ROMAN BRZESKI’S VIEWS ON POLITICS GETMAN SKOROPADSKIY

Keywords: Ukrainian State., Pavlo Skoropadskyi,, Hetmanat,, Roman Mlynovetskyi Ukrainian Revolution,, Roman Brzeskyi,

Abstract

The article examines the views of Roman Brzeski on the domestic and foreign political activities of Pavlo Skoropadskyi as hetman of the Ukrainian State, compares Brzeski’s assessments of Skoropadskyi in contrast with the hetman’s ideological opponents and supporters. Also, this article conducts a compara tive analysis of Roman Brzeski’s opinions with the visions of modern histori ans on domestic and foreign policy, regarding the question of dependence of the Skoropadsky Hetmanate regime and its government on Germany and its allies in particular.The author attempts to find out the reasons for Brzeski’s sharply negative assessments of the domestic and foreign policy of Hetman Pavlo Skoropadskyi and his government, including a negative assessment of the Hetman himself as a person. Furthermore, efforts are being made to con firm or refute Roman Brzeski’s opinion about Skoropadski’s complete depen dence on the German occupation administration and as a protégé of pro-Rus sian forces.The author also brings little-known sources of personal origin of Brzeski’s authorship into wide scientific circulation to study the problems of the Ukrainian Revolution and the period of the Hetmanate from the point of view of a witness and participant in the events of that time in particular. In addition to scientific novelty, the study of such little-known sources and per sonalities as Roman Brzeski allows us to understand certain views and stereo types of historical events and personalities that are still present, since they were formed and spread not only through opinion leaders, but also among less influential and well-known personalities. In addition, the little-known and even forgotten legacy of the participants of the Ukrainian liberation struggle of 1917-1921, who emigrated after their defeat and was not available for a long time, is returning to Ukrainian memoirs and humanitarian sciences. This allows us both to find new information and to make an attempt to analyze historical events through the prism of the life experienced by the participants.

References

Avtobiohrafiia Mykhaila Hrushevskoho, 1914-1919 pp. / Ukrainskyi istoryk. №1-2, 1966. S. 100.
Andriievskyi V. Z mynuloho. Tom 2. Berlin: Ukrainske slovo, 1923. 264 s.
Bzheskyi R. Teoriia postupu (vistnykovyi dorobok 1924-1934 rokiv). / Uporiadnyky Volodymyr Boiko, Tamara Demchenko. K.: Tempora, 2016. 472 s.
Verstiuk V. Chomu natsionalna derzhavnist ne zmohla stverdytysia u 1917-1921 rokakh? / Problemy vyvchennia istorii Ukrainskoi revoliutsii 1917-1921 rokiv. Vypusk 16, 2021. S. 163-191.
Vynnychenko V. Vidrodzhennia natsii (Istoriia ukrainskoi revoliutsii [marets 1917 r.-hruden 1919 r.]). Tom 3. Kyiv-Viden, 1920. 535 s
Hai-Nyzhnyk P. Derzhavnyi perevorot 29 kvitnia 1918 r.: prychyny ta perebih zakhoplennia vlady P.Skoropadskym. / Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. №4, 2011. S. 132-164.
Hramota Hetmana vsiiei Ukrainy do vsikh ukrainskykh hromadian i kozakiv. URL: http://www.hai-nyzhnyk.in.ua/doc2/1918(11)14.skoropadskiy.php. (data zvernennia: 22.06.22).
Hramota do vsoho ukrainskoho narodu. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0003300-18#Text. (data zvernennia: 14.06.22).
Demchenko T. Syn Chernihivshchyny – Roman Bzheskyi. Siverianskyi litopys. № 4, 2009. S. 67-78.
Doroshenko D. Moi spomyny pro nedavnie mynule (1914-1920). Miunkhen: Ukrainske vydavnytstvo, 1969. 543 s.
Zenkovskyi V. Piat mesiatsev u vlasty (15 maia-19 oktiabria 1918 h.). Vospomynanyia. M.: Krutytskoe patryarshee podvore, 1995. 240 s.
Kalakura Ya. Novi pidkhody do vysvitlennia Hetmanatu Pavla Skoropadskoho v suchasnii ukrainskii ta zarubizhnii istoriohrafii. / Arkhivy Ukrainy. №2-3, 2011. S. 269-270.
Lypynskyi V. V’iacheslav Lypynskyi ta yoho doba. Kn. 1. K., 2010. S. 153.
Liubovets O. Vseukrainskyi soiuz zemelnykh vlasnykiv u politychnii systemi hetmanatu P. Skoropadskoho. / Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. K.: Diiez produkt, 2008. Vyp. 4, (№481). S. 67.
Mazepa I. Ukraina v ohni y buri revoliutsii (1917-1921). K.: Tempora, 2003. 608 s.
Mlynovetskyi R. Istoriia ukrainskoho narodu (narysy z politychnoi istorii). Ukrainske naukove vydavnytstvo, 1953. 643 s.
Mlynovetskyi R. Narysy z istorii ukrainskykh vyzvolnykh zmahan 1917-1918 (pro shcho “istoriia movchyt”). Tom 2. Chuzhyna, 1973. 670 s.
Nova rada. №82, 1918. 22 travnia. S. 3.
Polonska-Vasylenko N. Istoriia Ukrainy (vid polovyny 17 st. do 1923 roku) Tom 2. Miunkhen: Ukrainskyi vilnyi universytet, 1976. 599 s.
Prykhodko M. Vnesok dyplomatychnoho korpusu Hetmanatu v realizatsiiu heopolitychnoi stratehii Pavla Skoropadskoho. / Hrani. S. 67-68.
Prodaniuk F. Do pytannia pro vnutrishniu polityku Derzhavy Pavla Skoropadskoho. / Ostannii Hetman: Yuvileinyi zbirnyk pam’iati Pavla Skoropadskoho (1873-1945). K.: Akadempres, 1993. S. 60-65.
Svarnyk H. Zahadkovyi “vistnykivets” Roman Bzheskyi, lysty do Dmytra Dontsova. Ukrainski problemy. №2, 1997. S. 144-149.
Skoropadskyi P. Spohady (kinets 1917-hruden 1918). K.: Nash format, 2017. 456 s.
Tereshchenko Yu. Hetmanat Pavla Skoropadskoho yak proiav konservatyvnoi revoliutsii. / Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. Vypusk 4. (№481). K.: Diiezprodukt, 2008. S. 23.
Tymchenko R. Prychyny porazky Tsentralnoi Rady ta peredumovy prykhodu hetmana P. Skoropadskoho do vlady v ukrainskii istoriohrafii. / Literatura ta kultura Polissia. Seriia: Istorychni nauky : zb. nauk. pr. / Nizhyn. derzh. un-t im.
Mykoly Hoholia. Nizhyn, 2016. Vyp. 85 (№ 6). S. 70-80.
Tryhub P. Do pytannia pro osnovni napriamky zovnishnopolitychnoi diialnosti ukrainskykh uriadiv periodu 1917-1921 rr. / Naukovi pratsi. Tom 76. Vypusk 63 S. 62-63.
Khrystiuk P. Zamitky ta materiialy do istorii ukrainskoi revoliutsii 1917-1920. Tom 2. Viden: Ukrainskyi sotsiolohichnyi instytut, 1921. 204 s.
Chernykhivskyi H. Do otchoi zemli: 100-richchia vid dnia narodzhennia Romana Bzheskoho / Rusalka Dnistrova, 1994. Ch. 13 (zhovten). S. 1-2.
Chernykhivskyi H. Do ridnoi zemli: zhyttievym shliakhom Romana Bzheskoho / Siiach: Shchotyzhneva hazeta volynskoho Ternopillia, 1993. Ch. 16 (cherven-lypen). S. 2.
Chernykhivskyi H. Zhyttievyi i tvorchyi shliakh Romana Bzheskoho / Samostiina Ukraina, 1996. Ch. 1-2. S. 30-42.
Chernykhivskyi H. Portrety perom: Statti, ese, retsenzii. Kremenets-Ternopil, 2001. S. 136-147.
Shkilnyk M. Ukraina v borotbi za derzhavnist v 1917-1921 rokakh. Toronto: Rozsylkova knyharnia, 1971. 366 s.
Published
2022-11-21
How to Cite
Andriievska, V. (2022). ROMAN BRZESKI’S VIEWS ON POLITICS GETMAN SKOROPADSKIY. Zaporizhzhia Historical Review, 6(58), 107-118. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2400