INTELLECTUAL ELITE OF UKRAINE: THE TEST OF “NEW POWER” (1941-1943)

Keywords: research and cultural institutions, Ukrainian local authorities, nazi’s authority, occupation, intellectual elite

Abstract

The paper presents the role of Ukrainian intellectual elite in scientific and cultural life during the period of the occupation of Ukrainian territory. The article provides analysis of various survival practices which the representatives of Ukrainian intelligentsia who under different circumstances found themselves in the occupation area had to resort to.

The authors substantiate that the extreme conditions of the German occupation regime demanded that the Ukrainian elite formed new behavioral models that would have ensured basic physical, material, and psychological survival. During the years of occupation most of the Ukrainian elite experienced radical change of social status given the loss of social links, position in a society and conventional sources of income. The former officials, representatives of scientific and artistic professions for the most part could not adjust to the new living conditions, were losing their moral and ethical as well as political directions.

The occupation authorities’ attitude to the Ukrainian elite throughout the whole occupation period was controversial: it ranged from engaging them to active collaboration in local authorities and, correspondingly, getting scientific and cultural life on the seized territories back in order, up to persecution and repressions.

For many representatives of intellectual professions carrying out their civic and professional duty helped realize the practices of combating military threats and align the short-term prospects. However, people’s main task during wartime was to physically survive, which during the change in power was mostly provided by political mimicry and conformity and which the representatives of intellectual elite frequently turned to. The vast majority of elite representatives counted on further pursuing their professional activities in any situation, irrespective of the choice of main behavioral strategies which consequently contributed to the preservation of Ukrainian science, education, a part of material and spiritual values.

References

Koval M. V. Dolia ukrainskoi kultury za «novoho poriadku» (1941-1944 rr. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 1993. № 11-12. S. 15-38; Yoho zh. «Prosvita» v umovakh «novoho poriadku» (1941-1944 rr.). Ukrainskyi istorychnyi zhurnal.
1992. № 5. S. 15–28.; Yoho zh. Ukrainska kultura ta yii diiachi v politytsi natsystskykh kolonizatoriv. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 1993. № 9. S. 13–28.
Verba I. O. P. Ohloblyn. Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. 1995. № 5. S. 89-99; № 6. – S. 92-102; Yoho zh. N.D.
Polonska-Vasylenko. Kyivska starovyna. 1993. № 5. S. 25-40.; Verba I. V., Samofalov M. O. Istoryk Kost Shteppa: liudyna,vchenyi, pedahoh / Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOShK. Kyiv, 2010. 195 s.
Shaikan V. O. Kolaboratsionizm na terytorii reikhskomisariatu «Ukraina» ta viiskovoi zony v period Druhoi svitovoi viiny. Monohrafiia. Kryvyi Rih: Mineral, 2005. 451 s.
Salata O. O. Prychyny kolaboratsionizmu ukrainskoi intelihentsii v umovakh nimetsko-fashystskoi okupatsii 1941-1944 rr. Gileia (naukovyi visnyk): Zbirnyk naukovykh prats. 2009. Vyp. 22. S. 111-118.; Yii zh. Naukova intelihentsiia Kyieva v umovakh natsystskoho okupatsiinoho rezhymu 1941-1942 rr. Kyiv i kyiany u sotsiokulturnomu prostori KhIKh-KhKhI stolit: yevropeiskyi tsyvilizatsiinyi vymir: mater. V shchorich. Vseukr. nauk.- prakt. konf. (m. Kyiv, 27 travnia
2015 r.). S. 139-148.; Stanovyshche ukrainskoi intelihentsii v umovakh nimetsko-fashystskoi okupatsii (1941–1944 rr.). Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho. Vyp. KhIV. Seriia: Istoriia: Zb. nauk. pr. Vinnytsia, 2008. Chastyna 3. S. 249–252.
Hinda V. V. Ukrainska intelihentsiia v period nimetskoi okupatsii (1941-1944 rr.). Naukovi zapysky [Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Mykhaila Kotsiubynskoho]. 2008. Vyp. 14. S. 244-250.
Zabolotna T.V. Umovy pratsi miskoi intelihentsii v roky natsystskoi okupatsii (1941-1944 rr.) Storinky voiennoi istorii Ukrainy. Kyiv, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2012. № 15. S. 135-151.; Yii zh. Stratehii vyzhyvannia miskoi intelihentsii Ukrainy v roky natsystskoi okupatsii (1941-1944 rr.): teoriia ta praktyka. Storinky voiennoi istorii Ukrainy.
Kyiv, Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2013. № 16. S. 94-112; Yii zh. Intelihentsiia u mistsevykh orhanakh vlady v roky natsystskoi okupatsii: istoriohrafiia problemy. Storinky voiennoi istorii Ukrainy. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2010. № 13. S. 40-53
Bidocha L. Intelihentsiia Ukrainy v umovakh «novoho poriadku». Storinky voiennoi istorii Ukrainy. Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy, 2005. Vyp. Chast. 2.S. 151–162.
Raizberh B.A. Sovremennыi sotsyoэkonomycheskyi slovar. Moskva: YNFRA-M. 2012. 564 c.
Yntellyhentsyia v ystoryy: obrazovannыi chelovek v predstavlenyiakh y sotsyalnoi deistvytelnosty. Moskva, «Nauka». 2001. 346 s.
Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy. – F. 1. Op. 70. Spr. 110.
Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady ta upravlinnia Ukrainy. F. KMF-8. Op.1. Spr. 180.
Zabolotna T.V. Stratehii vyzhyvannia miskoi intelihentsii Ukrainy v roky natsystskoi okupatsii (1941-1944 rr.): teoriia ta praktyka. Storinky voiennoi istorii Ukrainy. – Kyiv: Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. 2013. № 16. S. 94-112.
Bystra M. O. Naukovo-pedahohichna ta pedahohichna intelihentsiia Ukrainy: stratehii vyzhyvannia v umovakh natsystskoi okupatsii (1941–1944 rr.). Fenomen ukrainskoi intelihentsii v konteksti hlobalnykh transformatsii (do 95-richchia zasnuvannia Donetskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu): materialy Vseukr. nauk.-prakt. konf.
(Krasnoarmiisk, DonNTU, 17–18 bereznia 2016 roku) / Vst. sl. prof. Kashuba M. V., vidp. red. prof. Nikulchev M. O. Krasnoarmiisk: DVNZ «DonNTU», 2016. 316 s.
Verba I. V., Samofalov M. O. Istoryk Kost Shteppa: liudyna,vchenyi, pedahoh / Tsentr pamiatkoznavstva NAN Ukrainy i UTOShK. Kyiv, 2010. 195 s.
Zabolotna T. Struktura tsyvilnykh orhaniv okupatsiinoi vlady v Kyievi. Arkhivy okupatsii 1941-1944 / Derzhkomarkhiviv Ukrainy; Uporiad. N. Maiakovska. – Kyiv: Vyd. dim „Kyievo-Mohylianska akademiia”, 2006. S.769–774.
Kostiuk H. Zustrichi i proshchannia. Kn.2. Edmonton-Toronto, 1998. 609 s.
Oliinyk Yu.V.Heneralna okruha Volyn-Podillia: terytorialno-administratyvnyi ustrii. Aktualni problemy vitchyznianoi i vsesvitnoi istorii. Materialy vseukrainskoi konferentsii. Luhansk, 8-9 liutoho 2001 r. Luhansk: SNU, 2001. S. 158–163.
Derzhavnyi arkhiv Dnipropetrovskoi oblasti (dali DADO). F. 2276.– Op. 1. Spr.4.
DADO. F.R-2443. Op.1. Spr.69.
Slobodaniuk M. A., Shakhraichuk I. A. Rukh Oporu na Dnipropetrovshchyni v roky Velykoi Vitchyznianoi viiny (1941-1945). Dnipropetrovskyi natsionalnyi universytet. Dnipropetrovsk: Oksamyt-Teks, 2005. 294 s.
Mohyliuk S. V. Nauka v heneralnomu okruzi «Dnipropetrovsk» v period nimetskoi okupatsii (1941-1943 rr.): vyshchi navchalni zaklady na sluzhbi okupantiv (na prykladi diialnosti Dnipropetrovskoho ukrainskoho derzhavnoho universytetu ta Dnipropetrovskoho instytutu inzheneriv transportu). Intelihentsiia i vlada. Seriia: Istoriia. 2012. Vyp. 24. S. 135-147.
DADO. F. 2443. Op. 1. Spr. 7.
Published
2022-01-20
How to Cite
Spudka , I., Vasylchuk , T., & Syhyda , H. (2022). INTELLECTUAL ELITE OF UKRAINE: THE TEST OF “NEW POWER” (1941-1943). Zaporizhzhia Historical Review, 4(56), 110-117. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2332