ЛИСТИ Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО ДО О. В. БОДЯНСЬКОГО

Abstract

У статті вперше вводяться до наукового обігу листи видатного україн ського історика запорозького козацтва, археолога Дмитра Яворницького адресовані його учню, археологу, досліднику Надпоріжжя Олександру Бодянському. Обидва вчені більшу частину життя провели у Дніпрі (Дніпропетровську, Катеринославі) і Запоріжжі, зробили значний внесок у розвиток науки та культури регіону і тому особливо цікаві краєзнавцям. Методологія дослідження полягає у використанні насамперед історико-логічного методу. Наукова новизна полягає у тому, що у статті розширюється джерельна база досліджень регіону. У ній вперше публікуються невідомі досі документи, виявлені у приватному зібранні, встановлена іс торія їхнього походження, проведений аналіз їхнього змісту у зіставленні з опублікованими раніше листами Бодянського до Яворницького. На основі аналізу документів, що публікуються, виявлено їхній інформаційний потенціал, встановлено важливі факти стосовно біографій обох вчених, взаємозв’язків між ними, роль Д. Яворницького як наукового ке рівника, формування О. Бодянського як археолога, його зацікавленості історією Запорозької Січі

References

1. Алексашкіна Л. Л. Дмитро Іванович Яворницький як історик українського козацтва : дис. … канд.. іст. наук : 07.00.06. Київ, 2013. 160 с. ; Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького : в 5 т. / упоряд. С. В. Абросімова та ін. Дніпропетровськ, 1997–2010 ; Шубравська М. М. Д. І. Яворницький. Життя, фольклористично-етнографічна діяльність. Київ : Наук. думка, 1972. 254 с.
2. Плешивенко А. Александр Всеволодович Бодянский (1916–1992). Музеї. Меценати. Колекції. 2000. С. 102–104; Плешивенко А. Г. Амфорные клейма из коллекции А. В. Бодянского. Археологічна спадщина О. В. Бодянського. Запоріжжя, 2006. С. 176–183.
3. Попандопуло З. К 90-летию со дня рождения А. В. Бодянского. Музейний вісник. 2006. № 6. С. 183.
4. Казакевич Г. М. Кельтський меч з розкопок О. В. Бодянського. Археологія. 2011. № 2. С. 96–102.
5. Борисенко О. Є. Декілька штрихів до портрету Олександра Всеволодовича Бодянського. Краєзнавство Запорожжя. 2017. № 2. С. 143–145.
6. Епістолярна спадщина академіка Д. І. Яворницького. Дніпропетровськ, 1997. Вип. 1. С. 77–88.
7. Там само. С. 77.
8. Там само. С.80, 82.
9. Там само. С. 87.
Published
2022-11-21
How to Cite
Мицик, Ю. (2022). ЛИСТИ Д. І. ЯВОРНИЦЬКОГО ДО О. В. БОДЯНСЬКОГО. Zaporizhzhia Historical Review, 6(58), 301-304. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2420
Section
Historiography. Source Studies