Using of the documents of Azov Province Office in the investigation of the history of Southern Ukraine

  • A. G. Olenenko
Keywords: informative potential, order, report, source, Southern Ukraine, Azov Province Office

Abstract

The documentation of Azov Province Office represents the main events and processes on the territory of Southern Ukraine of the last quarter of the 18th century; so many historians who researched history of Southern Ukraine used documentary sources of the office of Azov province in their investigations. The documents of Azov Province Office were used by these historians in the researches of the administrative-territorial system of Southern Ukraine, fate of Cossacks after the destruction of Zaporizhzhya Sich, documents circulation of the establishments of Southern Ukrainian provinces, economic development of the region, history of colonization of the south of Ukraine, history of town-planning etc.

References

1. Скальковский А. Хронологическое обозрение истории Новороссийского края (1730-1823). Ч. I (1730-1796). – Одесса, 1836.
2. Національний реєстр втрачених та переміщених архівних фондів: науково-довідкове видання. – Книга 1. – Архівні фонди України, втрачені в період Другої світової війни. – К., 2007.
3. Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775-1800 гг. – М., 1959.
4. Савченко І.В. Становлення та розвиток адміністративно-територіального устрою Південної України (остання чверть XVIII – перша чверть XIX ст. // Адміністративний устрій Південної України (середина ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) // Джерела з історії Південної України. – Т. 1. – Запоріжжя, 2005.
5. Савченко І.В. Місцеві органи управління Новоросійської та Азовської губерній // Південна Україна XVIII – ХІХ століть: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Вип. 6. – Запоріжжя, 2001.
6. Адміністративний устрій Південної України (середина ХVІІІ – перша половина ХІХ століття) // Джерела з історії Південної України. – Т. 1. – Запоріжжя, 2005.
7. Богумил А.К. К истории управления Новороссии князем Г.А. Потемнкиным. Ордера 1775 и 1776 года. – Вып. 2. –
Екатеринослав, 1905.
8. Головко Ю.І. Записка о развитии внешней торговли и организации борьбы с контрабандой в Азовской губернии
(1775-1776 гг.) // Гуманитарная мысль Юга России. – 2005. – №1.
9. Головко Ю.І. Кадрова політика на митних установах Південної України останньої чверті XVIII – першому двадцятиріччі ХІХ ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2006. – Т. 12.
10. Бойко А.В. Запорізький зимівник останньої чверті XVIII століття. – Запоріжжя, 1995.
11. Бойко А.В. Матеріали до історії запорозького козацтва після скасування Січі // Південна Україна XVIII –ХІХ століття: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 1999. – Вип.4 (5).
12. Савченко І.В. Козацький фактор у адміністративній політиці російського уряду у 70-80-х роках XVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2001. – Т. 6.
13. Самко І.В. Обов’язки командирів Азовської губернії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. − Т. 5. − К., 1997.
14. Савченко І.В. Козацтво Південної України у здійсненні місцевими адміністративними установами адміністративного регулювання соціальної структури населення регіону (остання чверть XVIII століття) // Національна перлина Запоріжжя: впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о. Велика Хортиця. Перший міжнародний конгрес: збірник тез доповідей. – Запоріжжя, 2004.
15. Сурева Н.В. Перетворення запорозької старшини на російське дворянство в останній чверті XVIII ст. // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2001. – Т. 6.
16. Шиян Р.І. Діяльність земських комісарів на території колишніх Запорозьких Вольностей у перші роки після ліквідації Запорозького устрою // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. Випуск 6. – Запоріжжя, 1999.
17. Олійник О.Л. Запорозький зимівник. – Запоріжжя, 1997.
18. Полонська-Василенко Н. Запоріжжя XVIII ст. та його спадщина в 2-х т. – Мюнхен, 1965. – Т. 2.
19. Бойко А.В. До історії Дніпровських лоцманів // Південна Україна XVIII – ХІХ століть: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Вип. 1. – Запоріжжя, 1996.
20. Бойко А.В. Рух фондоутворення документів з соціально-економічної історії Південної України останньої чверті 18 століття до вищих органів влади Російської держави // Наукові праці історичного факультету ЗНУ. Випуск 8. – Запоріжжя, 1999.
21. Білівненко С.М. План облаштування соляних промислів на Півдні України після Кючук-Кайнарджийського мирного договору 1774 року // Південна Україна XVIII − ХІХ століття: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Запоріжжя, 2003. – Вип. 7.
22. Білівненко С.М. До історії становлення винної відкупної торгівлі на Півдні України останньої третини XVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 1999. – Т. 5.
23. Білівненко С.М. Участь козацтва в підрядно-відкупній торгівлі на Півдні України останньої чверті XVIII століття // Національна перлина Запоріжжя: впровадження інноваційно-інвестиційних технологій гармонізації біоекосистеми о. Велика Хортиця. Перший міжнародний конгрес: збірник тез доповідей. – Запоріжжя, 2004.
24. Пірко В.О. Заселення Донеччини у ХVІ – ХVІІІ ст. – Донецьк, 2003.
25. Гедьо Г.В. Розміщення кримських греків в Призов’ї // Південна Україна XVIII – ХІХ століть: Записки науководослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Вип. 4. – Запоріжжя, 1999.
26. Гедьо Г.В. Умови життя та господарська дiяльнiсть грекiв у Приазов’ї (1778-1820 рр.) // Південна Україна XVIII – ХІХ століть: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Вип. 1. – Запоріжжя, 1996.
27. Бойко А.В. Поселення відставних солдатів по Новій Дніпровській лінії // Південна Україна XVIII – ХІХ століть: Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України ЗДУ. – Вип. 6. – Запоріжжя, 2001.
28. Бастрыга И., Лыман И. Начала истории Бердянска. – Запорожье, 2002.
29. Капустіна Н.І. Довідка щодо історії заснування Катеринослава // http://gorod.dp.ua/history.
30. Пахоменков Ю. Екатеринослав Кильченский (1776-1786) // http://gorod.dp.ua/history.
31. Молдавський Р.Л. Нова Дніпровська лінія укріплень (1770-1791 рр.). – Запоріжжя, 2007.
32. Пірко В.О. Найдавніші міста Донеччини: міфи й реальність // Український світ. – 2005. – Число 4-6.
Published
2021-08-12
How to Cite
Olenenko , A. G. (2021). Using of the documents of Azov Province Office in the investigation of the history of Southern Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 323-331. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2142