The activities of the Ukrainian Helsinki Union in the Southern Ukraine at the end of 1980 – 1991

  • V. V. Mihaylov
Keywords: South Ukraine, Communist Party of Ukraine, the Ukrainian Helsinki Union, opposition movement

Abstract

On the basis of documents of state archives, the official Soviet press and «independent publishing house» literature the activities of the Ukrainian Helsinki Union (UHS) in the processes of democratization and national revival at the end of 1980 - 1991 are described in this article. The opposition of Communist Party to the establishment and functioning of the UHU in southern Ukraine are opened. The place and the role of the South Ukrainian branches of UHU in the State processes during the collapse of the Soviet at the end of 1980 - 1991 are defined.

References

1. Бойко О.Д. Україна 1985-1991: основні тенденції суспільно-політичного розвитку / О. Бойко. – К.: ІПЕНД, 2000. – 322 с.
2. Горбачова О.С. Громадські організації в Україні другої половини 80-х – початку 90-х рр. ХХ ст. : процес становлення та розвитку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / Горбачова Ольга Сергіївна. – К., 2008. – 14 с.
3. Левчук К.І. Створення та діяльність громадських організацій в умовах трансформацій українського суспільства (1985 – 1996 рр.): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. іст. наук / Левчук Костянтин Іванович. – К., 2010. – 32 с.
4. Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні середини 50-х – початку 1990-х років / А. Русначенко. – К.: Видво О. Теліги, 1998. – 720 с.
5. Кривдіна І.В. Гельсінський рух і його вплив на національно-політичні процеси в Україні (1976 – початок 90-х років): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук / Кривдіна Інна Борисівна. – Одеса, 2001. – 20 с.
6. Деревінський В.Ф. УГС під репресивним тиском Радянської влади / В. Деревінський // Сторінки історії: Збірник наукових праць. – К.: ІВЦ «Видавництво «Політехніка», 2010. – Вип.30. – С. 183-192.
7. Князевич Д.О. Вплив Української Гельсінської Спілки на молодіжний рух в Україні (1988-1991 рр.) / Д. Князевич // Гілея: науковий вісник. – К., 2011. – Випуск 54 (11). – С. 189-195.
8. Семененко А. УГС/УРП в боротьбі за незалежність (1988–1991) / А. Семененко // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 82–87.
9. Турченко Ф.Г. Запоріжжя на шляху до себе… (Минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій) / Ф. Турченко. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – 368 с.
10. «Декларація принципів» УГС / Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні сер. 50-х – поч. 1990-х рр. – К., 1998. – С. 634-640.
11. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГОУ). Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2767.
12. ЦДАГОУ. Ф. 1. Оп. 32. Спр. 2658.
13. Державний архів Одеської області (далі – ДАОО). Ф. П-11. Оп.152. Спр. 35.
14. ДАОО. Ф. П-11. Оп.151. Спр.52.
15. Українська Гельсінська Спілка у спогадах і документах / Упор. О. Шевченко. – Київ: Ярославів вал, 2012. – 814 с.
16. ДАОО. Ф. П-11. Оп.151. Спр.54.
17. Новости самиздата // Прямая Речь. – 1989. – №2. – Ноябрь.
18. За що ми боремося // УГС-Південь. – 1990. – №4. – Лютий.
19. УГС-Південь. – 1990. – №4. – Лютий.
20. Задержание с конфискацией // Прямая Речь. – 1989. – №2. – Ноябрь.
21. Листівка Запорізької організації УРП з нагоди вшанування роковин Д. Донцова (м. Мелітополь) // Архів В. Ґудзя.
22. Бриченко А. Мелітополь на початку 90-х… / А. Бриченко. – Мелітополь-Черкаси. – 2011. – 57 с.
23. Шлях до незалежності: суспільні настрої в Україні кін. 80-х рр. ХХ ст. Документи і матеріали / [гол. ред. колегії В.А. Смолій]. – К.: Інститут історії України НАН України, 2011. – 572 с.
24. Гура С. Лист Степана Гури // Ленінський прапор. – 1990. – 19 травня.
25. Курій І. «Я – колишній член УГС…» // Ленінський прапор. – 1990 – 24 березня.
26. Державний архів Херсонської області. Ф. р-4094. Оп. 8. Спр. 11.
27. Важный участок работы // Южная правда. – 1989. – 1 октября.
28. Інформативне повідомлення Миколаївської філії УГС // Чорноморія. – 1990. – № 3. – січень.
29. «Ні!» – кандидатам від партократії! // Чорноморія. – 1990. – № 5. – лютий.
30. На сторожі. – 1990. – №1 (квітень).
31. На сторожі. – 1991. – №2 (червень).
32. На сторожі. – 1991. – №3 (липень).
33. Шитюк М.М. Політична палітра сучасної Миколаївщини / Повне зібрання наукових праць / М. Шитюк. – Миколаїв: Вид-во Ірини Гудим, 2010. – т.3. – 2010. – 493 с.
34. Іванюченко А. До 20-річчя РУХу. Поважають за вчинки // Український південь. – 2009. – № 30.
35. Вибори скінчилися, що далі? // На сторожі. – 1992. – № 1(5) січень.
Published
2021-09-01
How to Cite
Mihaylov , V. V. (2021). The activities of the Ukrainian Helsinki Union in the Southern Ukraine at the end of 1980 – 1991. Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 162-168. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2193