The Slovenian state-building in the views and political activity of the Slovenian clericalism (1918-1929)

  • K. V. Malshina
Keywords: state-building, political Catholicism, Slovenia, the Kingdom of SHS, the State of SHS

Abstract

The article deals with the origins of the Slovenian state idea, analyzed the party palette of the Slovenian policy in 1918-1929. Clerical, liberal and socialist political camps and their division into political directions of Yugoslavism and Slovenism, their program views about state-building in the struggle for political reform in Kingdom are put in order, the factors of the development of the political Catholicism in Slovenia are considered, periodization of its political activity is developed.

References

1. Густинчич Д. Национальное движение словенцев накануне и в период войны 1914-1918 гг. // Историк-марксист. - 1941. - № 5. - С.82-91.
2. Boj za obstoj in svobodo Slovenije. - Ljubljana: Tajništvo SLS, 1924. - 85 str.
3. Friš D. SLS in slovensko nacionano vprašanje med sprejetjem vidovdanske ustave in Blejskim protokolom // Slovenija 1848- 1998: iskanje lastne poti. - Ljubljana: ZZDS, 1998. - S.180-185.
4. Gestrin F., Melik, V. Slovenska zgodovina: od konca 18. stoletja do 1918. - Ljubljana : Državna založba Slovenije, 1966. - 358 str.
5. Mikuž M. Oris zgodovine Slovencev v stari Jugoslaviji 1917-1941 / Metod Mikuž. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 1965. - 555 str.
6. Perovšek J. Državnopravni razvoj Slovenije v letih 1918-1921 // Slovenija od prve svetovne vojne do koroškega plebiscita in Rapalla. - Ljubljana: MNZ, 2000. - str. 9-20.
7. Perovšek J. V zaželjeni deželi: slovenska izkušnja s Kraljevino SHS/Jugoslavijo: 1918-1941 / Jurij Perovšek. - Ljubljana: INZ, 2009. - 314 str.
8. Peti katoliški shod v Ljubljani 1923. - V Ljubljani: Glav.priprav.odbor, 1924. - 386 str.
9. Pleterski J. Študije o slovenski zgodovini in narodnem vprašanju. - Maribor: Obzorja, 1981. - 437 str.
10. Pleterski J. Politika „novog kursa«, jadranski kompromis i Slovenci. - Beograd: Jugoslovenski istorijski časopis. - 1975. - 88 str.
11. Podgoršek N. Hrvaška Stranka prava in njen odnos do Slovencev v devetdesetih letih 19. stoletja // Zgodovinski časopis. – 2005. - № 3–4. - S.427–445.
12. Programi političnih strank, organizacij in združenj na Slovenskem v času Kraljevine SHS (1918-1929). - Ljubljana: Arhivsko društvo, 1998. - 208 str.
13. Prunk J. Narodni programi v slovenski politični misli 1848-1945 // Teorija in praksa. - 1986. - Št.6. - S.411-428; Št.7-8. - S.604-633; Št.9-10. - S.1016-1035.
14. Prunk J. Slovenski narodni vzpon: narodna politika (1768-1992). - Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1992. - 455 str.
15. Slovenci v desetletju 1918- 1928: zbornik razprav iz kulturne, gospodarske in politične zgodovine / ur. Josip Mal. - Ljubljana: Leonova družba, 1928. - 776 str.
16. Slovenec: časnik. - Ljubljana: Filip Haderlap, 1873–1945; 1991–1996. - 4 str.
17. Stiplovšek M. Avtonomistična prizadevanja v skupščinah ljubljanske in mariborske oblasti (1927-1928) in banskem svetu Dravske banovine (1931-1941) // Slovenci in država : zbornik. - Ljubljana: INZ, 1995. - Str. 185-195.
18. Tominec A.Osnovna načela krščanskega socializma: delavska okrožica Leona XIII. - Ljubljana: Delavska založba, 1931. - 199 str.
19. Zečevič M. Na zgodovinski prelomnici: Slovenci v politiki jugoslovanske države 1918-1929. Knj. 1. - Maribor : Obzorja, 1986. - 281 str.
20. Zečević M. Slovenska ljudska stranka in jugoslovansko zedinjenje 1917-1921 / Momčilo Zečević. - Maribor: Obzorja, 1977. - 425 str.
Published
2021-11-23
How to Cite
Malshina , K. V. (2021). The Slovenian state-building in the views and political activity of the Slovenian clericalism (1918-1929). Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 264-271. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2278