The place and role of satellite organizations in party building

  • V. V. Moroko
Keywords: youth organizations, party building, party

Abstract

The article investigates party NGOs. The paper proposes a new vision of the place and role of satellite organizations in party building. Done output that the parties selected contemporary organizational design completely eliminates all amateur and inner potential ordinary party member. It is stressed that the principle of democratic centralism paralyzed any innovation and grassroots party links, and regional structures. Emphasized on discrimination idea of civil society political parties.

References

1. Бондаренко С. В. Народний Рух України та його роль у національно-політичному житті наприкінці 80-х – на початку 90-х років ХХ століття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / С. В. Бондаренко. — Чернівці, 2006. — 20 с.; Мардаренко О. В. Українсько-російські відносини у політичній діяльності Народного Руху України (1989 – 1998 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. В. Мардаренко — О., 2007. — 19 с.; Шановська О. А. Діяльність Народного Руху України з розробки національної програми та практичного втілення її в процесі державотворення (1989 – 1996 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец 07.00.01 «Історія України» / О. А. Шановська. — О., 2003. — 20 с.; Малиновський Р. І. Суспільно-політична діяльність Комуністичної партії України (1993 – 2004 рр.) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / Р. І. Малиновський. — К., 2007. — 17 с.; Назарчук О. М. Відродження та розвиток соціал-демократичного руху в Україні в 90-х рр. XX ст. : дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : 07.00.01 «Історія України» / О. М. Назарчук. — К., 2003. — 236 с.; Слободян О. Т. Створення і діяльність Української республіканської партії. 1990 – червень 1996 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / О. Т. Слободян.— К., 1998. — 17 с.
2. Ленін В. І. Повне зібрання творів / В. І. Ленін. — К. : Видавництво політичної літератури України, — 1970. — Т.7 : Лист до товариша про наші організаційні завдання. – 1 — 32 с.
3. Сталин Й. Вопросы ленинизма / Й. Сталин. — Л. : Государственное издательство политической литературы. Издание одиннадцатое.— М., 1945. — 611 с.
4. Давлєтов О. Р. «Гітлерюгенд»: від «загону Адольфа Гітлера» до єдиної державної молодіжної організації «третього рейху» (1921 – 1939 рр.) : нариси / О. Р. Давлетов. — Запоріжжя : Просвіта, 2006. — 296 с.
5. Миллер С. Краткая история СДПГ. 1849 – 1990 / С. Миллер, Х. Поттхофф. — К. : Основні цінності, 2000. — 376 с.
6. Становлення «припартизованого» молодіжного руху та поширення профспілок як форми соціально-політичної активності студентської молоді // «Молода Україна: сучасний організований молодіжний рух та неформальна ініціатива» / [В. Кулик, Т. Голобуцка, А. Голобуцкий ]. — Фонд «Відродження», 2000 р. Режим доступу: http://golob.narod.ru/volshest.html
7. Маніфест СПАС // Офіційний сайт Соціал-патріотичної асамблеї слов’ян. Режим доступу : http : //spas-edko.org.ua
8. Рішення Координаційної ради НДО «Нова Україна» від 10 вересня 1998 р. // Постанови Політради, Політвиконкому, конференцій, з’їздів НДП, інші документи партії, аналітичні матеріали стосовно її діяльності, квітень – листопад 1998 р.
// ВАВРУ. — Ф. 45. — Оп. 22 — ДФ. — Од.зб. 47. — Спр. 06—26/06.
9. Інформація про роботу ВЖНДО «Дія» станом на 10 лютого 1999 р. // Постанови Політради, Політвиконкому, конференцій, з’їздів НДП, інші документи партії, аналітичні документи стосовно їх діяльності. (5 лютого – 25 грудня 1999 р.). ВАВРУ. — Ф — 45. — Оп. 22 — ДФ. — Од.зб. 52.— Спр 06—26/06.
10. Постанова Політвиконкому НДП від 17 лютого 1999 р. «Про проект концепції створення організації пенсіонерів» // Постанови Політради, Політвиконкому, конференцій, з’їздів НДП, інші документи партії, аналітичні документи стосовно їх діяльності. (5 лютого – 25 грудня 1999 р.). ВАВРУ. — Ф — 45. — Оп. 22 — ДФ. — Од.зб. 52. — Спр 06—26/06.
11. Робота з політичними партіями, профспілками та громадськими організаціями. З
Published
2021-09-01
How to Cite
Moroko , V. V. (2021). The place and role of satellite organizations in party building . Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 184-188. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2197