Theatre in the “Zhytomyr” general district (the second half of 1941 – early 1944)

  • S. V. Stelnykovych
Keywords: resistance movement, the German civil government, the Wehrmacht, Zhytomyr general district, city theatre, theatre

Abstract

The operation of theater as a social institution and the main directions on the theaters in the Zhytomyr general district during the second half of 1941 – in early 1944 are analyzed in the article. Determined that the local theater was not only a main form of leisure German regime authorities, it was a long time under the influence of Ukrainian independent movement, made the possibility of a cover of an underground anti-German movement, was one of the stages in the development of the national culture.

References

1. Гайдабура В. М. Театр, захований в архівах. Сценічне мистецтво в Україні періоду німецько-фашистської окупації (1941–1944) / В. М. Гайдабура. – К. : Мистецтво, 1998. – 220 с.
2. Гайдабура В. Театр між Гітлером і Сталіним : Україна. 1941–1944. Долі митців / Валерій Гайдабура. – К. : Факт, 2004. – 320 с.
3. Україна в Другій світовій війні : погляд з ХХІ ст. : історичні нариси. Кн. 1 / [редкол. : В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, Ю. А. Левенець та ін.]. – К. : Наукова думка, 2010. – 734 с.
4. Беркгоф К. Жнива розпачу : життя і смерть в Україні під нацистською владою / Карел Беркгоф. – К. : Критика, 2011. – 455 с.
5. Семенко Л. І. Театральне життя у Вінниці під час окупації 1941–1944 років / Л. І. Семенко // Подільська старовина : Наук. зб. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2008. – Вип. IV. – С. 341–349.
6. Жилюк В. М. Діяльність ОУН та УПА на Житомирщині у 1941–1955 рр. : [монографія] / В. М. Жилюк. – Рівне : Волинські обереги, 2008. – 308 с.
7. Ковальчук І. В. Політично-військові і соціально-економічні складові діяльності ОУН та УПА на території Житомирської і західних районів Київської областей (військова округа «Тютюнник») у 1941–1943 рр. : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. іст. наук : спец. 07.00.01 «Історія України» / І. В. Ковальчук. – К., 2012. – 20 с.
8. Ковальчук І. Український театр на Житомирщині в другій половині 1941 року / Іван Ковальчук // Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, (Житомир, 9–10 листопада 2012 р.) : зб. наукових праць. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2012. – С. 172–175.
9. Заболотний В. Організація ОУН у Гайсині / В. Заболотний // Тези доповідей і повідомлення дев’ятнадцятої вінницької обласної історико-краєзнавчої конференції, (Вінниця, 18 лютого 1999 р.). – Вінниця, 1999. – С. 57.
10. Гареник С. С. Висвітлення господарського, культурного та освітнього життя Вінниці у 1941–1943-х роках на сторінках окупаційного часопису «Вінницькі вісті» / С. С. Гареник // Подільська старовина : Наук. зб. – Вінниця : Державна картографічна фабрика, 2008. – Вип. IV. – С. 354–359.
11. Шилюк Д. М. Маловідомі сторінки з історії Житомирщини : напередодні і в часи німецької окупації / Д. М. Шилюк. – Житомир : Волинь, 2010. – 200 с.
12. Голос Волині (Житомир). – 1941. – 27 грудня.
13. Краківські вісті (Краків). – 1941. – 26 жовтня.
14. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1942. – 22 липня.
15. Українське слово (Житомир). – 1941. – 7 вересня.
16. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1943. – 17 жовтня.
17. Волинь (Рівне). – 1941. – 14 грудня.
18. Голос Волині (Житомир). – 1941. – 6 листопада.
19. Голос Волині (Житомир). – 1943. – 24 липня.
20. Голос Волині (Житомир). – 1943. – 9 вересня.
21. Голос Волині (Житомир). – 1943. – 18 вересня.
22. Голос Волині (Житомир). – 1943. – 14 жовтня.
23. Коростишівські вісті (Коростишів). – 1942. – 8 серпня.
24. Коростишівські вісті (Коростишів). – 1942. – 29 серпня.
25. Овручські вісті (Овруч). – 1943. – 14 серпня.
26. Олевські вісті (Олевськ). – 1942. – 31 травня.
27. Нова доба (Бердичів). – 1941. – 16 листопада.
28. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1942. – 5 березня.
29. За вільну Україну (Плисків). – 1942. – 22 лютого.
30. Нова доба (Бердичів). – 1942. – 4 березня.
31. Нова доба (Бердичів). – 1942. – 14 березня.
32. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1942. – 18 січня.
33. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1942. – 5 лютого.
34. Державний архів Житомирської області (далі – Держархів Житомирської обл.), ф. Р-5013, оп. 2, спр. 22996, 136 арк.
35. Голос Волині (Житомир). – 1941. – 19 жовтня.
36. Голос Волині (Житомир). – 1941. – 26 жовтня.
37. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1941. – 12 вересня.
38. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1941. – 23 листопада.
39. Держархів Житомирської обл., ф. Р-1152, оп. 1, спр. 9, 204 арк.
40. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 3959, оп. 2, спр. 50, 85 арк.
41. Сергійчук В. Український здвиг : Волинь. 1939–1955 / Володимир Сергійчук. – К. : Українська Видавнича Спілка, 2005. – 840 с.
42. Перемога (Житомир). – 1941. – 9 жовтня.
43. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1941. – 10 вересня.
44. Голос Волині (Житомир). – 1941. – 17 грудня.
45. Держархів Житомирської обл., ф. Р-5013, оп. 2, спр. 22994, 358 арк.
46. Державний архів Вінницької області, ф. Р-6023, оп. 4, спр. 26255, 157 арк.
47. Гайдамака (Олевськ). – 1941. – 21 вересня.
48. Опанасюк О. Є. Січ Тараса Бульби в Олевську. В спогадах, документах, свідченнях ; Війна і фата : [повісті] / О. Є. Опанасюк. – Житомир : Пасічник М. П., 2008. – 436 с.
49. Гайдамака (Олевськ). – 1941. – 9 листопада.
50. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1941. – 18 грудня.
51. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1942. – 11 червня.
52. Гайсинська газета (Гайсин). – 1943. – 11 липня.
53. Голос Волині (Житомир). – 1943. – 14 вересня.
54. Голос Волині (Житомир). – 1943. – 16 вересня.
55. Звягельське слово (Звягель). – 1943. – 28 серпня.
56. Держархів Житомирської обл., ф. Р-1156, оп. 1, спр. 51, 773 арк.
57. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1943. – 8 квітня.
58. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1943. – 11 березня.
59. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1942. – 1 березня.
60. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1943. – 11 лютого.
61. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1942. – 15 лютого.
62. Вінницькі вісті (Вінниця). – 1942. – 24 грудня.
63. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 25 березня.
64. Нова доба (Бердичів). – 1942. – 17 лютого.
65. Нова доба (Бердичів). – 1942. – 13 травня.
66. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 15 квітня.
67. Голос Волині. Спеціяльний випуск (Житомир). – 1941. – 4 листопада.
68. Голос Волині (Житомир). – 1943. – 13 травня.
69. Нова доба (Бердичів). – 1942. – 29 липня.
70. Нова доба (Бердичів). – 1942. – 12 грудня.
71. Ружинський вісник (Ружин). – 1943. – 9 травня.
72. Голос Волині (Житомир). – 1943. – 28 серпня.
73. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 9 травня.
74. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 4 липня.
75. Селешко М. Вінниця : спомини перекладача комісії дослідів злочинів НКВД в 1937–1938 / Михайло Селешко. – НьюЙорк – Торонто – Лондон – Сідней : Фундація ім. О. Ольжича, 1991. – 211 с.
76. Голос Волині (Житомир). – 1941. – 24 грудня.
77. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 21 лютого.
78. Голос Волині (Житомир). – 1942. – 25 лютого.
79. Радянська Житомирщина (Житомир). – 1944. – 15 січня.
80. Радянська Житомирщина (Житомир). – 1944. – 1 березня.
Published
2021-09-01
How to Cite
Stelnykovych , S. V. (2021). Theatre in the “Zhytomyr” general district (the second half of 1941 – early 1944). Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 131-136. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2188