Ukrainian print media: from public to private

  • V. І. Shpak
Keywords: the National Union of Journalists of Ukraine, the state, the law, state and community media, privatization

Abstract

This article focuses on the history of the Ukrainian print medias during the transition country from commandadministrative, the communist party system to a market economy. The author shows the classification of the Ukrainian print media in the 90's of last century, depending on the form of funding and the degree of dependence on the state. Article is illustrated history of the preparation of the draft law on privatization of state and municipal media, shows the basic interests of the state and media. The conclusions about the prospects for the adoption of the law.

References

1. Заряда Н. Аналітичний огляд газет, виданих в Україні у 2009 році // Вісник Книжкової палати України. — 2010. — № 4 (165). — С. 10–14.
2. Бебик В. Інформаційно-комунікаційний менеджмент у глобальному суспільстві: психологія, технології, техніка паблік рилейшнз : моногр. / В. Бебик. – К.: МАУП, 2005. – 440 с.
3. Карпенко В. Інформаційна політика та безпека : підруч. / В. Карпенко. — К.: Нора-Друк, 2006. — 320 с. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://ukrlife.org/main/karp/ bezpeka13.htm
4. Постанова Верховної Ради України «Про діяльність Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади щодо забезпечення свободи слова, задоволення інформаційних потреб суспільства та розвитку інформаційної сфери в Україні від 16.02.99 № 430-XIV [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Офіц. джерело: сайт ВР України. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=432-14
5. Постанова Кабміну України «Програма діяльності Кабінету Міністрів «Назустріч людям» № 115 від 04.02.05 [Електронний ресурс] / Кабмін України. — Офіц. джерело : сайт ВР України. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=n 0001120-05
6. Резолюція ПАРЄ «Про виконання обов'язків та зобов'язань Україною» № 1466 (2005) [Електронний ресурс] // Документи ПАРЄ: [сайт] / Бюро інформації Ради Європи в Україні – Режим доступу : http://www.minjust.gov.ua/udhra/pace-resolution1466.html.
7. Указ Президента України «Про План заходів із виконання обов'язків та зобов'язань України, що випливають з її членства в Раді Європи» вiд 20.01.06 № 39/06 [Електронний ресурс] / Президент України. – Офіц. джерело : сайт ВР України – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=39%2F2006.
8. Проект Закону «Про реформування друкованих засобів масової інформації» від 21.03.2013 № 2600: за станом на 21
чер. 2013 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Офіц. джерело: сайт ВР України. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/ pls/zweb2/webproc 4_1 ?pf3511=46245.
9. Княжицький зареєстрував альтернативний проект про роздержавлення друкованих ЗМІ [Електронний ресурс] / Телекритика : [сайт]. — Режим доступу : http://www.telekritika.ua/ pravo/2013-04-10/80731(10.04.2013). — Назва з екрану.
10. Звернення пленуму правління Національної спілки журналістів України до Президента України В.Ф. Януковича [Електронний ресурс] / НСЖУ : [сайт]. — Режим доступу http://nsju.org/index.php/article/355(10.05.2013). — Назва з екрану.
Published
2021-11-23
How to Cite
Shpak V. І. (2021). Ukrainian print media: from public to private. Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 320-324. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2290