The problem of leadership in the families of labour migrants of Transcarpathian at the beginning of the 21 century (results of field studies)

  • O. Yu. Kychak
Keywords: XXI century, Transcarpathia, family of labour migrants, labour migrant, relationship, type of leadership, the head of family

Abstract

The article is based on a wide range of field studies. It describes the change of traditional social roles in the families of Transcarpathian labour migrants in the early twenty-first century. In particular it is pointed out that the role of the head of family is transitioned from the male labour migrant to the woman. The article focuses on the position of the domination and authority, as well as the relationship in such families. Based on the examples it considers the difference between the concepts of "breadwinner" and "the head of family". The article analyzes how much the family hierarchy is forced in the families of labour migrants and the degree of satisfaction with marriage (on the basis of the answers of respondents). It illuminates the impact of the type of authority on the family education in contemporary families of labour migrants.

References

1. Кичак О.Ю. Трудова міграція українців Закарпаття на початку ХХІ століття та її культурно-побутові наслідки: Монографія / О.Ю. Кичак. – Ужгород: Ґражда, 2012. – 368 с.
2. Ашиток Н. Проблеми сучасної української дистантної сім’ї / Н. Ашиток // Молодь і ринок. – 2007. – №11 – 12 (34 – 35). – С. 55-59. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.drohobych.net/ddpu/molod_i_runok/2007/11-12(34-35)%202007.pdf (дата звернення 03.01.2013).
3. Чмелик Р. П. Мала українська селянська сім’я другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (структура і функції) / Р.П.Чмелик. – Львів: Інститут народознавства НАН України, 1999. – 143 с.
4. Юда Л.А. Гендерний аналіз українських родинних традицій / Л.А. Юда // Матеріали обласної науково-практичної конференції «Сучасна українська сім’я: гендерні проблеми та шляхи їх подолання» / Голова редколегії І.В.Дорожкіна. / 4 лютого 2009 року, м. Чернігів. – С. 14-21. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://wu.cn.ua/articles/005.pdf (дата звернення 3.04.2013 р.).
5. Каирова И.А. Современные семейные мифы в пространстве массовых коммуникаций / И.А. Каирова // Донской государственный технический университет. Гуманитарные и социальные науки 2011. № 6. – С. 58-64. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://hses-online.ru/2011/06/09_00_05/07.pdf (дата обращения 3.01.2013).
6. Ковалева А.В. Трансформация понятия «гражданський брак» как проявление кризисна семейно-брачных отношений / А.В. Ковалева // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. – Хабаровск, 2009. – 24 с. Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/663425/ (дата обращения 23.01.2013).
7. Яблонська Т.М. Актуальні проблеми досліджень сучасної сім’ї в Україні / Т.М.Яблонська. Електронний ресурс. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=8&n=52&c=1119 (дата звернення 5.04. 2013).
8. Сім’я та сімейні відносини в Україні: сучасний стан і тенденції розвитку. – К.: ТОВ «Основа-Принт», 2009. – 248 с.
9. Антонов А.И. Микросоциология семьи: методология исследования структур и процессов / А.И. Антонов. – М., 1997. – 68 с.
10. Бондаровська В. Батько, його роль у сучасній сім’ї, зокрема в процесі виховання дитини [Текст] / В. Бондаровська // Круглий стіл на тему «Становище чоловіків в Україні» 19 лютого 2009 року. – К.: «К.І.С.», 2009. – С. 35-43.
11. Капинець О. Роль батьківства в особистісному само здійсненні чоловіка [Текст] / О.Капинець // Соціальна психологія. - № 2 (28). – 2008. – С. 132-140.
12. Рахімкулов Е. Статус чоловіків в Україні: криза суспільної ролі чоловіків як один із чинників проблем їх становища [Текст] / Е. Рахімкулов // Круглий стіл на тему «Становище чоловіків в Україні» 19 лютого 2009 року. – К.: «К.І.С.», 2009. – С. 11-13. – С. 11.
13. Щоденник польових досліджень автора, проведених в с. В.Раковець Іршавського району (серпень 2008 р.) // Архів кафедри історії Стародавнього світу та Середніх віків історичного ф-ту УжНУ за 2008 р. – Зошит № 4 (інтерв’ю дітей трудових мігрантів віком від 6 до 12 років). – 65 с.
14. Щоденник польових досліджень автора, проведених в с. В.Раковець Іршавського району (серпень 2008 р.) // Архів кафедри історії Стародавнього світу та Середніх віків історичного ф-ту УжНУ за 2008 р. – Зошит № 5 (інтерв’ю дітей трудових мігрантів віком від 13 до 25 років). – 101 с.
15. Щоденник польових досліджень автора, проведених у с. Крецьки Свалявського району (березень 2011 р.) // Архів кафедри історії Стародавнього світу та Середніх віків історичного ф-ту УжНУ за 2011 р. – Зошит № 1 (інтерв’ю). – 62 с.
16. Щоденник польових досліджень автора, проведених у с. М.Раковець Іршавського району (жовтень 2012 р) // Архів кафедри історії Стародавнього світу та Середніх віків історичного ф-ту УжНУ за 2012 р. – Зошит № 1 (інтерв’ю). – 44 с.
17. Щоденник польових досліджень автора, проведених в селах Закарпатської області (2007-2013 рр.) // Архів автора. – Зошит № 7 (загальні дані). – 131 с.
18. Щоденник польових досліджень Горбач Людмили, проведених під час етнографічної практики в селах Богдан та Видричка Рахівського району (літо 2010 р.). – Зошит № 3 (інтерв’ю дружин трудових мігрантів). – 88 с.
19. Щоденник польових досліджень Печкан Оксани, проведених під час етнографічної практики в с. Синевир Міжгірського району (літо 2010 р.) // Архів кафедри історії Стародавнього світу та Середніх віків історичного ф-ту УжНУ за 2010 р. – Зошит № 2, (інтерв’ю з дітей трудових мігрантів). – 67 с.
20. Щоденник польових досліджень Попович Кароліни, проведених під час етнографічної практики в с. Криве Тячівського району (літо 2010 р.) // Архів кафедри історії Стародавнього світу та Середніх віків історичного ф-ту УжНУ за 2010 р. – Зошит № 1 (інтерв’ю). – 107 с.
21. Щоденник польових досліджень Прокоп Ганни, проведених під час етнографічної практики у с. Лисичево Іршавського району (літо 2009 р.) // Архів кафедри історії Стародавнього світу та Середніх віків історичного ф-ту УжНУ за 2009 р. – Зошит № 2 (інтерв’ю дружин трудових мігрантів). – 55 с.
22. Щоденник польових досліджень, проведених під час етнографічної практики в с. Сасово Виноградівського району (літо 2010 р.) // Архів кафедри історії Стародавнього світу та Середніх віків історичного ф-ту УжНУ за 2010 р. – Зошит № 1, частина 3 (інтерв’ю дружин трудових мігрантів). – 72 с.
23. Аналітична записка про обсяги трудової міграції населення Закарпатської області // Поточний архів Міністерства праці та соціальної політики Закарпатського обласного центру зайнятості населення. Діловодство Державного центру зайнятості Закарпатської області від 01.09.2006 р. на 4 c.
Published
2021-09-01
How to Cite
Kychak , O. Y. (2021). The problem of leadership in the families of labour migrants of Transcarpathian at the beginning of the 21 century (results of field studies). Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 173-180. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2195