From the history of the Ukrainian lands’ conciliarism (to 95th anniversary of the Act of the UNR’s union with the WUNR)

  • M.V. Sen’kiv
Keywords: the Ukrainian People's Republic, the West Ukrainian People's Republic, the preliminary agreement, the unity of Ukrainian lands, the Act of the Union

Abstract

In the article it has been the struggle of the West Ukrainian People's Republic for the union with the Ukrainian People's Republic. It has been shown that on January 3, 1919 the Ukrainian National Council proclaimed ‘the Act of the Union of the West Ukrainian People's Republic with the Ukrainian People's Republic’, and on January 22, 1919 there was a ceremony of the Union on the St. Sophia’s square in Kyiv. The next day the Labour Congress of the Ukrainian People's Republic approved the Manifesto of the union and delegated new members into the National Council. The West Ukrainian People's Republic was renamed into ‘the Western region of the Ukrainian People's Republic’. But because of the military, political situation and the ideological differences between the Galicians and the Dnieper Ukrainians, the union of the Ukrainian lands failed because of the lack of the international support.

References

1. Ходак І. Соборна Україна / І.Ходак // Літопис Червоної калини. – 1992. – № 10-12. – С. 3–7.
2. Кондратюк В. О. Злука УНР і ЗУНР – чергова спроба реалізувати ідею соборності українських етнічних земель / В.О.Кондратюк, С.В.Кондратюк // Вісник Львівської комерційної академії. Серія гуманітарні науки. Вип. 9. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2010. – С. 43 – 50.
3. Реєнт О. П. Україна соборна / О.П.Реєнт // Наукові розвідки і рецензії. – К.: Генеза, 2006. – 156 с.
4. Курас І. Ф. Соборність і регіоналізм в українському державотворенні (1917–1920 рр.) / І.Ф.Курас, В.Ф.Солдатенко. – К.: Вежа, 2001. – 248 с.
5. Бедрій А. Українська держава, створена актом 30 червня 1941 В.Бедрій. – Дрогобич: Відродження, 1996. – 96 с.
6. Маркусь В. Приєднання Закарпатської України до Радянської України. 1944-1945 рр. / В.Маркусь. – К.: Україна, 1991. – 109 с.
7. Боєчко В. Кордони України: історія та проблема формування. 1917-1940 рр. / В. Боєчко, О.Ганжа, Б.Захарчук // Український історичний журнал. –1992.– № 1. – С. 62 – 68.
8. Курило В. М. В авангарді боротьби за возз'єднання / В.М.Курило, М.І.Панчук, М.В.Троян . – К: Політвидав, 1985. – 282 с.
9. Сеньків М. В. З історії боротьби за соборність українських земель / М.В.Сеньків. – Дрогобич: Відродження, 1999. – 162 с.
10. Возз'єднання західноукраїнських земель з Радянською Україною / від. ред. Ю.Сливка. – К.: Наук. думка, 1989. – 480 с.
11. Нагаєвський 1. Історія Української держави XX століття / І.Нагаєвський. – К.: Український письменник, 1994. – 412 c.
12. Лозинський М. Галичина в рр. 1918-1920 / М.Лозинський. – Прага, 1922. – 320 c.
13. Конституційні акти України. – К: Філософська і соціологічна думка, 1992. – 269 c.
14. Череднеченко В. Від Брестської угоди до Варшавського договору / В.Чередниченко // Під прапором ленінізму. – 1990. – № 20.– С. 75–81.
15. Вісник державних законів і розпоряджень ЗО УНР. Випуск 1. – 1919. – 31 січня.
16. Січовий голос. – 1919. – 6 січня.
17. Український скиталець. – Відень, 1923. – № 15. – 1 серпня.
18. Кугутяк М. Галичина: сторінки історії / М.Кугутяк. – Івано-Франківськ: Б. в., 1993. – 200 с.
19. Литвин М. Р. Історія ЗУНР / М.Р.Литвин, К.Є.Науменко. – Львів: Олір, 1996. – 360 c.
20. Литвин М. Р. Визвольні змагання 1914-1920 рр. / М.Р.Литвин // Історія України / кер. авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1996. – С. 213 – 251.
21. Полонська-Василенко Н. Історія України. 1900-1923. – К.: Пам’ятки України, 1991. – 134 с.
22. Субтельний О. Україна. Історія / О.Субтельний. – К. Либідь, 1991. – 509 с.
Published
2021-09-01
How to Cite
Sen’kiv , M. (2021). From the history of the Ukrainian lands’ conciliarism (to 95th anniversary of the Act of the UNR’s union with the WUNR) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 93-96. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2177