Sources of studing historical demography of Volhynia in the second half XVI – first half of XVII century

  • I. O. Rybachok
Keywords: inventory, lustration, deme register, exaction register, deme, exaction

Abstract

In this article are considered a complex of documentary for analyzing demographical situation in Volhynia in the second half XVI – first half of XVII century. By the author done attempt basis of these sources to describe a quantity and social structure of population in the towns of South-East Volhynia.

References

1. Владимирський-Буданов М. Передвижение южно-русского населения в епоху Богдана Хмельницького // Киевская Старина. – Т. XXII, 1888.
2. Баранович О.І. Залюднення України перед Хмельниччиною: Волинське воєводство. – К., 1931.
3. Баранович А.И. Население предстепной Украины в XVI в. // Исторические записки. – Москва, 1950. – Т. 32.
4. Баранович А.И. Украина накануне освободительной войны середины XVII в. – М., 1959.
5. Компан О.С. До питання про заселеність України в XVII ст. // Український історичний журнал. – К., 1960. – №1.
6. Крикун М.Г. Питання демографії Польщі доби пізнього феодалізму в сучасній польській історіографії // Проблеми слов’янознавства. – Львів, 1976.
7. Крикун М.Г. Питання чисельності населення на Правобережній Україні другої половини XVI – середини XVII ст. у радянській історіографії // Вісник Львівського університету. – Львів, 1980. – Вип. 16.
8. Крикун М. Чисельність населення Волинського воєводства у першій половині XVIІ ст. // Вісник Львівського університету. Сер. Історія. – Львів, 1988. – Вип. 24.
9. Ворончук І.О. До питання методології і методики обрахунку міської людності України XVI – п. п. XVII ст. (на матеріалах Волині) // П’ятий конгрес міжнародної асоціації україністів. Історія. – Чернівці, 2003.
10. Ворончук І.О. Про коефіцієнт диму на Волині в другій половині XVI – середині XVII ст. // Український археографічний щорічник. – К., 1998.
11. Баранович А.И. Магнатское хозяйство на юге Волыни в XVIII в. – М., 1955.
12. Ковальський Н.П. Источники по социально-економической истории Украины. – Днепропетровск, 1982.
13. Крикун М.Г. Подимні реєстри XVII ст. як джерело // Третя республіканська наукова конференція з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін. – Київ, 1968.
14. Атаманенко В.Б. Вірогідність поборових документів XVI століття // Дніпропетровський історико-археографічний збірник. – Дніпропетровськ, 1997.
15. Атаманенко В.Б. Волинські інвентарі др. пол. XVI ст. як історичне джерело // Наукові записки. – Острог, 1998 – Т. 1.
16. Атаманенко В.Б. Джерела вивчення демографії Волині XVI – п. п. XVII ст. // Український історик. – Нью-Йорк; Київ; Львів; Острог; Торонто; Париж, 2004.
17. Атаманенко В.Б. Джерела вивчення магнатського господарства Волині другої половини XVI – першої половини XVII ст. // Українська історична наука на сучасному етапі розвитку. – Кам’янець-Подільськ; Київ; Нью-Йорк; Острог, 2006. – Т. 1.
18. Атаманенко В.Б. Характеристика та шляхи підвищення інформативності волинських інвентарів другої половини XVI ст. // Джерелознавчі та історіографічні проблеми історії України. – Дніпропетровськ, 1995.
19. Źródła dziejowe. – Warszawa, 1889. – Т. 19.
20. Guldon Z. Badania nad zaludnieniem Ukrainy w XVII wieku // Kwartalnik historii kultury materialnej. – Warszawa, 1965. – Rok XIII. – Nr. 3.
21. Сас П.М. Феодальные города Украины в конце XV – 60-х годах XVI в. – К., 1989.
22. Gieysztorowa I. Źrodła i szacunki w badaniach osadnictwa i demografii Polski XVI I XVII w. // Kwartalnik historii kultury materialnej. – Warszawa, 1962. – Rok X. – Nr. 3-4.
23. Описи Острожчини другої половини XVI – першої половини XVII століття / Упоряд. В. Атаманенко. – К.; Острог; Нью Йорк, 2004.
24. Заяць А. Урбанізаційний процес на Волині в XVI – першій половині XVII століття. – Львів, 2003.
25. Литовська метрика. Книга 561. Ревізії українських замків 1545 р. / Підгот. В. Кравченко – К., 2005.
26. Володіння князів Острозьких на Східній Волині (за інвентарем 1620 року) / Упоряд. І. Ворончук. – К.; Старокостянтинів, 2001.
27. Яковенко Н. Українська шляхта з кінця XVI до середини XVII ст.: Волинь і Центральна Україна. – К., 2008.
Published
2021-08-12
How to Cite
Rybachok , I. O. (2021). Sources of studing historical demography of Volhynia in the second half XVI – first half of XVII century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 310-318. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2140