Demographic and ethnic processes in Zaporizhzhya region and Southern Ukraine in XVIIIth c.

  • L. G. Ivanova
Keywords: ethno-cultural symbiosis, North Black Sea region, the Zaporozhian Host, intensive settlement, dominant role of Ukrainian peasantry, thrifty colonization, ethnical territory

Abstract

The article views peculiarities of formation of ethnical area in South-Eastern and South regions of modern Ukraine in XVIII century. Four stages of migration movements, which had the form of peasant and military colonization, are highlighted. It determines the character change of economic and social relations on the territory of the Zaporozhian Host, in South-Eastern and South regions of modern Ukraine. The quantitate increase of population, its ethnic and social structure and also the role of Ukrainians in militarism of region are mentioned in the article. It also emphasizes the creation of ethno-cultural symbiosis from other nationalities, which took part in settlement of South Ukraine and Zaporozhian region.

References

1. Кабузан В. М. Украинцы в мире. Динамика численности и расселения в 20-е годи XVIII века / В. М. Кабузан. – М. : Наука, 2006. – 658 с.
2. Кабузан В. М. Народы России в XVIII веке. Численность и энтический состав / В. М. Кабузан. – М. : Наука, 1990. – 256 с.
3. Махнова Г. П. Чисельність і склад українського населення Росії в 60-ті рр. XVIII ст. / Г. П. Махнова // Український історичний журнал. – 1965. – № 2. – С. 111–116.
4. Українська народність: нариси соціально-економічної і етнополітичної історії / В. Борисенко, В. Горленко, О. Гуржій. – К. : Наукова думка, 1990. – 560 с.
5. Пірко В.О. 250-річчя з часу спорудження Української лінії / В. О. Пірко // Український журнал. – 1986. – № 8. – С. 139–141.
6. Новые страницы в истории Донбасса. – Кн. 1. – Донецк : Донбасс, 1992. – 115 c.
7. Шиян Р. Козацтво Південної України в останній чверті XVIII ст. / Р. Шиян / Запорозька спадщина. – Вип. 7. – Запоріжжя : Тандем-У, 1998. – С. 7–14.
8. Полонська-Василенко Н. Запоріжжя XVIIIстоліття та його спадщина : у 2 т. – Т. 2. – Мюнхен : Дніпрова хвиля. – 1967. – С. 16–17.
9. Лаврів П. Історія Південно-Східної України / П. Лаврів. – К. : Українська видавнича спілка, 1996. – 208 с.
10. Кабузан В. М. Заселение Новоросии (Екатеринославской и Херсонской губерний) в XVIII – первой половине XIX вв. / В. М. Кабузан. – М. : Наука, 1976. – С. 101–104.
11. Кабузан В. М. Чисельність та національний склад населення Новоросії в 60-70-х роках XVIII ст. / В. М. Кабузан / Український історико-географічний збірник. – К. : Наукова думка, 1971 – С. 130–150.
12. Олійник О. Л. Про локалізацію запорозьких зимовиків // Українське козацтво: витоки, еволюція, спадщина. – К., 1993 – Вип. ІІІ. – С. 55–61.
13. Пірко В. О. Заселення і господарське освоєння степової України в XVI – XVIII ст. / В. О. Пірко. – Донецьк : Східний видавничий дім, 2004 – 224 с.
14. Слабченко М. Є. Соціально-правова організація Січі Запорозької / М. Є. Слабченко / Праці комісії по виучуванню історії західно-руського та вкраїнського права. – К. : УАН, 1929. – Вип. ІІІ. – С. 338–340.
15. Терковський А. Українське населення в 60–70-ті рр. XVIII ст. / А. Терковський // Український історичний журнал. – 1968. – № 1 – С. 107-111.
16. Пірко В. О. Освоєння Півдня України в XVI–XVIII ст. : автореф. дис. … д. іст. наук. / В. О. Пірко. – К., 1996 – 21 с.
17. Перковський А. Л. Українське населення в 60–70-ті рр. XVIII столітті / А. Л. Перковський // Український історичний журнал. – 1968. – № 1. – С. 107-111.
18. Бойко А. В Запорізький зимівник останньої чверті XVIII ст. / А. В. Бойко. – Запоріжжя : Видавець, 1995. – 56 с.
19. Олійник О. Л. Запорізький зимівник часів Нової Січі (1734–1775) / О. Л. Олійник. – Запоріжжя : Дике поле, 2005. – 256 с.
20. Пірко В. О. До питання про стан землеробської культури Півдня України у XVIII ст. / В. О. Пірко // Питання аграрної історії України та Росії – Дніпропетровськ : Промінь, 1995. – С. 26–34.
21. Олійник О. Л. Про локалізацію запорозьких зимівників / О. Л. Олійник // Український історичний журнал. – 1992. – № 10–11. – С. 123–126.
22. Товайло М., Будник М. Запорозький гард / М. Товайло, М. Будний // Київська старовина. – 1995. – № 2. – С. 82–85.
23. Смолій В. А. Возз’єднання Правобережної України з Росією / В. А. Смолій. – К. : Наукова думка, 1978. – 192 с.
24. Лаврів П. Історія Південно-Східної України / П. Лаврів. – Львів : Слово, 1992. – 152 с.
25. Бачинський А. Д., Бачинська О. А. Козацтво на півдні України 1775–1869 / А. Д. Бачинський, О. А. Бачинска. – Одеса : Маяк, 1995. – 56 с.
26. Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм XV – XVIII ст. : У 2 т.– Т. 1. – К. : Основи, 1995. – 543 с.
27. Миллер А. И. «Украинский вопрос» в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX в.) / А.И. Миллер. – СПб. : Алейтея, 2000. – 260 с.
Published
2021-11-23
How to Cite
Ivanova , L. G. (2021). Demographic and ethnic processes in Zaporizhzhya region and Southern Ukraine in XVIIIth c . Zaporizhzhia Historical Review, 1(36), 38-45. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2235