Main stages of political cooperation of Ukraine with the Republic of Poland (1991–2013)

  • I. I. Mudrievska
Keywords: Eastern Partnership, European integration, Visegrad Group, political Ukrainian-Polish cooperation

Abstract

The author investigates the process of development of the Ukrainian-Polish bilateral political cooperation and within the Visegrad Group, points out the basic chronological stages of interstate interaction and their characteristics. Problem points at each period of the bilateral cooperation and focuses at the positive experience of Ukrainian-Polish relations are reviewed. The role of the Republic of Poland at the realization of European strategy of Ukraine in defined. Programs of the Presidency of the Republic of Poland in the Visegrad Group are analyzed.

References

1. Посольство України в Республіці Польща [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://poland.mfa.gov.ua/u
2. Чекаленко Л.Д. Україна і Республіка Польща: від історичних стереотипів до стратегічного партнерства / Л.Д. Чекаленко // Зовнішні справи. – 2010. – № 3–4. – С. 26–31.
3. Зібрання чинних міжнародних договорів України / [уклад. Г.С. Брескаленко та ін.; голова ред. ради К.І. Грищенко] / Міністерство закордонних справ України. – К.: Видавничий дім «Ін Юре», 2001. – 2003. – Т. 2, кн. 2: Серпень-грудень 1992 р. –– 680 с.
4. Гевко В. 20 років українсько-польських відносин: випробування часом і спільна перспектива на майбутнє / В. Гевко // Україна–Європа–Світ. Міжнарод. зб. наук. праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. – 2011. – Вип. 6-7. – С. 126-134.
5. Калінічева Г.І. Стратегеми взаємин України з країнами Вишеградської групи / Г.І. Калінічева // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За редакцією д.і.н., професора А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2011. – 632 с.
6. Декларація міністрів закордонних справ України та Республіки Польща про засади формування українсько-польського партнерства // Голос України. – 1994. – 23 березня.
7. Зеленько Г. «Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України: моногр. / Зеленько Г. – К.: Критика, 2003. – 215 с.
8. Спільна Декларація Президента України і Президента Республіки Польща // Політика і час. – 1996. – №7. – С. 79-81.
9. Спільна заява Президентів України і Республіки Польща «До порозуміння і єднання» // Урядовий кур’єр. – 1997. – 24 травня.
10. Мадіссон В. Сучасна українська геополітика: навчальний посібник / В. Мадіссон, В. Шахов. – К.: Либідь, 2003. – 174 с.
11. Стратегії розвитку України: теорія і практика / [За ред. О.С. Власюка]. – К.: НІСД, 2002. – 864 с.
12. The official website of the President of the Republic of Poland [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.president.pl/en/
13. Президент України Віктор Янукович. – Офіційне інтернет-представництво [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/
14. Восточное партнерство [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://easternpartnership.pl/pw_ru/MSZ%20PW%20RU.pdf
15. Янків М.Д. Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: політико-економічний та секторальний аналіз: монографія / Янків М.Д. – Л.: Світ, 2011. – 399 с.
16. Visegrad Group. Оfficial website [Electronic resource]. – Mode of access: http://www.visegradgroup.eu/
Published
2021-09-01
How to Cite
Mudrievska , I. I. (2021). Main stages of political cooperation of Ukraine with the Republic of Poland (1991–2013). Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 191-195. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2198