Ideologic Basics of the activity of Christian-political Union in Stanislav (based on the materials from «Związek Chrześcijański» / Christian Union, 1897–1898)

  • A. B. Klish
Keywords: antisemitism, Jewish issue, Social-Christian movement, Stanislav, Christian-political Union

Abstract

Based on the materials from the magazine «Związek Chrześcijański» / Christian Union, problems, ideologic basics and social doctrine of Christian-political Union in Stanislav are analyzed, its organization, social and political activity are investigated, the aim, tasks and main ways of the organization activity are characterized, the attitude of the party to the Jewish issue is found out, Ukrainian-Polish relationships on the regional level at the end of the ХІХ century are expanded.

References

1. Konefał J. Katolicko-ludowe organizacje polityczne w zaborze austriackim na przełome XIX i XX stulecia / Jan Konefał // Chłopi-Narоd-Kultura. – T. 2: Działalność polityczna ruchu ludowego / Pod red. S. Dąbrowskiego. – Rzeszw, 1996. – S. 34–45.
2. Kudłaszyk A. Katolicka myśl społeczno-polityczna w Galicji na przełomie XIX i XX wieku / Andrzej Kudłaszyk. – Wrocław: Politechnika Wrocławskiej, 1980. – 388 s.
3. Turowski K. Historia ruchu chrześcijańsko-demokratycznego w Polsce / Konstanty Turowski. – T. 1. – Warszawa: Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1989. – 590 s.
4. Unowsky D. Peasant Political Mobilization and the 1898 anti-Jewish Riots in Western Galicia / Daniel Unowsky // European History Quarterly. – 2010. – 40(3). – S. 412–435.
5. Buchen T. Learning from Vienna Means Learning to Win: the Cracovian Christian Socialsand the ‘Antisemitic Turn’ of 1896 / Tim Buchen // Quest. Issues in Contemporary Jewish History. Journal of Fondazione CDEC”, n. 3 July 2012. – Режим доступу: www.quest-cdecjournal.it/focus.php?id=302
6. Od wydawnictwa // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 12. – 3 padziernika 1897. – S. 1.
7. Program „Związku chrześcijańskiego" // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 13. – 10 padziernika 1897. – S. 2–3.
8. Rezolucya // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 13. – 10 padziernika 1897. – S. 1.
9. Po wiecu // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 13. – 10 padziernika 1897. – S. 1.
10. Program „Związku chrześcijańskiego" // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 14. – 17 padziernika 1897. – S. 2–3.
11. Program „Związku chrześcijańskiego" // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 18. – 17 listopada 1897. – S. 3.
12. Program „Związku chrześcijańskiego" // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 19. – 21 listopada 1897. – S. 1.
13. Sprawozdanie z wiecu chrześcijańskiego // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 13. – 10 padziernika 1897. – S. 1–2.
14. Проч з пявками люду! // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 18. – 17 listopada 1897. – S. 1–2.
15. Народна економіа // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 12. – 3 padziernika 1897. – S. 2.
16. Народна економія // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 13. – 10 padziernika 1897. – S. 2.
17. Скажім собі раз цїлу правду в очи! // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 11. – 26 wreśnia 1897. – S. 2.
18. Na dochod… // Związek Chrześcijański / Христіяньский союз. – № 11. – 26 wreśnia 1897. – S. 3.
Published
2021-08-12
How to Cite
Klish , A. B. (2021). Ideologic Basics of the activity of Christian-political Union in Stanislav (based on the materials from «Związek Chrześcijański» / Christian Union, 1897–1898). Zaporizhzhia Historical Review, 1(37), 38-41. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2162