Measures of Local Authorities concerning regulation of dueling relations of the Podillya population (1917-1919)

  • A. O. Vitiuk
Keywords: cell, obligatory law, council, local authorities

Abstract

Measures of Local Authorities concerning regulation of dueling relations are under consideration on the territory of Podil from 1917 to 1919 are amalyzed in the article. The legal basis is highlighted using which local authorities resolved this kind of issues and a number of problems dealing with the development of building houses in the are outlined. A comparing analysis concerning the development and regulation of dwelling relations in the period of Central Rada the government of P. Skoropadsky and the rule of UNR. The major problems which local authorities faced while coordinating of dwelling relations among the Podil population have been defined.

References

1. Лозовий В.С. Поділля в добу Центральної Ради (історичний нарис) / В.С.Лозовий. – К.: [Б.в.], 1999. – 29 с.; Лозовий В.С. Народ і влада: криза адміністративних структур у період Центральної Ради (1917-1918 рр.) / В.С.Лозовий // Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів. – Вип.4: У 3-х томах. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, редакційновидавничий відділ, 2005. – Т.1. – С.33-36.
2. Стецюк В.Б. Роль земського самоуправління в житті Кам’янця-Подільського доби Визвольних змагань 1917-1920 рр. / В.Б.Стецюк // Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків: історія та сучасність: Збірник наукових праць за підсумками Другої Міжнародної науково-практичної конференції «Кам’янець-Подільський у контексті українсько-європейських зв’язків» (14-15 травня 2005 р.). – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський державний університет, інформаційно-видавничий відділ, 2005. – С.98-100.
3. Завальнюк О.М. Подільські містечка в добу Української революції 1917-1920 рр. / О.М.Завальнюк, О.Б.Комарніцький. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2005. – 320 с.
4. Герасимов Т.Ю. Вплив квартирного законодавства 1917-1918 рр. на житлові умови мешканців подільських міст доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.) // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Історичні науки. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Т. 21. – С. 422-429.
5. Герасимов Т.Ю. Соціально-побутова історія Подільських міст доби Гетьманату П. Скоропадського (квітень-грудень 1918 р.): автореф. дис…канд. іст. наук: спеціальність 07.00.01 «Історія України» / Герасимов Тимофій Юрійович. – Черкаси, 2013. – 20 с.
6. И.Д. Мордухай-Болтовский, М.М. Суслов. Новый квартирный закон. Постановление Временного Правительства от 5 августа 1917 года об установлении предельных цен на квартиры и другие помещения. – Петроград, Сенатская типография, 1917. – 108 с.
7. Свободный голос. – № 40. – 02 травня 1917 р.
8. Державний архів Вінницької області (далі – ДАВіО). – Ф.Д. – 262. Протоколи засідань Вінницької міської думи. – Оп. 1. – Спр. 29. – 363 арк.
9. Обов’язкова постанова Гайсинської міської думи // Подольские губернские ведомости. - № 58. – 29 червня 1918 р.
10. Протокол засідання квартирної комісії 9 липня 1918 р. // Слово Подолії. - № 50. – 16 липня 1918 р.
11. Проскурів. Засідання міської думи // Слово Подолії. - № 52. – 18 липня 1918 р.
12. Ухвалений Радою Міністрів «Устав про учот населення в містах і міських оселях Української Держави» від 31 липня 1918 р. // Державний вісник. - № 30. – 04 серпня 1918 р.
13. Ухвалений Радою Міністрів Закон «Про наймання приміщень» від 20 жовтня 1918 р. // Державний вісник. – № 63. – 26 жовтня 1918 р.
14. Вінницька міська управа сповіщає… // Подольское слово. - № 2. – 28 лютого 1919 р.
15. Ухвалений Радою Народних Міністрів та затверджений Директорією УНР Закон «Про продовження чинності закону від 5 серпня 1917 р.» // Шлях. – Ч.4. – 19 серпня 1919 р.
Published
2021-09-01
How to Cite
Vitiuk , A. O. (2021). Measures of Local Authorities concerning regulation of dueling relations of the Podillya population (1917-1919) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 97-100. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2178