«In what relation are all these to "hvylyovyzm"»: formation of ideological orientations of M. Hvylovy

  • L. V. Turchina
Keywords: ideology, world outlook, biography, M. Hvylyovy, hvylyovyzm

Abstract

The article is devoted to the clearing up the process of M. Hvylyovy’ world outlook formation as the founder of hvylyovyzm ideology. New facts that elucidate the secret of M. Hvylyovy’ birth are investigated. The influence of social environment on his world outlook’ guidelines formation is studied; different factors influencing his formation as a patriot are analyzed. The influence of specific individuals on M. Hvylyovy’ personality is characterized, their names are brought. It is proved that this very range of factors defined. It is proved that this very range of factors defined the vector of the development of this indicative personality of the Shot Renaissance (revival) (Rasstrelyannogo Vozrozhdeniya) and enabled him to become a key person of his epoch.

References

1. Костюк Г. Неопалима купина. Роздуми редактора пятитомника М. Хвильового / Г. Костюк // Костюк Г. Літературномистецькі перехрестя (паралелі). – Вашингтон-К., 2002. – С.139-154.
2. Хвильовий М. Краткая биография / М. Хвильовий // Хвильовий М. Твори: У 2 тт. – К.: Дніпро, 1990.- С.830-837.
3. Хвильовий М. Уривок з автобіографії / М. Хвильовий // Вітчизна. – 1987. – №12. – С.106-108.
4. Хвильовий М. Твори: У 5 тт. / Загальна ред. Г. Костюка. – Ньо-Йорк-Балтимор-Торонто: Обєднання Українських Письменників "Слово" і Українське Видавництво "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1986. – Т.5. – 834 с.
5. Ган О. Трагедія Миколи Хвильового / О. Ган. – (Б/м.): Прометей, (б/д.). – 77 с.
6. Василевський П. Агонія Миколи Хвильового під тінню голоду і смерті / П. Василевський // Буковинське віче. – 1993. – 8 грудня.
7. Бондаренко В.П., Турчина Л.В. Суспільно-громадська і літературно-організаційна діяльність М. Хвильового в 20-ті – на початку 30-х років / В.П. Бондаренко, Л.В. Турчина // Наукові праці історичного факультету. – Запоріжжя, 1993. – Вип.1. – С.135-149.
8. Турчина Л.В. Микола Хвильовий / Л.В. Турчина // Історія України / Під ред. М.В. Дєдкова. – Запоріжжя: Дике Поле, 2002. – С. 397-404.
9. Турчина Л.В. Микола Хвильовий: шкіц до становлення світоглядних орієнтирів / Л.В. Турчина // Ученые записки
Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Научный журнал (Симферополь). – 2003. - Т.16 (55). - №2 (История). – С.64-74.
10. Лавриненко Ю. Микола Хвильовий (літературна сильвета) / Ю. Лавриненко // Розстріляне відродження: Антологія 1917-1933: Поезія-проза-драма-есей / Упорядкув., передм., післям. Ю. Лавриненка; Післямова Є. Сверстюка. – К.: Смолоскип, 2007. – С. 406-416.
11. Кобець О. Микола Хвильовий / О. Кобець // Хвильовий М. Твори: У 5 тт. / Загальна ред. Г. Костюка. – Ньо-ЙоркБалтимор-Торонто: Обєднання Українських Письменників "Слово" і Українське Видавництво "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1986. – Т.5. – C.153-167.
12. Винниченко В. Із щоденних нотаток про самогубство М. Хвильового і М. Скрипника / В. Винниченко // Хвильовий М. Твори: У 5 тт. / Загальна ред. Г. Костюка. – Ньо-Йорк-Балтимор-Торонто: Обєднання Українських Письменників "Слово" і Українське Видавництво "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1986. – Т.5.– С.215-227.
13. Любченко А. Його таємниця / А. Любченко // Хвильовий М. Твори: У 5 тт. / Загальна ред. Г. Костюка. – Ньо-ЙоркБалтимор-Торонто: Обєднання Українських Письменників "Слово" і Українське Видавництво "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1986. – Т.5.– С.87-112.
14. Хвильовий М. Листи до Миколи Зерова / М. Хвильовий // Хвильовий М. Твори: У 2 тт. – К. : Дніпро, 1990. – С.840-881.
15. Жулинський М. Талант надзвичайний та суперечливий / М. Жулинський // Вітчизна (Київ). – 1987. - №12. – С.144-149.
16. Історія міст і сіл УРСР. Сумська область. – К., 1973. – 694 с.
17. Костюк Г. До нового трактування біографії М. Хвильового / Г. Костюк // Хвильовий М. Твори: У 5 тт. / Загальна ред. Г. Костюка. – Ньо-Йорк-Балтимор-Торонто: Обєднання Українських Письменників "Слово" і Українське Видавництво "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1986. – Т.5. – С.15-36.
18. Шигимага П.І. Факти до біографії Миколи Хвильового / П.І. Шигимага // Хвильовий М. Твори: У 5 тт. / Загальна ред. Г. Костюка. – Ньо-Йорк-Балтимор-Торонто: Обєднання Українських Письменників "Слово" і Українське Видавництво "Смолоскип" ім. В. Симоненка, 1986. – Т.5. – С.113-117.
19. Коваленко В.Я. Богодухівщина в часи Хвильового / В.Я. Коваленко // Хвильовий М. Твори: У 5 тт. / Загальна ред. Г. Костюка. – Ньо-Йорк-Балтимор-Торонто: Обєднання Українських Письменників "Слово" і Українське Видавництво «Смолоскип» ім. В. Симоненка, 1986. – Т.5. – С.118-123.
20. Центральний державний архів громадських обєднань України (ЦДАГО України). – Ф.1, оп.20, спр.6220, арк.4.
21. Костюк Г. М. Зеров, П. Филипович, М. Драй-Хмара / Г. Костюк // Київські неокласики. – К.: Факт, 2003. – С.195-236.
Published
2021-11-23
How to Cite
Turchina , L. V. (2021). «In what relation are all these to "hvylyovyzm"»: formation of ideological orientations of M. Hvylovy. Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 70-76. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2242