In search of alternatives for Czech society development after the defeat of “Prague Spring”

  • E. G. Zadorozhnyuk
Keywords: European communism, pluralism, “non-political politics”, dissidents, oppositional movement, “normalisation regime”, “humanised socialism”, Prague Spring

Abstract

The article traces the ideological struggle in Czechoslovak republic after the defeat of “Prague Spring”. The phenomenon of Czechoslovak oppositional movement after August 1966 has been analysed, the vectors of its ideological splits have been defined. The clinch of socialists-normalisers and the oppositionists – supporters of the idea of “humanised socialism” – promoted further search of protest forms not in the frames of socialistic paradigm, but in the context of dissident movement with its “non-political politics”.

References

1. Задорожнюк Э.Г. От крушения Пражской весны к триумфу “бархатной” революции. Из истории оппозиционного движения в Чехословакии. Август 1968 − ноябрь 1989 гг. − М., 2008.
2. Literární noviny. − 2008. − Leden-prosinec.
3. Kundera M. Český úděl // Literární noviny. − 2007. − 27.XII (впервые опубликовано в: Listy. 1968. − Č. 7-8).
4. Havel V. Český úděl? // Literární noviny. − 2007. − 27.XII (впервые опубликовано в: Dnešek. − 1969. − Č. 1; Tvář. − 1969. − Č. 4; Host do domu. − 1968-1969. − Č. 15).
5. Kundera M. Radikalismus a exhibicionismus // Literární noviny. − 2007. − 27.XII (впервые опубликовано в: Host do domu. − 1968-1969. − Č. 15).
6. Bárta M. Reformní hnutí a Pražské jaro // Literární noviny. − 2008. − 14.IV.
7. Kosík K. Váha slov // Literární noviny. − 2008. − 28.I (впервые опубликовано в: Plamen. – 1969).
8. Otáhal M. Opozice, moc, společnost. Příspěvek k dějinám “normalizace”. − Praha, 1994.
9. Otáhal M. K některým otázkám dějin tak zvané normalizace v českých zemích // Za svobodu a demokracii. Odpor proti komunistické moci. − Praha, 1999.
10. Masaryk T.G. Karel Havlíček, Jan Laichter. − Praha, 1920.
11. Pelikán J. Socialist Opposition in Eastern Europe the Czechoslovak example. − London, 1976.
12. Tůma O. a kol. Srpen’69. Edice dokumentů. − Praha, 1996.
13. Felcman O. Počátky ostré etapy normalizace // Československo roku 1968. − D. 2. Počátky normalizace. − Praha, 1993.
14. Tůma O. Protorežimní opozice v Československu 1969-1989 // Sedmdesátá a osmdesátá léta v československých a světových dějinách. − Praha, 2004.
15. Pažout J. Mocným navzdory. Studentské hnutí v šedesátýcj letech 20. století. − Praha, 2008.
16. Задорожнюк Э.Г. Социализм против социализма: феномен чехословацкой оппозиции после поражения Пражской весны. Апрель 1969 г. − декабрь 1972 г. // 1968 − четрдесет година после. Зборник радова. − Београд, 2008.
17. Malý akční program socialistické opozice (Socialistického hnuti československých občanů. Třetí verze z února 1971.
18. Pelikán J. Sozialistische Opposition in der CSSR: Analyze und Dokumente des Widerstands seit dem Prager Frühling. Frankfurt a. − M., Köln, 1974.
19. Otáhal M. Malý akcní program Československého hnutí za demokratický socialismus // Soudobé dějiny. − 1995. − №2-3.
20. Otáhal M. Česká společnost na počátku tzv. normalizace // Pět studií k dějinám české společnosti po roce 1945. − Praha, 2008.
21. Šabata J. O české otázce po Masarykovi // Literární noviny. − 2008. − 7.I.
22. Patočka J. Náš národní program a dnešek // Náš národní program. − Praha, 1990.
23. Pernes J. Od demokratického socialismu k demokracii. Nekomunistická socialistická opozice v Brne v letech 1968-1972. − Brno, 1999.
Published
2021-08-12
How to Cite
Zadorozhnyuk , E. G. (2021). In search of alternatives for Czech society development after the defeat of “Prague Spring”. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 286-296. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2135