The International activity of the Red Cross Society of the Ukrainian SRR in the 20-30th years of the XX century

  • M. V. Rozhkov
Keywords: contacts, help, international activity, Red Cross

Abstract

This article is devoted to the international vector of activity of the Red Cross Society of the Ukrainian SRR in the 1920-1930th years. International relations of this organization allowed to accumulate significant material sources from the Western Europe and USA, which were successfully used for solving of interior problems of the Republic. Besides, International activity of the Society helped to overcome the Soviet Union's international isolation. That also was the great achievement. Hence, Ukrainian Red Cross played an eminent role in researched period, which became the time of the great trials, searching and tragedies.

References

1. Кушнір Є. Основні завдання Червоного Хреста/ Є. Кушнір. – К.: Редвидав ЦКУЧХ, 1935. – 17 с.
2. Барсуков М. И. Красный Крест и Красный Полумесяц СССР. Краткий исторический очерк / М. И. Барсуков. – М.: Медгиз, 1946. – 156 с.
3. Акодус Я. И. Краткий очерк истории Советского Красного Креста / Я. И. Акодус. – М.: Медгиз, 1958. – 31 с.
4. Миловидов В.А. Международная деятельность советского Красного Креста / В. А. Миловидов. – М.: Медгиз, 1954 – 60 с.
5. Спасокукоцкий В. Н. О внешней деятельности Советского Красного Креста / В. Н. Спасокукоцкий. – М.: Медгиз, 1958. – 31 с.
6. Спасокукоцкий В. Н. Международный Красный Крест / В. Н. Спасокукоцкий. – М.: Медицина, 1964. – 38 с.
7. Зубко В. Ф. 100 років діяльності Товариства Червоного Хреста / В. Ф Зубко. – К. : Здоров’я, 1967. – 32 с.
8. Милюков В.Д. Сборник лекций о Советском Красном Кресте / В. Д. Милюков, Е. Ф. Парфёнов, Л. А. Нечаева, И. П. Старостин. – М.: Медицина, 1985. – 55 с.
9. Милюков В.Д. Международная деятельность Советского Красного Креста / В. Д. Милюков, Л. И. Черкасская. – М.: Медицина, 1988. – 24 с.
10. Журба М. А. Етнонаціональні та міжнародні аспекти діяльності громадських об’єднань українського села (20–30 рр. XX ст.). / М. А. Журба. – К.: Науковий світ, 2002. – 499 с.
11. Журба М.А. Зв’язки громадськості УСРР та Польщі в умовах тоталітарних режимів у 20-30-х рр. ХХ ст. / М. А. Журба // Історія в школі. – 2000. – № 10. – С. 2-5.
12. Журба М.А. Участь українського представництва в діяльності Міжнародного Червоного Хреста в 20-30-ті рр. ХХ ст. / М. А. Журба // Київська старовина. –2003. – № 4. – С. 30-36.
13. Дащенко Н. Товариство Червоного Хреста та Червоного Півмісяця УСРР-УРСР в громадсько – суспільних процесах (20 – 30–ті роки ХХ століття) / Н. Дащенко // Українознавство. – 2009. – №1. – С.118 – 121.
14. Лисик В.М. Правовий статус міжнародного комітету Червоного Хреста в Міжнародному праві / В. М. Лисик. – Одеса: Фелікс, 2012. – 208 с.
15. Ганіткевич Я. Історія української медицини в датах та іменах / Я. Ганіткевич. – Львів, 2004. – 368 с.
16. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України. – Ф. 20, – Оп. 1. – Спр. 5. – Арк. 17.
17. Державний архів Донецької області. – Ф. 2737, – Оп. 1, – Спр. 1. – Арк. 50.
18. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 1. – Оп. 20. – Спр. 1757. – Арк. 198.
19. Державний архів Луганської області. – Ф. – 638. – Оп. 1. – Спр. 79.
20. Звіт про діяльність Товариства Червоного Хреста УСРР за 1925 – 1926 роки. – Харків: ЦК УТЧХ, 1927. – 68 с.
21. Звітна доповідь ЦК Червоного Хреста УСРР за час від IV-го до V-го українського з’їзду. Червень 1932 по вересень 1936 року. – К.: ЦК УТЧХ, 1936. – 40 с.
22. Усенко І. Б. Линниченко Платон Костянтинович Енциклопедія історії України: Т. 6: Ла-Мі / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. НАН України. Інститут історії України. – К.: Наукова думка, 2009. – 790 с.
23. Голодомор 1932-1933 років в Україні: Документи і матеріали. К.: Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 1128 с.
Published
2021-11-23
How to Cite
Rozhkov , M. V. (2021). The International activity of the Red Cross Society of the Ukrainian SRR in the 20-30th years of the XX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 130-133. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2254