Activation of “Lemko separatism” issue in the last years of the People’s Republic of Poland

  • O. A. Yanchuk
Keywords: Ukrainian-Lemko relations, “Lemko separatism ”, The Ukrainian Social and Cultural Association, The Lemkos Association, Lemkos

Abstract

The development of Lemkos’ “separatist aspirations” in the People’s Republic of Poland during crisis of socialist order in 80-th of previous century is analyzed. It is also paid attention to reasons of national separateness Lemkos and its influence on the relations within the Ukrainian-Lemko environment. In particular, it is examined the national policy of the Polish communist government concerning Lemko issue, that caused to the emergence of nationalist and ethnographic theories of Lemko about their national apartness from Ukrainian in Poland.

References

1. Трухан М. Українці в Польщі після Другої світової війни (1944-1984) / М. Трухан. – Нью-Йорк; Париж; Сідней; Торонто: Наукове товариство ім. Шевченка, 1990. – 403 с.
2. Syrnyk J. Ludność ukraińska na Dolnym Śląsku (1945-1989) / J. Syrnyk – Wrocław, 2007. – 304 s.
3. Syrnyk J. UTSK wobec kwestii regionalizmu łemkowskiego / J. Syrnyk // Рідна мова. – Wałcz, 2007. – № 8 . – S. 23-45.
4. Cирник Я. Власті комуністичної Польщі та лемківське питання / Я. Сирник // Український журнал. – Прага, 2009. – № 1. – С. 24-25.
5. Drozd R. Dzieje ukraińców w Polsce w latach 1921-1989 / R. Drozd, B. Halczak. – Warszawa: Tyrsa, 2010. – 236 s.
6. Halczak B. “Mała” i “duża” ojczyzna łemkόw / B. Halczak // Rocznik Lubuski. – Zielona Góra, 2009. – T. 35. – Cz. 1. – S. 251 – 261.
7. Гальчак Б. Лемківський підсумок ХХ століття і перспектива на ХХІ століття / Б. Гальчак // Наше слово. – Варшава, 2012. – № 43. – С. 5.
8. Гальчак Б. Проблеми національної ідентичності лемків в Польщі / Б. Гальчак // Етнічна історія народів світу: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2008. – Вип. 26. – С. 21-28.
9. Sliwa A. Aktywność organizacyjna Łemków po 1989 roku / A. Sliwa // Siwerniak. – Lublin, 2009. – № 1 (39) – S. 6-15.
10. Kabzińska I. Między grupą etniczną a narodem / I. Kabzińska // Etnografia Polska. – Warszawa, 2000. – Z. 1 – 2. – S. 39-61.
11. Łodziński S. Aktywność społeczno-polityczna mniejszości narodowych / S. Łodziński. – Warszawa: Biuro Studiόw i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 1992. – № 29. – 29 s.
12. Łodziński S. Polityka państwa polskiego wobec mniejszości narodowych w latach 1989 – 1993 / S. Łodziński. – Warszawa: Biuro Studiόw i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, 1994. – № 55. – 25 s.
13. Michna E. Łemkowie. Grupa etniczna czy naród? / E. Michna. – Krakόw: Nomos, 1995. – 147 s.
14. Słyś-Janusz E. Nad rzeką Panną. Z działalności społeczności łemkowskiej w Zyndranowej / E. Słyś-Janusz. – Krosno: Roksana, 1998. – 72 s.
15. Dudra S. Łemkowie w III Rzeczypospolitej / S. Dudra // Łemkowie, Bojkowie, Rusini - historia, współczesność, kultura materialna i duchowa. – Zielona Góra, 2007. – T. II. – S. 39 – 52.
16. Duć-Fajfer H. Łemkowie w Polsce / H. Duć-Fajfer. – Warszawa, 1991. – 30 s.
17. Конева Я. “Національне” та “етнічне” у польській термінології / Я. Конева // Етнічна історія народів світу: Збірник наукових праць. – К.: УНІСЕРВ, 2001. – Вип. 9. – С. 87 – 89.
18. Trzeszczyńska P. Zagadkowy narod? / P. Trzeszczyńska // Łemkowie. – Krakόw: Małopolski Instytut Kultury, 2009. – S. 7 – 14.
19. Kroh A. Łemkowie / A. Kroh. – Nowy Sącz, 1990. – 22 s.
20. Reinfuss R. Łemkowie w przeczłości i obecnie / R. Reinfuss // “Łemkowie: Kultura - sztuka – język”: Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Komisje Turystyki Górskiej ZG PTTK. – Warszawa: Kraj, 1987. – S. 7 – 20.
21. Moklak J. Łemkowszczyzna w drugiej Rzeczypospolitej: Zagadnienia polityczne i wyznaniowe / J. Moklak. – Kraków: T-wo Wydawnicze “Historia Jagellonica”, 1997. – 223 s.
22. Красовський І. Лемки – етнографічна група українського народу / І. Красовський // Український календар. – Варшава, 1987. – С. 249 – 257.
23. Fudżak J. Łzy karpackiej ziemi: Wspomnienia / J. Fudżak. – Jasło, 2005. – 126 s.
24. Гуцули, бойки, лемки – традиція і сучасність: Матеріали наукової конференції / ред. Ю. Чонстка-Клапита. – Краків: Цетральний Осередок Гірського Туризму ПТТК, 2008. – 191 с.
25. Zwolinski J. Rapsodia dla Łemkow / J. Zwolinski. – Koszalin, 1994. – 130 s.
26. Красовський І., Солинко Д. Хто ми, лемки... / І. Красовський, Д. Солинко. – Львів: Обл. упр. по пресі, 1991. – 48 с.
27. Чушак Х. Немає вільної Польщі без вільної України: Україна та українці у політичній думці польської опозиції (1976-1989) / Х. Чушак. – Львів: ПАІС, 2011. – 302 c.
28. Podlaski K. Białorusini, Litwini, Ukraińcy / K. Podlaski. – Londyn: Puls Publications, 1985. – 109 s.
29. Кабачій Р. Україна очима українців Польщі і Словаччини [Електронний ресурс] / Р. Кабачій. – Режим доступу: http://zakarpattya.net.ua/News /20753-NENKA-MAChUKHA-SUSIDKA. – Назва з екрану.
30. Problemy Ukraińcόw w Polsce po wysiedleńczej akcji “Wisła” 1947 roku / pod red. W. Mokrego. – Krakόw: Szwajpolt Fiol, 1997. – 465 s.
31. Клайзнер А. Сегментація української меншини у країнах Центрально-Східної Європи (Польща, Словаччина, Угорщина Румунія) / А. Клайзнер // Стратегічні пріоритети. – К., 2007. – № 4 (5). – С. 103 – 109.
32. Заміряне на Русинів: меджінародный семінар о русиньскых меншинах у выходосередній Европі / під ред. Т. Трієр. – Копенгаген: Данськый інштітут культуры, 1999. – 91 c.
33. Ukraińcy w Polsce 1989-1993: Kalendarium.Dokumenty.Informacje / pod red. M. Czecha. – Warszawa: Związek Ukraińców w Polsce, 1993. – 318 s.
Published
2021-11-23
How to Cite
Yanchuk , O. A. (2021). Activation of “Lemko separatism” issue in the last years of the People’s Republic of Poland . Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 275-279. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2280