REPRESSIONS AGAINST SUMY REGION TEACHERS AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF TEACHING STAFF OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS

Keywords: educational institutions., great terror, Stalinist repressions, teachers, students, Sumy Pedagogical Institute, repressions in Sumy region

Abstract

Within the framework of this scientific research the peculiarities of political persecutions of pedagogical intelligentsia of secondary and higher educational establishments of Sumy region in 1930-40s are analyzed. Peculiarities of formation of university management in the specified period of research are revealed. The author semphasizes that despite the existence of a wide documentary base and the declassification of archival criminal cases of persons repressed by the Soviet authorities, Sumy region remains the region where the problem of political repression during the Stalinist period is the least studied. Research on this topic is also becoming relevant due to the emergence of a large number of publications on repression in the region, based on archival materials from other areas. The article presents facts about teachers and heads of higher educational institutions of Sumy region, analyzes criminal cases and accusations against them.

The article states that the Soviet authorities carried out mass work to replace the opposition-minded intelligentsia with Soviet cadres who proved their devotion to state policy. It is noted that higher education institutions, in addition to their educational function, also became centers of Soviet propaganda aimed at spreading the ideas of Stalin’s world view to the masses. The Soviet government made efforts to involve teachers in the fight against «enemies of the people» within educational institutions. In 1939-41, and then in the postwar years, many teachers who were able to prove their devotion to the party were sent to the western regions of Ukraine to participate in the Sovietization of the region.

The authors of the article see the prospects of this study in continuing to study the archives of teachers and students of higher education in Sumy region, finding new facts and creating and supplementing the biographies of teachers who were repressed by the Soviet authorities.

References

Borovyk A.M., Borovyk M.A. Istoriia Chernihivskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu v biohrafiiakh yoho kerivnykiv. Kyiv: SPD Chalchynska N.V., 2016. 416 s.
Haluzevyi Derzhavnyi Arkhiv Upravlinnia Sluzhby Bezpeky Ukrainy v Sumskii oblasti (dali HDA USBU v SO), spr. P-1845, 37 ark.
Harkusha L.V. Zavdannia istorykiv u borotbi za vykorchovuvannia zalyshkiv ideolohii ukrainskoho burzhuaznoho natsionalizmu. Naukovi zapysky instytutu istorii Ukrainy AN URSR. Kyiv, 1950. S. 96–111.
HDA USBU v SO, spr. P-2913, 61 ark.
Hudzenko P.A. Sumska oblast: heohrafichnyi narys. Vidp. red. O. T. Dibrova. Kyiv: Radianska shkola, 1958. 122 s;
Hudzenko P.A. Cherkaska oblast: heohrafichnyi narys. Kyiv, 1959.
Derzhavnyi arkhiv Sumskoi oblasti (dali DASO), f. P-1690, op.1, spr. 1, 39 ark.
DASO, f. P-1690, op.1, spr. 10, 130 ark.
DASO, f. P-1690, op.1, spr. 12, 121 ark.
DASO, f. R-2817, op. 1, spr. 230, 251 ark.
DASO, f. R-2817, op. 1, spr. 235, 99 ark.
DASO, f. R-2817, op. 1, spr. 237, 90 ark.
DASO, f. R-2817, op. 1, spr. 241, 194 ark.
DASO, f. R-2817, op. 1, spr. 242, 371 ark.
DASO, f. R-2817, op. 1, spr. 268, 268 ark.
DASO, f. R-4962, op. 1, spr. 39, 131 ark.
DASO, f. R-7641, op. 1, spr. 598, 368 ark.
DASO, f. R-7641, op. 1, spr. 907, 145 ark.
DASO, f. R-7641, op. 2, spr. 317, 68 ark.
DASO, f. R-7641, op. 2, spr. 333, 183 ark.
DASO, f. R-7641, op. 4, spr. 300, 133 ark.
DASO, f. R-7641, op. 4, spr. 318, 117 ark.
DASO, f. R-7641, op. 5, spr. 263, 30 ark.
DASO, f. R-7641, op. 5, spr. 590, 112 ark.
DASO, f. R-7641, op. 5, spr. 641, 64 ark.
DASO, f. R-7641, op. 5, spr. 771, 67 ark.
DASO, f. R-7641, op. 6, spr. 581, 335 ark.
Dronova N.P. Iz Kokanda v Tambov: topologiya zhizni. K stoletiyu professora, doktora filologicheskikh nauk Lii Solomonovny Kaufman (17.04.1918-23.04.2016). Neofilologiya. 2018. T. 4, № 13. S. 64-70.
Yepyk L., Semeshyn E. Borotba z burzhuaznym natsionalizmom i kosmopolityzmom u VNZ URSR v period pisliavoiennoi vidbudovy (1945–1953 rr.). Storinky istorii: Zbirnyk naukovykh prats. K., 2020. № 50. S. 239-255.
Zoria Poltavshchyny, № 246, 1945, 16 hrudnia.
Kafedra filosofii, bioetyky ta istorii medytsyny Natsionalnoho medychnoho universytetu imeni O.O. Bohomoltsia.
Istoriia kafedry. URL: https://cutt.ly/ixmbvFe (data zvernennia 22.03.2021).
Komliev O.Y. Do 105 richnytsia vid dnia narodzhennia. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriia khimichna. Vypusk 50, 2009 r. URL: https://cutt.ly/Kxmnk6v (data zvernennia 22.03.2021).
Korzh L.V. Istoriia stanovlennia i rozvytku Sumskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. A. S. Makarenka. Sumy: Sumsk. derzh. ped. un-t im. A. S. Makarenka, 1999. 88 s.
Nykyforov A.M. Pedahohichna ta kulturno-prosvitnytska diialnist Nykanora Onatskoho (1875–1937) na Slobozhanshchyni. / dys. ... k-ta istor. nauk: 07.00.01. Sumy, 2016. 323 s.
Politychnyi teror i teroryzm v Ukraini. XIX—XX st. Istorychni narysy / D.V.Arkhiiereiskyi, O.H.Bazhan, T.V.Bykova ta in. Vidpovid. red. V.A.Smolii. K.: Nauk, dumka, 2002. S. 278-279.
Sait ystoryka S.V. Volkova. URL: https://cutt.ly/hxmnsS7(data zvernennia 22.03.2021).
Sambros Yu. Shchabli. Mii shliakh do komunizmu: memuarni narysy. [B. m.]: Suchasnist, 1988. 417 s.
Semeshyn E.V. Represii proty studentiv i vykladachiv Sumskoho derzhavnoho pedahohichnoho instytutu v 1930-kh rr. Visnyk Derzhavnoho arkhivu Khmelnytskoi oblasti «Podilska starovyna». Vyp. 3. Khmelnytskyi. 2018. S. 164-167.
Semeshyn E.V. Uchast vykladachiv Sumskoho pedinstytutu v politychnykh represiiakh 1930-kh (na prykladi spravy S.I. Panchenko). Sumski istoryko-kraieznavchi studii. Zbirnyk materialiv Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (Sumy, 5 lystopada 2020 r.). Sumy: FOP Tsoma S.P., 2020. S. 382-392.
Kholodnytskyi V. Stanovlennia ta diialnist kafedry istorii novoho ta novitnoho chasu Chernivetskoho derzhavnoho universytetu v 1940-1955 rr. Istorychna panorama: Zbirnyk naukovykh statei ChNU, 2007. Vypusk 3. S. 172-186.
Published
2022-01-20
How to Cite
Yepyk , L., & SemeshynЕ. (2022). REPRESSIONS AGAINST SUMY REGION TEACHERS AND THEIR INFLUENCE ON THE FORMATION OF TEACHING STAFF OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS. Zaporizhzhia Historical Review, 4(56), 85-91. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2329