Property of Rivne region Jews during the Nazi occupation (1941-1944)

  • R. Yu. Mykhalchuk
Keywords: forfeiture, indemnity, Jewish property, Nazism

Abstract

The paper outlines the circumstances robbing Jews by the Nazi regime during the Holocaust in Rivne region (1941-1944). Based on archival sources, specific acts of indemnities, looting valuables, forced selection of movable and immovable, property of the living, the land of the Jews. There has Jewish ownership role in enhancing Reich, local management and officials of Rivne.

References

1. Арад И. Разграбление еврейской собственности на оккупированых териториях Советского Союза / И. Арад // Проблемы Холокоста: научный журнал. – Вып. 1. ВБФ НПЦ «Ткума», Запорожье: Премьер, 2002. – С. 5-39; Арад И. Разграбление нацистской Германией еврейского имущества на оккупированых териториях СССР / И. Арад. – С. 119-153. – Режим доступу: http://www.yadvashem.org/yv/ru/pdf/yad_vashem_studies/arad_1.pdf
2. Spector S. The Holocaust of Volhynian Jews. 1941 – 1944 / S. Spector. – Jerusalem, 1990. – 383 р.
3. Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe / vol. ed. Martin Dean, Washington: Indiana University Press, 2012, Volume 2.
4. The Yad Vashem Encyclopedia of the Ghettos During the Holocaust / Editorin Chief: Guy Miron; Co-editor: Shlomit Shulhani. Jerusalem: Yad Vashem, 2009, Volume 1.
5. Холокост на территории СССР: энциклопедия / гл. ред. И.А. Альтман. – 2-е изд., испр., и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЄН): Научно-просвитительный центр «Холокост», 2011. – 1143 с.
6. Гон М. Голокост у Західній Волині / М. Гон // Голокост і сучасність. Науково-педагогічний бюлетень Українського центру вивчення історії Голокосту. – 2002. – № 5. – вересень-жовтень. – С. 6-7.
7. Гон М. Голокост на Рівненщині (Документи і матеріали) / упоряд. М. Гон /. – Дніпропетровськ: Центр «Ткума»; Запоріжжя: Прем’єр, 2004. – 120 с.
8. Барац В. Бегство от судьбы. Воспоминание о геноциде евреев на Украине во время второй мировой войны / В. Барац. – М.: «Арт-Бизнес-Центр», 1993. – 148 с.
9. Капась І. Гетто у Дубровиці за матеріалами архівно-кримінальної справи Хаїма Сигала / І. Капась // Голокост і сучасність. Студії в Україні і світі. Науковий часопис. – 2012 . – № 1 (11). – С. 78-103.
10. Таргонський М. Сторінки історії єврейського Голокосту у Рокитному /М. Таргонський // Рокитнівщина. – 2005. – 13 квітня. – № 30 (6439). – С. 3.
11. Холокост на территории СССР: энциклопедия / гл. ред. И.А. Альтман. – 2-е изд., испр., и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЄН): Научно-просвитительный центр «Холокост», 2011. – 1143 с.
12. Арад И. Разграбление нацистской Германией еврейского имущества на оккупированых териториях СССР / И. Арад. – С. 119-153. – Режим доступу: http://www.yadvashem.org/yv/ru/pdf/yad_vashem_studies/arad_1.pdf
13. Державний архів Рівненської області (надалі ДАРО), ф.Р.-22, оп.1, спр.4, 72 арк.
14. ДАРО, ф.р-534, оп.1, спр. 3, 213 арк.
15. Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933-1945: Ghettos in German-Occupied Eastern Europe / vol. ed. Martin Dean, Washington: Indiana University Press, 2012, Volume 2.
16. ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, спр. 233, 67 арк.
17. Гончаренко О. Правове становище єврейського населення напередодні знищення: Генеральний округ Київ / О. Гончаренко // Проблеми історії Голокосту: науковий журнал. – Випуск II. – Дніпропетровськ: Центр «Ткума», Запоріжжя: Премє’р, 2005. – С. 51-64.
18. Холокост на территории СССР: энциклопедия / гл. ред. И.А. Альтман. – 2-е изд., испр., и доп. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЄН): Научно-просвитительный центр «Холокост», 2011. – 1143 с.
19. Півоварчук В.М. Деякі аспекти україно-польських взаємин (1939-1941 рр.) / В.М. Півоварчук // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Збірник наукових праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. Випуск 21. – Рівне: О.Зень, 2011. – С. 108-115.
20. Барац В. Бегство от судьбы. Воспоминание о геноциде евреев на Украине во время второй мировой войны. – М.: «АртБизнес-Центр», 1993. – 148 с.
21. ДАРО, ф.Р.- 658, оп. 1, спр. 2, 27 арк.
22. ДАРО, ф.Р.-2771, оп. 2, спр. 2370, 58 акр.
23. Кот С. Мародерство як фактор розграбування, вивезення та знищення культурних цінностей на окупованій території України під час другої світової війни (1941-1944 рр.) / С. Кот // Краєзнавство, науковий журнал. – К.: Вид-во Телесик. Вип. 1-2, 2010. – С. 30-41.
24. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні. Збірник документів і матеріалів / За ред. П. М. Костриба, С. Д. Пількевича, Ф. П. Савченка. – К.: Держполітвидав УРСР, 1963. – 488 с.
25. ДАРО, ф.Р. – 86, оп. 1, спр. 2, арк. 141.
26. ДАРО, ф.Р. – 204, оп. 1, спр. 9, 18 арк.
27. ДАРО, ф.Р.-293, оп. 2, спр. 1, 288 арк.
28. ДАРО, ф.Р.-293, оп. 2, спр. 5, 111 арк.
29. ДАРО, ф.Р.-29, оп. 3, спр. 1, 3 арк.
30. The encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust. Volume II. K – Sered. Yad Vashem. Jerusalem. New York University Press. Washington Sguare, New York.
31. ДАРО, ф.Р-33, оп. 6, спр. 67, 261 арк.
32. ДАРО, ф.Р-52, оп. 4, спр. 15, арк. 28.
33. ДАРО, ф.Р- 293, оп. 2, спр. 2а, 89 арк.
34. ДАРО, ф.Р.-23, оп. 1, спр. 18, 6 арк. 1.
35. ДАРО, ф.Р-29, оп. 1, спр. 3, 90 арк.
36. ДАРО, ф.Р-29, оп. 1, спр. 22, 96 арк.
37. ДАРО, ф.Р-70, оп. 1, спр. 1, 7 арк.
38. ДАРО, ф.Р-22, оп. 1, спр. 4, 72 арк.
39. ДАРО, ф.Р-79, оп. 1, спр. 5, 53 арк.
40. ДАРО, ф.Р-29, оп. 1, спр. 3, 90 арк.
41. ДАРО, ф.Р-33, оп. 6, спр. 13, 361 арк.
42. ДАРО, ф.Р.-72, оп. 1, спр. 7, 121 арк.
43. ДАРО, ф.Р-33, оп. 6, спр. 13, 361 арк.
44. ДАРО, ф.Р-33, оп. 7, спр. 291, 234 арк.
45. ДАРО, ф.Р-33, оп. 6, спр. 13, 361 арк.
46. ДАРО, ф.Р. 2771, оп. 2, спр. 3212, 57 арк.
47. ДАРО, ф.Р-26, оп. 1, спр. 20, 171 арк.
48. ДАРО, ф.Р- 658, оп. 1, спр. 31, 97 арк.
49. ДАРО, ф.Р-288, оп. 1, спр. 13, 104 арк.
50. ДАРО, ф.Р-315, оп. 1, спр. 2, 191 арк.
51. ДАРО, ф.Р.-315, оп. 1, спр. 2, 191 арк.
52. ДАРО, ф.Р-658, оп. 1, спр. 3, 55 арк.
53. ДАРО, ф.Р-312, оп. 1, спр. 1, 19 арк.
54. ДАРО, ф.Р-311, оп. 1, спр. 1, 25 арк.
55. ДАРО, ф.Р-289, оп. 1, спр. 3, 160 арк.
56. ДАРО, ф.Р-315, оп. 1, спр. 2.
57. Yad Vashem Arhives. М.33. State archives of the Russion Federation (GARF, Moskva). Ф.Р.-7021, оп. 71, спр. 88, 150 л.
58. ЦДАВО України, ф-337, оп. 26, спр. 49, 9 арк.
Published
2021-11-23
How to Cite
Mykhalchuk , R. Y. (2021). Property of Rivne region Jews during the Nazi occupation (1941-1944). Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 169-173. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2261