System of power in Ukraine during the rule of the Directory of the UNR

  • A. V. Belik
Keywords: the Labor Congress, the bourgeoisie, labor councils, Soviet authorities, bolshevism, Directory UPR

Abstract

This paper presents and analyzes the debate representatives of the Ukrainian leadership around the system of government that mast be establishing after falling of the Hetman Skoropadskiy. Separately presented view head Directory Vynnychenko.

References

1. Винниченко В.К. Відродження нації. – К.: Політ. видавництво України, 1990. – Ч. 3.
2. Курас І. Ф. Володимир Винниченко – політик / Зб. ст. громадсько-політична діяльність Володимира Винниченка (до 125-річчя від дня народження). – К.: ІПіЕНД, 2006. – 280 с.
3. Лейберов О. Оцінки трудового принципу Директорії УНР у сучасній вітчизняній історіографії // Український історичний збірник. – 2008. – Вип. 11.
4. Лисяк-Рудницький І. Суспільно-політичний світогляд Володимира Винниченка у світлі його публіцистичних писань // Історичні есе. – Т. 2. – К.,1994. – С. 95-112.
5. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції. 1917-1921: Частина перша, друга, третя. – Мюнхен: Прометей, 1950–1952. – 674 с.
6. Марголин А. Революция на Украине. По мемуарам белых / Составитель С.А. Алексеев, под. ред. Н. Н. Попова. – Москва-Ленинград: Гос. издат., 1930.
7. Медвідь Ф. Українська державницька ідея Володимира Винниченка: політико-правові засади // Громадсько-політична діяльність В. Винниченка (до 125-річчя від дня народження). – К. : ІПіЕНД, 2008.
8. Последние новости (Киев). – 1918. – 21 декабря.
9. Республіканські вісті. – 1918. – 1 грудня.
10. Республіканські вісті. – 1918. – 14 грудня.
11. Робітнича газета. – 1919. – 1 лютого.
12. Українська державність у ХХ столітті (Істор.-політ. аналіз). – К.: Політична думка, 1996.
13. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. – Ф. 3866. – Оп. 1. – Спр. 53. – Арк. 21-26 зв.
Published
2021-09-01
How to Cite
Belik , A. V. (2021). System of power in Ukraine during the rule of the Directory of the UNR. Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 100-104. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2179