobryansky) collec ed article copies and newspaper clips that were dedicated to famous Ukrainian dissidents. The epistolary heritage of the Horbach family (collection # 294) and Antonovych family (collection # 282) enrich the primary sources of the 1950-1980s resistance movement in Ukraine

References

Dzhulai D. U Kanadi vriatuvaly unikalnyi videoarkhiv svidchen ukrainskykh dysydentiv. Rezhym dostupu: https://www.radiosvoboda.org/a/video-arkhiv-dysydentiv-chasiv-srsr/31637210.html. Data dostupu: 20.06.22.
Lvivska natsionalna naukova biblioteka Ukrainy im. V. Stefanyka (dali – LNNBU). Viddil rukopysiv. Fond № 298 (M. Demkovych-Dobrianskyi), spr. «Lysty M. Demykovycha-Dobrianskoho do D. Ersteniuka»», akr. 8
LNNBU. Viddil rukopysiv. Fond № 298 (M. Demkovych-Dobrianskyi), spr. «Lysty M. Demkovycha-Dobrianskoho do Komitetu oborony radianskykh politychnykh viazniv», akr. 2.
LNNBU. Viddil rukopysiv. Fond № 298 (M. Demkovych-Dobrianskyi), spr. «Lysty M. Demkovycha-Dobrianskoho do polskoho Instytutu «Reduta», ark. 3.
LNNBU. Viddil rukopysiv. Fond № 298 (M. Demkovych-Dobrianskyi), spr. «Lysty M. Demkovycha-Dobrianskoho do Svitlychnoi N.», ark. 1.
LNNBU. Viddil rukopysiv. Fond № 298 (M. Demkovych-Dobrianskyi), spr. «Chornovil V. Materialy pro noho», ark. 8.
LNNBU. Viddil rukopysiv. Fond № 298 (M. Demkovych-Dobrianskyi), spr. «Lysty M. Demkovycha-Dobrianskoho do Prokopa M.», ark. 1.
LNNBU. Viddil rukopysiv. Fond № 301 (Prokop M.), spr. «Protokoly Prezydii Seredovyshcha ZP UHVR 24.01.1971–3.12.1978», ark. 3.
LNNBU. Viddil rukopysiv. Fond № 301 (Prokop M.), spr. «Ukrainski dysydenty na Zakhodi (problemy, uspikhy, nevdachi) (dopovid na forumi Seredovyshcha UHVR)», ark. 1.
LNNBU. Viddil rukopysiv. Fond № 301 (Prokop M.), spr. «Hrynokh Ivan – materialy pro noho», ark. 5.
LNNBU. Viddil rukopysiv. Fond № 330 (arkhiv rodyny Horbachiv), spr. «Chornovil Viacheslav Lyst do Anny-Hali Horbach», ark. 3.
Kasianov H. Nezghodni. Ukrainska intelihentsiia v rusi oporu 1960-80-kh rokiv. Kyiv: «Lybid», 1995. 224 s.
Mykolaienko A. Pravozakhysna diialnist ukrainskykh diaspornykh ZMI ta vydavnytstv u 60–80-kh rokakh KhKh st. Ukrainskyi informatsiinyi prostir. 2019. № 4. S. 118-128.
Paska B. Fenomen mizhnarodnykh kampanii na zakhyst ukrainskoho dysydenta Valentyna Moroza (1970–1979 rr.). Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Ser. Istoriia.
Prokop M. Peremoha Valentyna Moroza / M. Prokop // Suchasnist. – 1975. – Ch. 2. – S. 80–90.
Removska O. Hovoryt Radio Svoboda. Istoriia ukrainskoi redaktsii. Kyiv, 2015.
Senyk Ya. Epistoliarii v arkhivi Omeliana i Tetiany Antonovychiv (za materialamy viddilu rukopysiv Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka). Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy im. V. Stefanyka. 2018. № 10. S. 419-477.
Senyk Ya. Lystuvannia d-ra Volodymyra Horbovoho z diasporoiu (za materialamy viddilu rukopysiv LNNB Ukrainy im. V. Stefanyka). Naukovi zapysky Natsionalnoho universytetu «Ostrozka akademiia». Seriia «Istorychni nauky». 2019. № 29. S. 123–131.
Simkiv O. Reaktsiia svitovoi hromadskosti na porushennia prav liudyny v URSR (1976-1985 rr.). Ukrainskyi vyzvolnyi rukh. 2013. № 18. S. 228-251.
Sus I. Naukova, literaturna ta hromadska diialnist Anny-Hali Horbach (za materialamy lystuvannia z osobystoho arkhivu Horbachiv viddilu rukopysiv Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy imeni V. Stefanyka. Zapysky Lvivskoi natsionalnoi naukovoi biblioteky Ukrainy im. V. Stefanyka. 2015. S. 551-561.
Temirova N. Formuvannia istorychnykh dokumentatsiinykh tsentriv: dosvid ukrainskoi diaspory. Donetskyi visnyk Nauk. t-va im. Shevchenka. Ser. «Istoriia». 2012. S. 15-22.
Tsiupiak V. Osoblyvosti istoriohrafii dysydentskoho rukhu v Ukraini v 1950–1980-ti rr. Problemy politychnoi istorii
Ukrainy. 2020. № 15. S. 224-232.
Sherekh Yu. Tretia storozha: Literatura, mystetstvo, ideolohiia / Yurii Sherekh. Kyiv : Dnipro, 1993. 347 s.
Zhuk S. Rock and Roll in the Rocket city. The West, identity and ideology in Soviet Dniepropetrovsk. Baltimore, 2010.
Published
2022-11-21
How to Cite
Kravets, D. (2022). 1950 – 1980s RESISTANCE MOVEMENT IN UKRAINE IN DIASPORA COLLECTIONS OF MANUSCRIPT DEPARTMENT OF VASYL STEFANYK NATIONAL SCIENTIFIC LIBRARY OF UKRAINE IN LVIV. Zaporizhzhia Historical Review, 6(58), 343-350. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2427
Section
Historiography. Source Studies