Yukhym Pavlovskiy: his and our times (following Pavlovskyy’s notes “Supervision of and impression of statiscian”)

  • B.S. Pavlovskiy
Keywords: national minorities, ethnopolicy, intelligency, memoirs, Yukhym Pavlovskiy

Abstract

In his notes Юхим Павловський touched upon the international relations of centenary remoteness, landed properties, school and school education for Ukrainians in Russian Empire. The description of living conditions, level and character of education, ethnical compositions of the population, national question is very important for comparison with the same problems in modern Ukraine. The article explores the position of intelligentsia under the conditions of lack of proper state politics towards national minorities.

References

1. Бачан О. Про духовно-цивілізаційні та геополітичні основи України // Сучасність. − 2005. − №4.
2. Беліцер Н. Концепція державної етнополітики України: нові підходи // Форум націй. – 2005. − №3.
3. Бойко А.В. Заселення Південної України (60-90-ті роки ХХ ст.) // Південна Україна ХVIII-ХІХ століття. Записки науково-дослідницької лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 1996. – Вип. І.
4. У 1899-1902 гг., йшла війна Великобританії проти південоафриканських республік – Трансвааля і Оранжевої Республіки. (Советская историческая энциклопедия. Т.1. – М., 1961. – С.523).
5. Герцен А.И. Кто виноват? // Герцен А.И. Соч. в 4-х т. − Т.4. – М., 1988.
6. Грабовський В. Сумління інтелігента (Фрагменти мозаїки) // Сучасність. – 2005.− №5.
7. Грабовський С. Так, революція // Сучасність. – 2005. − №3.
8. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. – Львів, 1991.
9. Захарова І.В. Про використання народної школи у справі розповсюдження сільськогосподарської та професійнотехнічної освіти в Україні (початок ХХ ст.) // Наукові праці Миколаївський філії Національного університету “КиєвоМогилянська академія”. Т.8. – Миколаїв, 2000.
10. Капелюшний Л. Формат надії // Сучасність. – 2005. − №4.
11. Карагодин А.И. История запорожского края: 1770-1917 (документы и материалы). – Запорожье, 2002.
12. Ковтушенко С., Едлина Е. Нас всех переcчитали! Плакать или радоваться? // Столичные новости. – 2003. − №7.
13. Ковтушенко С. “Персонал” − “Майн Кампф” украинского фюрера // Столичные новости. – 2005. − №8.
14. Кримський С. Дім – Поле – Храм // Сучасність. – 2005. − №3.
15. Лозунько С. Минюст узаконил антисемитизм в Украине? // 2000. – 2005. – 22 апреля.
16. Малинкович В. О правых гарантиях двуязычия // 2000. – 2005. – 27 мая.
17. Наливайко Д. Оцінка Заходу – рецепція України в Західній Європі ХІ-ХVIII ст. – К., 1998.
18. Новий словник української мови в 4-х томах. Т.3. – К., 1998.
19. Новий словник української мови в 4-х томах. Т.4. – К., 1998.
20. Орлянский С. История евреев Запорожья. Книга первая. – Харьков – Запорожье, 1997.
21. Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897г. ХІІІ. Екатеринославская губерния. – М., 1904.
22. Ю. Павловський з 1911 р. знову повернувсяся в Катеринослав, де зразу ж став активним діячем “Просвіти” и близьким товаришем майбутнього відомого историка Д. Дорошенка (Чабан М. Павловський Ю.А. // Діячі Січеславської “Просвіти” (1905-1921). Бібліографічний словник. – Дніпропетровськ, 2002).
23. Павловський Юхим. Спостереження та враження земського статистика // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – Вип. ХVIII.
24. Ми “помаранчеву революцію” назвали так званою по причині такій, тому що з наукової точки зору вона не була такою. Справжні революції, як правило, супроводжуються зміною соціально-економічного ладу, чого, зрозуміло, в Украині не відбулося. Просто на місце однієї політичної сили прийшла інша. (Див.: Каспрук В. Україна: на шляху до “революції розвитку” // Сучасність. – 2005. − №4).
25. Присяжнюк Ю.П. “Малоросійський традиціоналізм” другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: анархізм епохи чи імператив селянського “серця”? // Наукові праці. Миколаївська філія НУ “Києво-Могилянської академії”. – Миколаїв, 2001. – Вип. 10.
26. Про кількість та склад населення Запорізької області за підсумками Всеукраїнського перепису населення 2001 року // Запорізька Січ. – 2005. – 25 січня.
27. Трахтенберг И. Позорный рецидив средневековья // 2000. – 2005. – 8 июля.
28. Турченко Ф., Турченко Г. Південна Україна: модернізація, світова війна, революція (кінець ХІХ ст. – 1921 р.). Історичні нариси. – К., 2003.
29. Чабан М. Невтомний просвітянин // Літературне Придніпров’я. – 2002. – Квітень.
30. Чабан М. Павловський Ю.А. // Діячі Січеславської “Просвіти” (1905-1921). Бібліографічній словник. – Дніпропетровськ, 2002.
31. Чабан М. Нотатки земського статистика // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – Вип. ХVIII.
32. Державний архів Запорізької області. – Ф. 24. – Оп. 1. – Спр. 191.
Published
2021-08-12
How to Cite
Pavlovskiy , B. (2021). Yukhym Pavlovskiy: his and our times (following Pavlovskyy’s notes “Supervision of and impression of statiscian”). Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 340-347. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2145