The participation of minors in the recovery of the industrial potential of the USSR in the post-war period (1945 - early 1950's.)

  • O. V. Gavrysh
Keywords: school factory training, railway school, trade school, the State system of labor reserves, minors, post-war years

Abstract

Based on the study of archival sources, materials of press and eyewitnesses the article highlights the previously little-studied and analyzed the problem of child labor in the restoration of the industrial potential of the USSR in the early postwar years. Author paid special attention to the forms of participation of minors in the reconstruction work, material and domestic regulatory support of the labor process of young workers in the study period. Proven facts are the significant contribution of adolescents and young adults in the process of restoring industrial complex of the soviet Ukraine in 1945 - in the early 1950s.

References

1. Голиш Г. М. У вирі війни. Становище неповнолітніх громадян України в 1941 – 1945 рр. / Г. М. Голиш. – Черкаси : Черкас. ЦНТЕІ, 2005. – 323 с.
2. Лобода М. Підготовка кваліфікованих робочих кадрів для підприємств важкої промисловості України (1943 – 1950 рр.) / М. Лобода // Сторінки воєнної історії України : зб. наук. пр. – 2008. – Вип. 11. – С. 340 – 350.
3. Овчиннікова Я. С. Участь дітей та підлітків Донбасу у відбудовчих роботах та патріотичних рухах (1943 – 1945 рр.) / Я. С. Овчиннікова // Вісник Донец. нац. університету. Серія Б. Гуманітарні науки. – Донецьк: Видавництво Донец. нац. університету, 2008. – №2 . – С. 247 – 254.
4. Баран В. К., Даниленко В. М. Україна в умовах системної кризи (1946 – 1980-і рр.) / В. К. Баран, В. М. Даниленко. – К.: Альтернативи, 1999. – 304 с. – (Україна крізь віки. – Т. 13).
5. Перковський А. Л. Демографічні втрати народонаселення Української РСР у 40-х рр. / А. Л. Перковський, С. І. Пирожков // Український історичний журнал. – 1990. – № 2. – С. 15 – 25.
6. Терещенко Г. І. Організаторська діяльність Комуністичної партії по підготовці робітничих кадрів на Україні. За
матеріалами навчальних закладів професійно-технічної освіти. 1949 – 1970 рр. / Г. І. Терещенко. – К. : Вища шк., 1974. – 160 с.
7. Молодь України. – 1947. – 16 лютого.
8. Молодь України. – 1947. – 16 квітня.
9. Державний архів у Луганській області (далі – Держархів у Луганській обл.). – Ф. 693. – Оп. 3. – Спр. 93. – Арк. 187.
10. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 24. – Спр. 1759. – Арк. 16.
11. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф. 2. – Оп. 7. – Спр. 4292. – Арк. 5.
12. ЦДАГО України. – Ф.1. – Оп. 23. – Спр. 2866. – Арк. 7 – 8.
13. Державний архів у Донецькій області. – Ф. 424. – Оп. 5. – Спр. 177. – Арк. 47.
14. Збірник законодавства про охорону материнства і дитинства / редкол. К. І. Згурська та ін. – К. : Рад. шк., 1959. – 448 с.
15. ЦДАВО України. – Ф. 2. – Оп. 7. – Спр. 8578. – Арк. 123.
16. ЦДАГО України. – Ф. 7. – Оп. 3. – Спр. 1444. – Арк. 14.
17. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 1650. – Арк. 134.
18. Держархів у Луганській обл. – Ф. 311. – Оп. 1. – Спр. 143. – Арк. 54.
19. Лісовий В. Спогади / В. Лісовий // Сучасність. – 2003. – № 6. – С. 112 – 124.
20. Дети войны Херсонщины : воспоминания / под ред. М. И. Братан. – Херсон : ВАТ „Херсонська міська друкарня”, 2010. – 248 с.
21. ЦДАГО України. – Ф. 7. – Оп. 3. – Спр. 1438. – Арк. 48.
22. Держархів у Луганській обл. – Ф. 311. – Оп. 1. – Спр. 190. – Арк. 3.
Published
2021-11-23
How to Cite
Gavrysh , O. V. (2021). The participation of minors in the recovery of the industrial potential of the USSR in the post-war period (1945 - early 1950’s.). Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 173-176. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2262