Mykola Mikhnovsky VS Mykhaylo Hrushevsky and Volodymyr Vynnychenko (age of the Central Rada: March 1917 – January 1918)

  • F. G. Turchenko
Keywords: revolution, independence, federation, autonomy, V. Vynnychenko, M. Hrushevsky, M. Mikhnovsky

Abstract

The article is devoted to a comparative analysis of the views of the public- political status of Ukraine by M. Mikhnovsky, on the one hand, and by M. Grushevsky and V. Vynnychenko on the other. Heated debate between prominent spokesmen of independent and autonomist-federalist courses in Ukrainian politics is filed on the background of the most important events of the Ukrainian revolution .

References

1. Турченко Ф.Г. Михайло Грушевський VS Микола Міхновський (дискусія сучасників: погляд через сторіччя) / Ф.Г. Турченко // Український історичний журнал. – 2013. – № 2. – С. 74-94.
2. Міхновський М. Самостійна Україна. Промова / М. Міхновський // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали: У 3-х т. – Мюнхен: Сучасність, 1983. – Т. 1.
3. Винниченко В. Відродження нації / В.Винниченко. – Київ-Відень, 1920. – Т.1.
4. Украинская народная партия // Киевская Мысль. – 1917. – 12 апреля.
5. Декларація Української народної партії // Робітнича газета. – 1917. – 11 квітня.
6. Антонович К. З моїх споминів про Миколу Міхновського / К. Антонович // Самостійна Україна. – 1957. – № 11.
7. Діло. – 1937. – 27 березня.
8. Чикаленко Є. Уривок з моїх споминів за 1917 рік / Є. Чикаленко. – Прага, 1932.
9. Міхновський М. Спадщина тиранів / М.Міхновський – К., 1917.
10. М. Міхновський. Самостійна Україна / М. Міхновський // Українська суспільно-політична думка в 20 ст. – Мюнхен, 1983. – Т. 1.
11. Грушевський М. Звідки пішло українство і до чого воно йде / М. Грушевський // Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991.
12. Турченко Ф. Г. Утворення Української Центральної Ради: джерела та їх інтерпретації / Ф.Г. Турченко // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 63-77.
13. Шемет С. Микола Міхновський. (Посмертна згадка) / С. Шемет // Хліборобська Україна. – Відень, 1924-25. – Кн. V.
14. Мірчук П. Микола Міхновський. Апостол української державності / П. Мірчук. – Філадельфія, 1960.
15. Грушевський М. С. Спомини / М.С. Грушевський // Київ. – 1989. – № 9.
16. Чикаленко Є. Щоденник (1907-1917) / Є. Чикаленко. – Львів, 1931.
17. С. Єфремов – Є. Чикаленку. 21 квітня 1917 р. // Євген Чикаленко – Сергій Єфремов: листування 1903-1928 роки. – К. : Темпора, 2010. – 381 с.
18. Турченко Ф.Г. Перша світовіа війна і геополітичний дискурс Миколи Міхновського / Ф.Турченко // Студії з історії Української революції 1917-1921 років. Збірник наукових праць на пошану доктора історичних наук, професора Руслана Яковича Пирога з нагоди 70-річчя з дня народження та 40-річчя науково-педагогічної діяльності. – К., 2011.
19. Южный край. – 1917. – 28 марта.
20. Киевская Мысль. – 1917. – 12 апреля.
21. Дорошенко Д. Історія України. Вид. 2. – Нью-Йорк: Булава, 1954. – Т.1.
22. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України). – Ф.4405. – Оп.1.– Спр.181.
23. Киевская Мысль. – 1917. – 6 мая.
24. Нова Рада. – 1917. – 25 березня.
25. Київська земська газета. – 1917. – 25 березня.
26. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (В чотирьох частинах) / Д. Дорошенко. – Мюнхен, 1969. – Ч.1.
27. Вісті з Української Центральної Ради. – 1917. – № 3. – С.1.
28. ЦДАВО України. – Ф.1115. – Оп.1. – Спр.13.
29. Робітнича газета. – 1917. – 12 квітня.
30. Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис / В. Солдатенко – К. : Либідь, 1999. – 976 с.
31. Христюк П. Замітки і матеріали до історії Української революції 1917-1920 рр. – Т. 1. – Відень, 1921 (Перевидання видва Чарторийських). – Нью-Йорк, 1969).
32. Міхновський М. Відносини до війни. Промова підпоручика Миколи Міхновського, виголошена на першому Українському військовому з’їзді у Києві 6 травня 1917 р. / М. Міхновський – К., 1917.
33. Український національно-визвольний рух. Березень-листопад 1917 р. Документи і матеріали. – К., 2003.
34. Русское Слово.– 1917. – 6 июня.
35. Речь. – 1917. – 9 июня.
36. Киевская Мысль. – 1917. – 8 июля.
37. Вісті з Української Центральної Ради. – 1917. – № 1.
38. Кедровський В. 1917 рік. Спогади члена Українського військового генерального комітету і товариша секретаря військових справ у часі Української Центральної Ради / В. Кедровський. – Вінніпег, 1967.
39. Єреміїв М. За лаштунками Центральної Ради / М. Єреміїв // Український історик. – 1968. – №1-4.
40. Батуринець В. Правда про самостійництво М.Міхновського / В. Батуринець // Вільна Україна. – 1967. – Ч.54.
41. Млиновецький Р. До так званого "Полуботківського перевороту" / Р. Млиновецький // Альманах. Календар "Гомону України на рік 1962. – Торонто, 1962.
42. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. – Ф. 226. – Спр. 269.
43. ЦДАВО України. – Ф. 313.– Оп. 1. – Спр. 6065.
44. Задояний В. Українське Вільне козацтво і боротьба з московською навалою / В. Задояний // Українське козацтво. – 1977. – Ч. 1-2.
45. Шанковський Л. Полуботківці і Українська Центральна Рада / Л. Шанковський // Український самостійник. – 1957. – Ч.3.
46. Вісті з Української Центральної Ради. – 1917. – Ч. 11-12.
47. Падалка М. Виступ полуботківців 4-6 липня 1917 року на фоні політичної ситуації того часу / М. Падалка // До зброї. – 1921. – № 1.
48. Центральний державний архів громадських об’єднань України. – Ф. 57. – Оп. 2. – Спр. 97.
49. Вісник Українського Генерального Військового Комітету. – 1917. – № 18.
50. Центральний державний історичний архів України (м. Київ). – Ф. 317. – Оп. 1. – Спр. 6065.
51. Мартос Б. Полуботківці / Б. Мартос // Визвольний здвиг України. – Нью-Йорк; Париж; Сидней; Торонто, 1989.
52. В. Винниченко – Є Чикаленкові. 7 липня 1917 р. // Євген Чикаленко – Володими Винниченко. Листування. 1902-1929 роки. – К. : Темпора, 2010. – 381 с.
53. Милюков П.Н. История русской революции / П.Н. Милюков. – София, 1921. – Т.1.
54. Скоропадський П. Спогади. Кінець 1917 – грудень 1918 / П. Скоропадський. – Київ; Філадельфія, 1995.
55. Липинський В. Листи до братів-хліборобів / В. Липинський. – Київ; Філадельфія, 1995.
56. Лисяк-Рудницький І. Четвертий Універсал та його ідеологічні попередники / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе. – К., 1994. – Т.2.
57. Коллард Ю. Спогади юнацьких днів. 1897–1906. Українська студентська громада в Харкові і Революційна українська партія (РУП) / Ю.Коллард – Торонто, 1972.
58. Нова Рада. – 1918. – 14 березня.
Published
2021-11-23
How to Cite
Turchenko , F. G. (2021). Mykola Mikhnovsky VS Mykhaylo Hrushevsky and Volodymyr Vynnychenko (age of the Central Rada: March 1917 – January 1918). Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 109-121. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2250