Social protection of children during the Ukrainian revolution: the period of Pavlo Skoroadsky Hetmanate (April - December 1918)

  • L. M. Zhvanko
Keywords: social care, orphans, Ukrainian State, MNZiGO, the department of public care,, the department of public care, MNZiGO, Ukrainian State

Abstract

The main areas of assistance to orphans during the reign of Paul Skoropadskiy (April - December 1918) are analyzed in this article using a broad source base. The author highlighted the main problems faced by central and local government, the local government in the area of guardianship of minors, mistakes to overcome them, some successful campaign.

References

1. Капелюжний В. П. Здобута і втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національновизвольних змагань (1917 - 1921 рр.) / В. П. Капелюшний. – К. : Олан, 2003. – 608 с.
2. Жванко Л. М. Соціальні виміри Української Держави (квітень – грудень 1918 р.): монографія / Л. М. Жванко. – Х. : Прапор, 2007.  224 с.
3. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в м. Києві, (далі. – ЦДАВО України), ф. 2199, оп. 1, спр. 204.
4. Державний архів Харківської області (далі. – Держархів Харківської обл.), ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
5. Вітте Ю. Про справу державного опікування // Робітнича газета. – 1918. – 19 травня.
6. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 76.
7. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 76.
8. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
9. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
10. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
11. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
12. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 63.
13. Вісник Міністерства народного здоров’я і опікування. – 1918. – Ч. 1. – Липень. – С. 112–154.
14. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 87.
15. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 63.
16. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 63.
17. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
18. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
19. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
20. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 68.
21. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 65.
22. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 63.
23. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 71.
24. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 70.
25. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
26. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
27. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3461.
28. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 76.
29. Хроніка // Державний вісник. – 1918. – 12 вересня.
30. ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 1, спр. 114.
31. ЦДАВО України, ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 76.
32. ЦДАВО України, ф. 2199, оп. 1, спр. 114.
33. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 88.
34. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 76.
35. Закон про видачу 480 тис. крб. на потреби опіки дітей // Державний вісник. – 1918. – 24 вересня.
36. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 86.
37. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 76.
38. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 73.
39. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 72.
40. Хроника // Трудовая Волынь. – 1918. – 15, 25 мая.
41. Хроника // Волынь. – 1918. – 25 мая.
42. Центральний державний історичний архів України в м. Києві, ф. 897, оп. 1, спр. 125.
43. ЦДАВО України, ф. 2311, оп. 1, спр. 125.
44. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 87, арк. 11.
45. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
46. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 62.
47. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 68.
48. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
49. Хроника // Прилукская мысль. – 1918. – 20 августа.
50. Хроніка // Вільне слово. – 1918. – 21 червня.
51. Хроника // Трудовая Волынь. – 1918. – 15 мая.
52. Хроника // Робітнича газета. – 1918. – 26 жовтня.
53. Жванко Л. М. Соціальні виміри Української Держави…  224 с.
54. ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 187.
55. ЦДАВО України, Там само, ф. 1216, оп. 3, спр. 11.
56. ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 187.
57. ЦДАВО України, ф. 1064, оп. 1, спр. 187.
58. Жванко Л. М. Соціальні виміри Української Держави…  224 с.
59. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 3, спр. 75.
60. О медицинских учреждениях // Бюллетень Комитета Юго-Западного фронта. – 1917. – 20 октября.
61. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 3, спр. 103.
62. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 3, спр. 11.
63. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 22.
64. ЦДАВО України, ф. 1216, оп. 3, спр. 11.
65. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 80.
66. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 80.
67. Хроника // Русский голос. – 1918. – 26 июля.
68. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 68.
69. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 70.
70. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 81.
71. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3465.
72. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3465.
73. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3465.
74. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3465.
75. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3457.
76. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3465.
77. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3465.
78. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3457.
79. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
80. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 68.
81. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 71.
82. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
83. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 70.
84. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 71.
85. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 68.
86. Короленко В. Г. «На помощь русским детям!» // Слово. – 1918. – 5 октября, Помощь детям // Полесье. – 1918. – 9 ноября.
87. Ліга порятунку дітей // Придніпровський край. – 1918. – 26 вересня.
88. ЦДАВО України, ф. 1035, оп. 1, спр. 82.
89. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
90. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
91. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
92. Держархів Харківської обл., ф. 304, оп. 1, спр. 3453.
Published
2021-11-23
How to Cite
Zhvanko , L. M. (2021). Social protection of children during the Ukrainian revolution: the period of Pavlo Skoroadsky Hetmanate (April - December 1918). Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 121-130. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2253