Formation of Anton Krushelnytsky as individual and socio-political activist (late XIX – early XX century)

  • M. І. Zuliak
Keywords: cultural activity, social and political activist, individual, eastern Galicia, Anton Krushelnytsky

Abstract

The article analyzes formation of Anton Krushelnytsky as individual and socio-political activist. Family surroundings, which helped to create outlook, political views through family communication with I.Franko, M.Pavlyk, which influenced on national upbringing, formation а person, ready to fight for the creation of an independent Ukrainian nation, are considered.

References

1. Чаграк Н. Громадсько-просвітницька діяльність А. Крушельницького на Буковині (1912–1916) / Н.Чаграк // Науковий вісник Чернівецького університету. – Чернівці: Рута, 2001. – Вип. 127: Педагогіка та психологія. – С. 181–184.
2. Антін Крушельницький – письменник, публіцист, педагог: Матеріали до бібліографії та епістолярної спадщини / [Укл. Канчалаба О.В.]. – Львів, 2002. – 296 с.
3. Зуляк М. Антін Крушельницький і «Просвіта» / М.Зуляк // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації: VIII Всеукраїнська наукової конференції (Тернопіль, 15 листопада 2012 р.). – Тернопіль, 2012. – С. 145–148.
4. Зуляк М. Співпраця Антона Крушельницького з «Життям і Знанням» / М.Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / [За заг. ред. проф. І. С. Зуляка]. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. Вип. 2. – С. 160–165.
5. Зуляк М. Співпраця Антона Крушельницького з українськими видавничими товариствами у Відні (1919–1920 рр.) / М.Зуляк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 1. – С. 109–114.
6. Зуляк М. Роль молодіжних, жіночих організацій і Греко-католицької церкви у діяльності «Рідної школи» / М.Зуляк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» / [За заг. ред. проф. І. С. Зуляка]. У двох частинах. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Ч. ІІ. – С. 195–199.
7. Зуляк М. Антін Крушельницький «Про «останню волю покійного Ю. Романчука» / М.Зуляк // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до сьогодення)» / [За заг. ред. проф. І. С. Зуляка]. У двох частинах. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012. – Ч. ІІ. – С. 10–13.
8. Центральний державний історичний архів України, м. Львів (ЦДІАЛ України), ф. 361, оп. 1.
9. Крушельницька Л. Рубали ліс. Спогади галичанки / Л.Крушельницька // Дзвін. – 1990. – № 3. – С. 119–133.
10. З роду славних Крушельницьких. Режим доступу: http://h.ua/story/224193/.
11. 4 серпня. Тріумф і трагедія. До 130–річчя від дня народження А.В.Крушельницького. Режим доступу: http://www.nplu.org/ua/events/calendar/2008/text/aug/kryshelnitskij.htm.
12. Крушельницький А. Дитячий вік Івана Франка / А.Крушельницький // Життя і знання. – 1928. – Ч. 7. – С. 195 – 198.
13. Трофимук С. Антін Крушельницький – кореспондент Івана Франка / С.Трофимук // Жовтень. – 1968. – № 9. – С. 146–147.
14. Романенчук Б. Літературна Коломия / Коломия й Коломийщина. Збірник споминів і статтей про недавнє минуле / Б.Романенчук. – Філадельфія: Видання Комітету Коломиян, 1988. – 959 с.
15. Ґава М. В. Антін Крушельницький / Городенщина. Історичнно-мемуарний збірник / М.В.Ґава. – Ню Йорк-ТоронтоВінніпея, 1978. – 871 с.
16. Косевич Є., Старосольський В. Товариші і Товаришки! / Є.Косевич, В.Старосольський // Молода Україна. – 1900. – Ч. 1.– С. 1–3.
17. Коллард Ю. Спогади юнацьких днів: 1897–1906 / Ю.Коллард. – Торонто: Срібна сурма, 1972. – Режим доступу: http://exlibris.org.ua/kollard/r04.html.
18. ЦДІАЛ України, ф. 361, оп. 1, спр. 43, 128 арк.
19. Стахів М. Західня Україна та політика Польщі, Росії і Заходу (1772–1918). У 6т. / М.Стахів. – Скрентон, 1958. – Т. 1. – 208 с.
20. Національний рух на Україні // Діло. – 1912. – Ч. 77. – С. 5–6.
21. ЦДІАЛ України, ф. 361, оп. 1, спр. 20, 174 арк.
Published
2021-09-01
How to Cite
Zuliak M. І. (2021). Formation of Anton Krushelnytsky as individual and socio-political activist (late XIX – early XX century). Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 85-89. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2175