National and cultural opposition movement in Zaporozhye (the second half of the 1980’s1991)

  • V. I. Kerechan
Keywords: informal associations, public and political transformations, democratic movement, opposition movement

Abstract

The article covers the problems of the opposition movement of the second half of the 1980’s-1991 based on the materials of the governmental archives of the Zaporozhye region and local magazines on the regional level – by way of example of the Zaporozhye region. The origin and the institutional fundamentals of the national and cultural “informal” organizations of the Zaporozhye region in the specified period are being examined.

References

1. Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К.: Генеза, 1999.
2. Турченко Ф. Г. Запоріжжя на шляху до себе... (Минуле і сучасність в документах та свідченнях учасників подій). – Запоріжжя: Просвіта, 2009.
3. Справка и предложения отдела пропаганды и агитации бюро обкома КПУ “О преодолении негативных тенденций в деятельности некоторых самодеятельных формирований” (9 февр. 1988) // ДАЗО. – Ф. 102. – Оп. 38. – Спр. 122. – Арк. 3-6.
4. Витяг з аналітичної записки Запорізького обкому КПУ “Про негативні процеси в молодіжному середовищі” (15 травня 1986) // ДАЗО. – Ф. 102. – Оп. 30. – Спр. 426. – Арк. 17-19.
5. Мороз В. Мітинг // Серп і молот. – 1989. – 21 січня.
6. Постановление бюро Запорожского обкома КПУ от 21 июня 1988 г. “О ходе выполнения постановления бюро обкома Компартии Украины от 21 июля 1987 г. “О некоторых вопросах деятельности любительских объединений,
клубов по интересам и работе с неформальными общественными объединениями” // ДАЗО. – Ф. 102. – Оп. 38. – Спр. 122. – Арк. 20-21.
7. Усенко Д. Слушал, смотрел, удивлялся. К 500 летию Запорожского казачества.// Индустриальное Запорожье. – 1990. – № 152. – 10 августа.
8. Тимофєєв В. Конференція товариства “Меморіал” // Серп і молот. – 1991. – 30 січня.
9. Михайлюта О. Вулиця Дзержинського, 32 – адреса смерті сотень запоріжців // Запорізька Січ. – 1991. – № 6. – 10 січня.
10. Михайлюта О. На сесії Верховної Ради мають виступити члени товариства “Меморіал” // Запорізька Січ. – 1991. – № 12. – 18 січня.
11. Кузьменко Н. Что такое “Братство” // Индустриальное Запорожье. – № 232. – 5 декабря.
12. Постановление бюро Запорожского обкома Компартии Украины “О мерах противодействию негативным тенденциям в деятельности самодеятельных общественных организаций” (21 февр. 1989) (Сов. Секретно) // ДАЗО. – Ф. 102. – Оп. 38. – Спр. 299. – Арк. 1, 3-4.
13. Фролов Н., Котляренко Г. На это нужно время // Индустриальное Запорожье. – 1989. – 19 сентября.
14. Баташан И. Народ живет, пока жив его язык // Индустриальное Запорожье. – 1989. – № 41 (12550). – 28 февраля.
15. Андрєєв К. Уроки української. Товариство української мови ім. Т. Шевченка проводить уроки української мови для жителів міста // Запорізька правда. – 1990. – № 36 (18463). – 21 лютого.
16. Інформаційний лист ідеологічного відділу обкому КПУ секретарям міськкомів, райкомів Компартії з приводу звітновиборчої конференції обласної організації Товариства української мови ім. Т. Шевченка // ДАЗО. – Ф. 102. – Оп. 38. – Спр. 333. – Арк. 6-7.
17. Державну мову України у навчальні заклади // Запорізька правда. – 1990. – № 183 (18610). – 25 вересня.
18. Шостак О. Запитання без відповіді // Запорізька Січ. – 1991. – № 27. – 8 лютого.
19. Справка о выполнении постановления бюро Запорожского обкома Компартии Украины от 19 сентября 1989 г. “О плане практических мер в связи с проведением учредительного съезда НРУ” и “О мерах по противодействию негативным тенденциям в деятельности самодеятельных общественных организаций” // ДАЗО. – Ф. 102. – Оп. 38. – Спр. 280. – Арк. 49-50.
Published
2021-08-12
How to Cite
Kerechan , V. I. (2021). National and cultural opposition movement in Zaporozhye (the second half of the 1980’s1991) . Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 235-239. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2125