Dmytro Doroshenko as a representative of governmentalization police and historiosophy

  • V. V. Gudz’
  • О. D. Chechina
Keywords: Ukrainian Central Council (Tsentralna Rada), “Prosvita” (“Enlightenment”), historian-governmentalist, populist historiography, D. Doroshenko

Abstract

A personality of the prominent Ukrainian historian, organizer of historical science, public-political and state figure, publicist Dmytro Doroshenko was and is the article of the personal interest of many researchers of home history. The purpose of this publication is tracing of the Ukrainian state paradigm as one of determining in the life and creative activity of this prominent historical figure.

References

1. Винар Л. Дмитро Дорошенко – видатний дослідник української історіографії та бібліографії // Український історик. – 1982–1983. – №3/4 (75/76). – С. 44–58.
2. Гамрецький Ю.М. Про „Спомини” Д. І. Дорошенка // Український історичний журнал. – 1992. – №6. – С. 130–131.
3. Грушевський М.С. Спомини // Київ. – 1989. – № 8. – С. 128–135.
4. Довідник з історії України (А–Я): Посібн. для серед. загальноосв. навч. закл. / За ред. І. Підкови, Д. Шуста. – 2-ге вид., доопр. і доповн. – К.: Генеза, 2001. – 1136 с.
5. Джерела української гуманітарної думки. Науково-просвітня книга. – Київ-Мелітополь-Москва: Словянський діалог, 2002. – 388 с.
6. Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право. – К.: Українознавство – К., 1996. – 256 с.
7. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1918) // Український історичний журнал. – 1992. – №№6, 7–8, 9, 12; 1993. – №№1, 2–3.
8. Дорошенко Д. Нарис історії України. – Том І–ІІ. – Друге видання. – Мюнхен: Дніпрова хвиля; К.: Глобус, 1991. – Т. І.
9. Калакура Я. Українська історіографія: Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004. – 496 с.
10. Колесник І.І. Українська історіографія (ХVIII – початок ХХ століття). – К: Генеза, 2000. – 256 с.
11. Оглоблин О. Дорошенко Дмитро // Енциклопедія українознавства. Словникова частина / Гол. ред. В. Кубійович. – Т. 2. – Львів: НТШ, 1993. – С. 583–584.
12. Оглоблин О. Передмова // Дорошенко Дмитро. Нарис історії України. – Том І–ІІ. – Друге видання. – Мюнхен: Дніпрова хвиля; К.: Глобус, 1991. – Т. І.
13. Пасещенко Г.В., Колесник І. І.Українська історіографія (XVIII – початок ХХ століття). – К., Генеза. – 2000. – 256 с. // Український історичний журнал. – 2002. – № 6. – С. 114–119.
14. Пеленський Я. Українська державна школа // Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право. – К.: Українознавство – К., 1996. – C. V–VII.
15. Пінчук Ю, Гриневич Л. Дмитро Дорошенко та його твір „Огляд української історіографії” // Дорошенко Д. Огляд української історіографії. Державна школа: Історія. Політологія. Право. – К.: Українознавство. – К., 1996. – IX–XXX.
16. Полонська-Василенко Н. Дмитро Дорошенко // Український літопис. – Мюнхен, 1953, – Ч.1.
17. Ульяновський Василь. Наталя Дмитрівна Полонська-Василенко-Моргун: сторінками життєпису // ПолонськаВасиленко Наталія. Історія України. – У двох томах. – 4-те видання, стереотипне. – Т. 1. – К.: Либідь, 2002. – С. V–LXXXVIII.
18. Ясь О. Історична доба у світлі наукової дискусії української еміграції другої половини 40-х років ХХ століття (Б. Крупницький, В. Петров) // Молода нація. Альманах. – №2(23). – К.: Смолоскип, 2002. – С. 24–39.
Published
2021-08-12
How to Cite
Gudz’ , V. V., & Chechina О. D. (2021). Dmytro Doroshenko as a representative of governmentalization police and historiosophy. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 351-357. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2147