CZECH IMMIGRANTS IN VOLYN: A REGIONAL MODEL OF ETHNIC IDENTITY

Keywords: regional identity., ethnic identity,, Volynian Czechs,, Volyn,, immigration,

Abstract

The article considers the ways and means of preserving ethnic identity of Czech immigrants who emigrated to Volyn in the middle of the 19th century and lived there before re-emigration. One of the research aspects is to determine the new, related to the Volyn region, signs of identity that the immigrants acquired with time. The case study is based on analyzing reliable sources and scientific works. The sources for the research were chronicles (memoirs) of Czech re-emigrants who returned to Czechoslovakia in 1947 and scientific investigations of modern scholars. The emigration of Czechs to Volyn was caused by a complex of factors, mainly economic ones. The Russian government’s protection policy, under the decree of 1870, contributed to the emigration movement intensification, making it a mass phenomenon. The immigrants settled compactly, mainly in the south-western part of the Volyn province, formed Czech volosts, built up their settlements, organized schools for children, preserved their language, started public associations, which prevented them from russification and assimilation.

The study argues that the poly-ethnic and poly-confessional nature of Volyn society and new spatial-social conditions of life caused the need to personify the Czech community at the beginning of immigration which provided for preserving ethnic traits, language, and customs. Unlike the local Ukrainian population, during the century, the Czechs identified themselves and the community with their “old” homeland. At the same time, their living space had radically changed. The Czechs, communicating with Poles, Ukrainians, and Jews, gained new economic experience. Volyn land became their native home, the resting place of their ancestors, and the birthplace of their children. The Czech lexicon of the 19th century was enriched by having borrowed new words and lexical forms of Ukrainian and Polish origin. Check customs, rites, and traditional holidays continued to exist next to new Ukrainian ones. Thus, the self-identification of the Czechs, inextricably linked with the Volyn region, had changed, which testified to the formation of a regional identity model.

References

Alieksieienko I.V. Rehionalna identychnist yak katehoriia politychnoi praktyky v dobu hlobalizatsii. Derzhava i pravo. 2010. Vyp. 50. S. 649-653.
Andrushchenko T. Rehionalna identychnist: zmist, typy i osoblyvosti formuvannia. Politykus. Vyp. 4. 2019. S. 93–97.
Bonek Yi., Manova D., Starek V. Hulcha Cheska na Volyni. Opys zhyttia v 1870–1947 rr. Pereklad z cheskoi Viacheslava
Shliakhovoho. Rivne: PP Diatlyk M., 2017.
Volыnskye eparkhyalnыe vedomosty. 1894. № 5. S. 156.
Derzhavnyi arkhiv Rivnenskoi oblasti. F.30. Op.20. Spr.930.
Voenno-statystycheskoe obozrenye Volыnskoi hubernyy. Ch. 1 / sost. A. Zabelyn. K.: Typ. shtaba Kyev. voen. okr.,
1887. KhKhKhVI, 368 s.
Nahorna L.P. Identychnist etnichna. Entsyklopediia istorii Ukrainy: T. 3: E-Y / Redkol.: V. A. Smolii (holova) ta in.
NAN Ukrainy. Instytut istorii Ukrainy. K.: V-vo «Naukova dumka», 2005. 672 s.: il..
Nahorna L. Poniattia „natsionalna identychnist” i „natsionalna ideia” v ukrainskomu terminolohichnomu prostori.
Politychnyi menedzhment. 2013. № 2. S.14-30. S.16.
Nahorna L.P. Rehionalna identychnist: ukrainskyi kontekst. K.: IPiEND imeni I.F.Kurasa NAN Ukrainy, 2008. 405 s.
Polnoe sobranye zakonov Rossyiskoi ymperyy Sobranye 2-e (1825-1885). T. KhLV (1870). Otdelenye 2-e. Sankt-Peterburh: Typ. 2-ho Otd-nyia Sobstv. ee ymperat. velychestva kantseliaryy, 1874. № 48551. S. 20–21.
Polnoe sobranye zakonov Rossyiskoi ymperyy. Sobranye 3-e : [s 1-ho marta 1881 h.]. T. VII. Sankt-Peterburh: Hos. typ., 1885-1916. 1890. S. 432.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v m. Kyievi. F. 707. Op. 196 (1892). Spr. 68, ch. 1. Ark. 61.
Tsentralnyi derzhavnyi istorychnyi arkhiv Ukrainy v m. Kyievi. F. 707. Op. 225. 1870. Spr. 49. Ark. 222–222 zv.
Pohrebniak O. Fenomen «volynskykh chekhiv» u suchasnii cheskii literaturi: dyskurs natsionalnoi identychnosti (na materiali romanu Edy Kriseovoi «Kotiachi zhyttia»). Komparatyvni doslidzhennia slovianskykh mov i literatur. Kyiv,
2012. Vyp. 19. S. 323–333.
Omelchuk I.S. Typolohichni osoblyvosti zabudovy cheskykh kolonii na Volyni. URL : http://nuwm.edu.ua/images/content/radamv/Visnyk_2/V2-3.pdf
Shulha S. Chekhy v Zakhidnii Volyni: vid oselennia do reemihratsii. Češi v Západní Volyní od osídlení do reemigraci
[Tekst] : monohrafiia. Lutsk : Vezha Druk, 2018. 464 s.
Shulha S. Etnichnyi prostir Volyni druhoi polovyny KhIKh st.: pohliad volynskoho chekha. Naukovyi visnyk Chernivetskoho natsionalnoho universytetu imeni Yuriia Fedkovycha: Istoriia. Chernivtsi : Chernivetskyi universytet, 2019. №
1. S. 48-55.
Cingroš М. K příchodu čechů na Volyň (1868–1872). Sborník prací Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, řada
společenských věd, roč. 29, 2015, č. 2.
Čapka, František - Slezák, Lubomír - Vaculík, Jaroslav Nové osídlení pohraničí českých zemí po druhé světové válce.
Vyd. 1. Brno : Akademické nakladatelství CERM, 2005. 359 s., [4] s. obr. příl : mapy, faksim.
Holec A. Album vzpomínek na Volyň. Uničov, 2006. 147 s.
Hrst vzpomínek na Český Volkov. А české osídlení v nejbližších okolních vesnicích a osadách na ukrajinské Volyni.
Sebral, upravil a sepsal Jiří Pancíř - (Jindřich Šíma). Lovosice, 2005.
Kytl, Zapotocky a Zakova. Kupicov- jak nám o něm vyprávěli - fakta a jména. 1997. 82 s.
Neradová L. Konstrukce kolektivní identity očima pamětníků z řad volyňských Čechů v sušickém pohraničí. Kulturní studia. 1/2013.
Nemec M. Z historie jedné rodiny. Brno, 1999. 161 s.
Nosková J. Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v interpretacích aktérů a odborné literatury. 1. vydání. Brno:
Ústav evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 2007.
Samec V. Kronika obce Dembrovka na Volyni. 1994. 67 s.
Sebek Vaclav. Novokrajev. Kronika česke obce na Volyni(1900-1947). 2014. 40 s.
Stejskal A. Volyňští Češi na Broumovsku. URL: https://www.scvp.eu/downloads/Alexandr_Stejskal_Volynsti_Cesi_na_Broumovsku.pdf 2012.
Šatava L. Jazyk a identita etnických menšin: Možnosti zachování a revitalizace. 2. vydání. Praha, Sociologickénakladatelství (SLON), 2009. 215 s.
Vaculík J. Dĕjny Volyňských Čechů. T.2. (1914-1945). Praha, 1998.
Verna straž. 1950. 30 června. S.4.
Verna straž. 1950. 10 listopadu. S.6
Published
2022-11-21
How to Cite
Shulha, S. (2022). CZECH IMMIGRANTS IN VOLYN: A REGIONAL MODEL OF ETHNIC IDENTITY. Zaporizhzhia Historical Review, 6(58), 159-166. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2405