Between East and West: regional peculiarities of foreign policy preferences in Ukraine

  • M. M. Bessonova
Keywords: East-West division in Ukraine, public opinion polls, foreign policy, East-West relations, foreign policy preferencies

Abstract

Ukrainian geographic location between East and West had, has and for sure would have great influence on its politics. A number of reasons of that influence can be named: historical existence in between and within Eastern and Western countries; regional division on East-West in contemporary Ukraine; fixation of that division in foreign policy preferences of Ukrainian citizens; Ukrainian position in the world politics. The analysis of mentioned above issues in this article is based on different sources: statistical data of public opinion polls, political programs of candidates in last presidential and parliament elections, analytical reports, etc.

References

1. Україна між Заходом і Сходом в наукових дослідженнях істориків і політологів // http://spetskor.dp.ua/art_469.php, Спецкор: персональний сайт члена Національної спілки журналістів України Олексія Мазура.
2. Яковенко Н. Україна між Сходом і Заходом”: проекція однієї ідеї // http://litopys.narod.ru/yakovenko/yak13.htm.
3. Павленко Р. Електоральна роздільність України: шляхи подолання // Вибори та демократія. – №1 (7). – 2006. // http://www.eli.org.ua/files/magazine_file_8.pdf.
4. Кучеренко Т.В. Регіональний фактор у політичному процесі України: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. − К., 2002.
5. Литвин А.П. Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців: Дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. − К., 2003.
6. Дністрянський М.С. Етнополітична географія України: проблеми теорії, методології, практики: Дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. − К., 2005.
7. Черкашин К.В. Електоральна поведінка населення незалежної України в регіональних зрізах: Дис... канд. політ. наук: 23.00.02 / Донецький національний університет. − Донецьк, 2005.
8. Гугнін Е.А. Топологічні характеристики електорального поля України: Дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Гуманітарний ун-т “Запорізький ін-т держ. та муніципального управління”. − Запоріжжя, 2007.
9. Зубченко О.С. Електоральна культура як об’єкт соціологічного дослідження: Дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Гуманітарний ун-т “Запорізький ін-т держ. та муніципального управління”. − Запоріжжя, 2007.
10. Михайлич О.В. Етнорегіональний та лінгвістичний чинники електоральних орієнтацій виборців сучасної України: Дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. − К., 2007.
11. Козуб О.О. Електоральні преференції як індикатор ефективності економічної політики: регіональний вимір: Дис... канд. соціол. наук: 22.00.04 / Класичний приватний ун-т. − К., 2008.
12. Чупрій Л. Історичне краєзнавство як засіб формування історичної пам’яті українського народу: Аналітична записка відділу соціокультурних та етнонаціональних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень // http://www.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/2.htm.
13. Каплан Ю., Янішевський С. Чинники міжелекторального стирання граней (на матеріалах соціологічних досліджень): Аналітична записка відділу стратегій розвитку політичної системи Національного інституту стратегічних досліджень // http://www.niss.gov.ua/Monitor/May2009/9.htm.
14. Лях С. Участь України у проектах європейської колективної безпеки: історична ретроспектива // “Україна-НАТО: питання євроатлантичної інтеграції України” Матеріали інформаційно-просвітницького семінару “Роль суспільства у здійсненні політики євроатлантичної інтеграції України”. – Запоріжжя, 2008.
15. Address of his Holiness Benedict XVI to H.E. Mrs Tetiana Izhevska Ambassador of Ukraine to the Holly See // http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/speeches/2007/march/documents/hf_benxvi_spe_20070330_ambassador-ucraina_en.html
16. Прірва між Сходом і Заходом. Даріуш Росаті: Шкода, що ЄС не надає Україні поки щонайменших шансів // http://www.day.kiev.ua/187337.
17. Космина В. Євроатлантична інтеграція України в геокультурному вимірі // “Україна-НАТО: питання євроатлантичної інтеграції України” Матеріали інформаційно-просвітницького семінару “Роль суспільства у здійсненні політики євроатлантичної інтеграції України”. – Запоріжжя, 2008.
18. Протистояння між Сходом і Заходом України немає, воно штучно створюється політиками, заявив Президент України Віктор Ющенко (25.04.2007) // http://www.nrcu.gov.ua/index.php?id=4&listid=44764.
19. Регіональні особливості ідейно-політичних орієнтацій громадян України. „Чутливі” теми в контексті передвиборної кампанії. Результати соціологічного дослідження проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 20 по 27 грудня 2005 р. 23.02.2006 // http://cupol.brama.com.
20. Мнения и взгляды населения Украины. 22.11.2006 (опрос проведенный 29 октября – 7 ноября 2006 ООО “ФОМУкраина”) // http://bd.fom.ru/report/map/projects/fom_ukraine/fomukr221006
21. Більше 70 % українців вважають себе патріотами // http://www.golosua.com/suspilstvo/2009/03/10/bilshe-70-ukrayinciv-vvazhayut-sebe-patriotami-opi/ – 2009. – 10 березня.
22. Бессонова М.М. Україна між Росією і Заходом: зовнішньополітичні уподобання українців // “Україна-НАТО: питання євроатлантичної інтеграції України” Матеріали інформаційно-просвітницького семінару “Роль суспільства у здійсненні політики євроатлантичної інтеграції України”. – Запоріжжя, 2008.
23. Ваша думка – 24 грудня 2002. Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 16 по 24 грудня 2002 року в усіх регіонах України // http://www.uceps.org/ua/opros/15/?idTema=0&m_razdel=102.
24. Шевцов А., Мерніков Г., Кабанець К. Помаранчева влада на Сході України – труднощі, прорахунки, шляхи покращення ситуації. Аналітична записка (2006) // http://www.db.niss.gov.ua/docs/polmil/182.htm#_FNR_1.
25. Партії та виборчі блоки партій у виборчому процесі. Вибори народних депутатів України 31 березня 2002 року // www.cvk.gov.ua.
26. Партії та виборчі блоки партій у виборчому процесі. Вибори народних депутатів України 26 березня 2006 року // www.cvk.gov.ua.
27. Партії та виборчі блоки партій у виборчому процесі. Позачергові вибори народних депутатів України 26 березня 2007 року http://www.cvk.gov.ua.
28. США согласны с ОБСЕ в том, что выборы в Украине явились “шагом назад”. 2.11.2004 // http://usinfo.state.gov/russki.
29. Соединенные Штаты восстанавливают действие торговых льгот для Украины. 24.01.2006 // http://usinfo.state.gov/russian/home/regions/former_ussr_countries/ukraine.html.
30. Украина достигла статуса рыночной экономики, объявил представитель США.21.02.2006 // http://usinfo.state.gov/russian/home/regions/former_ussr_countries/ukraine.html.
31. США и Украина подписали соглашение о доступе к рынку.07.03.2006//http://usinfo.state.gov/russian/home/regions/former_ussr_countries/ukraine.htm.
32. США установили постоянные нормальные торговые отношения с Украиной. 24.03.2006 // http://usinfo.state.gov/russian/home/regions/former_ussr_countries/ukraine.htm.
33. Заява про попередні результати та висновки спостереження. Міжнародна місія зі спостереження за позачерговими виборами до Верховної Ради України 30 вересня 2007 р. // http://www.osce.org/documents/odihr/2007/10/26823_uk.pdf.
34. Ukraine’s Democratic Development. David Kramer, Deputy Assistant Secretary for European and Eurasian Affairs.
Remarks at Roundtable on Ukraine-EU Relations Hosted by Ukraine’s Quest for Mature Nation (Washington, DC, October 16, 2007) // http://www.state.gov/p/eur/rls/rm/93650.htm.
35. Неменский О. Выборы на Украине: без геополитики и без руских // http://www.edrus.org/content/view/6160/47.
36. Фонд “Демократичні ініціативи”: Соціологічне опитування щодо членства України в НАТО та ЄС // http://maidanua.org/static/mai/1209064748.html.
37. Ставлення громадян до зовнішньополітичних орієнтацій України (динаміка 2005–2006 років. Аналітична записка Оперативно-аналітичного відділу НІСД // http://www.niss.gov.ua/Monitor/Monitor30_n/01.htm#a1.
38. Українців більше лякає власна влада, ніж НАТО, Росія і США: Опитування центру Разумкова // http://www.golosua.com – 2009. – 23 квітня.
Published
2021-08-12
How to Cite
Bessonova , M. M. (2021). Between East and West: regional peculiarities of foreign policy preferences in Ukraine. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 256-263. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2129