Activity of Grigoriy Grushevsky as an educator, folklorist and writer in Ukraine at the end of 19th and the first third of 20th century

  • S. A. Zhuravlyov
Keywords: epistolary correspondence, research, Grushevsky family, school, teacher, culture, education

Abstract

The article considers the stages of life and cultural and teaching activity of Grigoriy Ivanovich Grushevsky, the cousin of the famous scholar Mykhailo Sergiyovych Grushevsky. His achievements in pedagogics, literature and culture of Ukraine at the end of 19th and the first third of 20th century have been analyzed. On the basis of the materials from the Central State Historical Archives in Kiev an attempt to reconstruct the image of G.I. Grushevsky as an educator, writer and folklorist has been made. The article is focused on correspondence (letters) between Mykhailo and Grigoriy Grushevsky as well as their friendship and cooperation.

References

1. Білокінь С.І. Спомини Михайла Грушевського про Центральну Раду / С.І. Білокінь // Розбудова держави. — 1993. — №1. — С. 8—19.
2. Верба І. В. Родина Грушевських в українській історичній науці 1920-х рр. / І. В. Верба // Український історичний журнал. — 1996. — № 5. — С. 133—134.
3. Шаповал Ю. І. Михайло Грушевський / Ю. І. Шаповал, І. В. Верба. — К.: Альтернативи, 2005. — 353 с.
4. Гирич І. Б. Епістолярна спадщина Михайла Грушевського (Покажчик до фонду №1235 у ЦДІА України у м. Києві) / І. Б. Гирич. — К. Б.В.,1996.—107 с.
5. Кучеренко М. О. До історії львівського періоду життя Михайла Грушевського (за родинним листуванням) / М. О. Кучеренко // Архіви України. — 2004. —№ 4—6. — С.157—175.
6. Кучеренко М. О. Я був їх старший син (рід Михайла Грушевського) / М. О. Кучеренко, С. М. Панькова, Г. В. Шевчук. — К. : Кий, 2006. — 627с.
7. Пиріг Р.Я. Центральна Рада й німецьке військове командування в Україні: проблеми взаємовідносин (лютий — квітень 1918 р.) // Український історичний журнал. — Київ, “Дієз - продукт", 2007. — №2. — 63 с.
8. Валіон, О П.. Роль М. Грушевського в національно-культурному відродженні українського народу (кін. ХІХ — поч. ХХ ст.) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Валіон Оксана Павлівна ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с.
9. Тельвак, В. В.Рецепція творчої спадщини Михайла Грушевського в історичній думці кінця ХІХ — 30-х років ХХ століття : автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / В. В. Тельвак ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. — К., 2009. — 37 с.
10. Тельвак В.В. Національний міф в рецепції Михайла Грушевського / В.В.Тельвак // Київська старовина. — 2010. — №5. — С.126 — 139.
11. Кореев Н. И. Сущность исторического процесса и роль личности в истории. –– 2–е изд., с добавл. — СПб.: Тип. Стасюлевича, 1914. — 574 с.
12. Марчуков А.В. Украинское национальное движение. УССР. 1920 – 1930-е годы. Цели, методы, результаты. М., Наука, 2006. — 599 с.
13. Прохоренко А.В. Философское россиеведение в идейной полемике пореволюционной эмиграции (первая половина XX в.). — Санкт-Петербург: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2005. — 340 с.
14. ЦДІАК України, Ф.127. Оп.1011. Спр.4066. арк.74 зв.
15. Грушевський М.С.Спомини // Український історик. — 2002. — №1—4. — С.140.
16. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
17. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
18. Грушевський М.С.Спомини // Український історик. — 2002. — №1—4.—С.140 – 141.
19. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
20. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
21. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
22. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
23. Грушевський М.С.Спомини // Український історик. — 2002. — №1—4.—С.140.
24. Грушевський М.С.Спомини // Український історик. — 2002. — №1—4.—С.140.
25. Грушевський М.С.Спомини // Український історик. — 2002. — №1—4.—С.140.
26. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
27. Українська Літературна Енциклопедія. — К.,1988. —Том 1. — 536 с.
28. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
29. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
30. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
31. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
32. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
33. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
34. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
35. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
36. Грушевський М.С.Як я був колись белетристом // Грушевський М.С. Предок.Із белетристичної спадщини. — К.,1990. — С.11.
37. Лисенко М.В.Листи. —К.,1964. — С.257—258.
38. Грушевський Г.І. Зірка. Збірник з поезій. – К.: Вид. В. П. Наголкіна,1894. —15 с.
39. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.І. Спр.289. арк.213.
40. Грушевський Г.І. Чулай Грицько. Оповідання. Божий попуст. Страшна кара. На святім вечорі. М.: Типографія Товариства І.Д.Ситіна,1901. — 72 с.
41. Грушевський Г.І. Чулай Грицько. Оповідання. П`яниця. Страшна кара. К.: Вид.В.П. Наголкіна,1891. — 45 с.
42. Грушевський Г.І. На святім вечорі. Оповідання Грицька Чулая. Златополь.: Типографія Б.Д.Липецького,1914. — 16 с.
43. Грушевський Г.І.Нехрист. Драма в 5 – діях. Златополь.: Типографія Л. М. Бєляєва, 1914. — 68 с.
44. Грушевський Г.І. Чулай Грицько. Оповідання. Як я шершнів з груші викурював. Як я роя виганяв. Божий попуст. К.: Вид. В.П. Наголкіна,1891. —36 с.
45. Грушевський Г.І. Чулай Грицько. Оповідання. П`яниця. Страшна кара. – К.: Тип. Г.Т.Корчак Новицького ,1891. — 45 с.
46. Грушевський Г.І. На святім вечорі. Оповідання Грицька Чулая. – К.: Вид. В. П.Наголкіна,1892. — 16 с.
47. Грушевський Г.І. Оповідання. – М.: Типографія Товариства І.Д.Ситіна, 1901. — 72 с.
48. Грушевський М.С.Спомини // Український історик. — 2002. — №1—4.—С.140
49. ЦДІАК України, Ф.1235. Оп.1. Спр.289. арк.213.
Published
2021-11-23
How to Cite
Zhuravlyov , S. A. (2021). Activity of Grigoriy Grushevsky as an educator, folklorist and writer in Ukraine at the end of 19th and the first third of 20th century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 104-108. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2249