Ostarbeiters from Rivne: source base of research

  • V. R. Danylchuk
Keywords: Rivne region, The Third Reich, repatriation, the German occupational regime, ostarbeiters

Abstract

Different origin and informative potential sources that have become background of research on export population from Rivne for forced work in the Third Reich, the abroad features and subsequent repatriation are analyzed in the article. The basic types of thematic historical sources, including archival materials, regional periodicals of occupation period, collections of published documents and Ostarbeiters’ memories are characterized.

References

1. Гальчак С. На узбіччі суспільства: Доля українських «остарбайтерів» (Поділля, 1942–2007 рр.) / С. Гальчак. – Вінниця, 2009. – 768 с.
2. Пастушенко Т. Остарбайтери з Київщини: вербування, примусова праця, репатріація (1942–1953) / Т. Пастушенко. – К., 2009. – 282 с.
3. Грінченко Г. Між визволенням і визнанням: примусова праця в нацистській Німеччині в політиці пам’яті СРСР і ФРН часів «холодної війни» / Г. Грінченко. – Х., 2010. – 336 с.
4. Курилишин К. Українське життя в умовах німецької окупації (1939–1944 рр.): за матеріалами україномовної легальної преси / К. Курилишин. – Львів, 2010. – 328 с.
5. Данильчук В. Рейхскомісаріат – Рейхові: українці з Рівненщини на примусових роботах в Австрії та Німеччині / В. Данильчук. – Рівне, 2013. – 282 с.
6. Куницький М. Примусова репатріація радянських громадян до СРСР після Другої світової війни (український вектор) /
М. Куницький. – Луцьк, 2007. – 248 с.
7. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО України), ф. 3206, оп. 1–4, 6.
8. ЦДАВО України, ф. 3676, оп. 1, 4.
9. ЦДАВО України, ф. 4620, оп. 3, 5.
10. ЦДАВО України, ф. Р-2, оп. 7.
11. Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), ф. 1, оп. 22–23.
12. ЦДАГО України, ф. 57, оп. 4; ф. 62, оп. 1.
13. ЦДАГО України, ф. 166, оп. 2–3.
14. Державний архів Рівненської області (Держархів Рівненської обл.), ф. Р-2771, оп. 1.
15. Держархів Рівненської обл., ф. Р-22, оп. 1–3; ф. Р-68, оп. 1.
16. Держархів Рівненської обл., ф. Р-27, оп. 1; ф. Р-52, оп. 2–4.
17. Держархів Рівненської обл., ф. Р-29, оп. 1; ф. Р-33, оп. 1–2, 7–8.
18. Держархів Рівненської обл., ф. Р-28, оп. 1; ф. Р-280, оп. 1–2.
19. Держархів Рівненської обл., ф. Р-24, оп. 2.
20. Держархів Рівненської обл., ф. Р-204, оп. 2, 9.
21. Держархів Рівненської обл., ф. Р-654, оп. 1.
22. Держархів Рівненської обл., ф. Р-288, оп. 1; ф. Р-534, оп. 1; ф. Р-30, оп. 1.
23. Державний архів Служби безпеки України м. Рівне (ДА СБ України), ф. П.
24. Державний архів Волинської області (Держархів Волинської обл.), ф. Р-1, оп. 1; ф. Р-2, оп. 1; ф. Р-6, оп. 21.
25. Держархів Волинської обл., ф. Р-68, оп. 1, 3.
26. Волинь. – Рівне, 1941–1944 рр.; Голос Сарненщини. – Сарни, 1941–1943 рр.; Костопільські вісті. – Костопіль, 1941–1944 рр.; Українка. – Костопіль, 1942–1943 рр.
27. Остарбайтери: спогади жителів Рівненщини, вивезених гітлерівцями на каторжні роботи до Німеччини / упоряд. О. Царик. – Рівне, 1996. – 113 с.
28. «Прошу вас мене не забувати»: усні історії українських остарбайтерів / гол. ред. Г. Грінченко; упоряд.: І. Ястреб, Т. Пастушенко. – Х., 2009. – 208 с.
29. «…То була неволя»: Спогади та листи остарбайтерів / упоряд.: Т. В. Пастушенко, М. Ю. Шевченко. – К., 2006. – 544 с.
30. Німецько-фашистський окупаційний режим на Україні: зб. док. і матер. – К., 1963. – 488 с.
31. Ровенщина в роки Великої Вітчизняної війни Радянського Союзу. 1941–1945: докум. і матеріали. – Львів, 1989. – 223 с.
32. Україна у Другій світовій війні у документах. У 4 т. Т. 2–3: Зб. нім. архівних матеріалів (1941–1943) / упоряд. В. Косика. – Львів, 1998–1999.
33. Реабілітовані історією. Рівненська область. Кн. 2 / гол. редкол.: П. Т. Тронько (голова), О. П. Реєнт (заст. голови) [та ін.]; редкол. тому: В. А. Королюк (співгол.) [та ін.]; упоряд.: А. А. Жив’юк. – Рівне, 2009. – 612 с.
Published
2021-11-23
How to Cite
Danylchuk , V. R. (2021). Ostarbeiters from Rivne: source base of research. Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 265-270. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2218