“ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР” НЕПЕРЕСІЧНОГО ПОЛІТИЧНОГО ФЕНОМЕНА

[Рец.]: Коник О. О. Депутати Державної Думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) / Наук. ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 454 с.

  • Т. П. Демченко
  • С. Г. Іваницька

Abstract

-

References

1. Вжосек В. Історія – Культура – Метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне мислення [Текст] / В. Вжосек / Пер. з польськ. – К.: Ніка-Центр, 2012. –296 с. – (Серія «Ідеї та історії»; Вип. 7).
2. Історія українського парламентаризму: від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення [Текст] / Голова ред. ради В. М. Литвин; кер. авт. кол. В. А. Смолій; НАН України, Інститут історії України. – К.: Дніпро, 2010. – 636 с.
3. Історія українського парламентаризму: від допарламентських форм організації політичного життя до сьогодення. Біографії та законотворча діяльність депутатів Верховної Ради України I–VI скликань [Текст] / Голова ред. ради В. М. Литвин; НАН України, Інститут історії України. – К.: Дніпро, 2010. – 816 с.
4. Коллинз Р. Социология философий: глобальная теория интеллектуального изменения [Текст] / Р. Коллинз / Пер. с англ.: Н. С. Розова и Ю. Б. Вертгейм. – Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. – 1280 с.
5. Колесник І. І. Інтелектуальне співтовариство як засіб легітимації культурної історії України XIX століття [Текст] / І. І. Колесник // Український історичний журнал. – К., 2008. – № 1. – С. 169–193.
Published
2021-11-23
How to Cite
Демченко, Т. П., & Іваницька, С. Г. (2021). “ЛЮДСЬКИЙ ВИМІР” НЕПЕРЕСІЧНОГО ПОЛІТИЧНОГО ФЕНОМЕНА: [Рец.]: Коник О. О. Депутати Державної Думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) / Наук. ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ: Герда, 2013. – 454 с . Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 307-312. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2230

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>