Economic problems IN OUN (b) ideology after World War II

  • V. G. Panchenko
Keywords: Y. Stetsko, agrarian policy, economy, Great Gathering, OUN (b), Ukrainian nationalism

Abstract

The economic aspect of the ideological platform of the one of the main directions of the OUN – banderivtsi – in the postwar period of their activity, based on analyses of the official documents and periodical publications, is considered in the article. The evolution of the economic views of banderivtsi from a purely nationalistic principles with the influential role of the state in the economy of the future independent Ukraine in the direction of a socially oriented market economy, to some extent even with features of the then popular in the West the socialdemocratic concept is traced.

References

1. Кричевський Р. ОУН в Україні, ОУНз і ЗЧ ОУН. Причинок до історії українського націоналістичного руху. Ч. І. ЗЧ ОУН / Р. Кричевський. – Ню-Йорк-Торонто, 1962. – 116 с.
2. Лисяк-Рудницький І. В обороні інтелекту / І. Лисяк-Рудницький // Історичні есе. Т. 2. – Київ: Основи, 1994. – С. 365-390.
3. Мартинець В. Ідеологія організованого і т.зв. волевого націоналізму. Аналітично-порівняльна студія / В. Мартинець. – Вінніпег: Новий Шлях, 1954. – 200 с.
4. Мірчук П. Революційний змаг за УССД. Т. 2. Хто такі «бандерівці», «мельниківці», «двійкарі» / П. Мірчук. – Нью-ЙоркТоронто-Лондон, 1987. – 280 с.
5. Гуцуляк І. Організації українських націоналістів після другої світової війни (Ідеологічний аспект) / І. Гуцуляк // Золотий грифон: Журнал української геополітики, філософії та культури. – 2002. – № 1. – С. 15-27.
6. Касьянов Г. В. Ідеологія Організації Українських Націоналістів / Г. В. Касьянов // Організація українських націоналістів і Українська повстанська армія: Історичні нариси / НАН України; Інститут історії України / С. В. Кульчицький (відп. ред.). – К.: Наукова думка, 2005. – С. 445-478.
7. Олеськів В. Діяльність Організації Українських Націоналістів (ОУН) 1945-1993 / В. Олеськів // Визвольний шлях. – 1993. – № 10. – С. 1192-1197.
8. Рибак А. Українська держава у планах ОУН (1939-й – 1950-ті роки). (Історико-політологічний аналіз): Монографія / А. Рибак. – Острог: Острозька академія, 2007. – 224 с.
9. Постанови Третього Надзвичайного Великого Збору Організації Українських Націоналістів, що відбувся в днях 21-25 серпня 1943 р. – Б.м., 1943. – 23 с.
10. Про уточнення і доповнення до Програмових постанов Третього Надзвичайного Великого Збору Організації Українських Націоналістів (червень 1950 р.) // ОУН в світлі постанов Великих зборів, Конференцій та інших документів з боротьби 1929-1955 рр. – Б.м., 1955. – С. 103-121.
11. Лисенко Л. Сільське господарство України / Л. Лисенко. – Б.м.: Видання ЗЧ ОУН, 1960. – 82 с.
12. Наша визвольна концепція // Стецько Я. Твори. Т. 1. Українська визвольна концепція / Я. Стецько. – Мюнхен: Видання ОУН, 1987. – С. 206-267.
13. Українська Держава і її організація // Четвертий Великий Збір Організації Українських Націоналістів. Т. І. Постанови. – Б.м., 1969. – С. 144-163.
14. Орловський Є. Листи до однодумців. Лист п’ятий. Як перетворити колоніяльну Україну в незалежну під економічним оглядом державу / Є. Орловський // Четвертий Великий Збір Організації Українських Націоналістів. Т. 2. Доповіді й статті. – Б.м., 1972. – С. 98-107.
15. Внутрішня політика // П’ятий Великий Збір Організації Українських Націоналістів. Матеріяли й постанови. – Б.м., 1975. – С. 324-335.
16. Ідеологічно-програмові проблеми // Шостий Великий Збір Організації Українських Націоналістів. Матеріяли й постанови. – Б.м., 1984. – С. 418-438.
17. Постанови VІІІ НВЗ ОУН в ділянці соціально-економічних питань // Визвольний шлях. – 1991. – № 11. – С. 1305-1310.
18. Політично-програмова проблематика // Шостий Великий Збір Організації Українських Націоналістів. Матеріяли й постанови. – Б.м., 1984. – С. 130-148.
Published
2021-09-01
How to Cite
Panchenko , V. G. (2021). Economic problems IN OUN (b) ideology after World War II. Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 145-151. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2190