Organization and activity of state service on right protection of plant variety of Ukraine

  • P. N. Vasyliuk
Keywords: variety examination, variety protection, seed production, variety testing

Abstract

The period of State Service on Right Protection of Plant Variety and Ukrainian Institute for Plant Variety Examination establishment and activity (1992–2013) is highlighted in the article. Governmental resolutions and laws on this topic, were identified structure, tasks and directions of State Service, the role of international cooperation was emphasized in improvement of native legal regulation in relation to breeders right protection and other applicants, showed the meaning of developed programs for providing high quality and productivity varieties for seed market, and base of raw materials for food industry were analyzed by the historical and scientific methods.

References

1. Селекція, насінництво та сортознавство пшениці / В. В. Шелепов, М. М. Гаврилюк, М. П. Чебаков та ін. ; УААН, Миронівський ін-т пшениці ім. В. М. Ремесла ; за ред. В. В. Шелепова. – Миронівка, 2007. – 405 с.
2. Про охорону прав на сорти рослин // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 1993. – N 21. – С. 218
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 1993 р. № 935 «Про Реєстр сортів рослин України» // Зібрання постанов Уряду України. – К. : Україна, 1994. – № 4 : 4 листопада – 31 грудня 1993 року. – С. 49–51.
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 1993 р. № 806 «Про Перелік родів і видів рослин, на сорти яких видаються патенти» // Зібрання постанов Уряду України. – К. : Україна, 1994. – № 2 : 25 березня, 12 квітня, 4 травня, 5;
26 червня, 5 липня, 10 серпня, 8 вересня – 7 жовтня, 12 листопада 1993 року. – С. 87–88.
5. Постанови Кабінету Міністрів України. Про доповнення переліку послуг, пов’язаних із забезпеченням прав на сорти рослин, та розміри їх оплати, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 1993 р. № 884 // Зібрання постанов Уряду України. – К. : Україна, 1994. – № 11 : 3 травня, 11 червня, 12 липня – 23 серпня 1994 року. – С. 21.
6. Закон України «Про приєднання України до Міжнародної конвенції з охорони нових сортів рослин [Електронний ресурс] // Державна система охорони прав на сорти рослин. – Режим доступу : http://sops.gov.ua/uploads/files/documents/Zakon/zakon-konv-new.html
7. Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження першочергових заходів щодо розв’язання найважливіших завдань з насінництва, селекції сільськогосподарських культур та тварин [Електронний ресурс] // Професійна юридична система. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua/doc/?code=438-2001-%F0.
8. Про утворення Державної служби з охорони прав на сорти рослин та Українського інституту експертизи сортів рослин [електронний ресурс // Верховна Рада України 1994-2013 програмно-технічна підтримка – Управління комп'ютеризованих систем – Інформаційна підтримка – Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Документ 714-2002-п. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/714-2002-п .
9. Закон України «Про насіння і садивний матеріал» [Електронний ресурс] // Верховна Рада України 1994-2013 програмнотехнічна підтримка – Управління комп'ютеризованих систем – Інформаційна підтримка – Відділ баз даних нормативноправової інформації. – Документ 411-15. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/411-15 .
10. Постанова Кабінету міністрів України від 15 травня 2003 р. № 686 «Про затвердження Положення про Державний реєстр сортів рослин, придатних для поширення в Україні [Електронний ресурс] // Верховна Рада України 1994-2013 програмно-технічна підтримка – Управління комп'ютеризованих систем – Інформаційна підтримка – Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Документ 686-2003-п. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/686-2003-п.
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 р. № 808 «Деякі питання проведення апробації (випробування) та реєстрації генетично модифікованих організмів сортів сільськогосподарських рослин [Електронний ресурс] // Верховна Рада України 1994-2013 програмно-технічна підтримка – Управління комп'ютеризованих систем – Інформаційна підтримка – Відділ баз даних нормативно-правової інформації. – Документ 808-2009-п. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/808-2009-п.
12. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фіто санітарну службу України» [Електронний ресурс] // Державна система охорони прав на сорти рослин. – Режим доступу : http://sops.gov.ua/index.php?page=ukaz-1078 .
13. Наказ Міністерства аграрної політики України «Про заходи щодо ліквідації Державної служби з охорони прав на сорти рослин» [Електронний ресурс» // Document.ua. – Режим доступу : http://document.ua/pro-zahodi-shodo-likvidaciyiderzhavnoyi-sluzhbi-z-ohoroni-p-doc64046.html.
14. Указ Президента України «Про затвердження Положення про Державну ветеринарну та фіто санітарну службу України» [Електронний ресурс] // Державна система охорони прав на сорти рослин. – Режим доступу : http://sops.gov.ua/index.php?page=ukaz-1078.
Published
2021-09-01
How to Cite
Vasyliuk , P. N. (2021). Organization and activity of state service on right protection of plant variety of Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 195-199. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2199