Ethnic composition and national identities of nomenclature elite of Soviet Ukraine (1945-1953)

  • O. F. Shteinle
Keywords: national identity, ethnic, nomenclature elite

Abstract

Ethnic composition of nomenclature elite of post-war Ukraine is examined. It will be that, without regard to predominance of Ukrainians among the apex, it national identities were deformed enough. And the main transmitters of the Ukrainian idea were the representatives of Ukrainian intelligentsia.

References

1. Armstrong John A. The Soviet Bureaucratic Elite: A Case Study of the Ukrainian Apparatus. – London, 1959.
2. Кравченко Б. Соціальні зміни і національна свідомість в Україні ХХ ст. / Пер. з англ. В. Івашка, В. Корнієнка. – К., 1997.
3. Україна і Росія в історичній ретроспективі: Нариси в 3-х томах / Відп. ред. акад. НАН України В.А. Смолій. – Т.2: Радянський проект для України. – К., 2004.
4. Нариси історії державної служби в Україні. − К., 2008.
5. Лозицький В.С. Політбюро ЦК Компартії України: історія, особи, стосунки (1918-1991). – К., 2005.
6. Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі − ЦДАГО України). – Ф. 1. – Оп. 67. – Спр. 29.
7. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 3972.
8. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 67. – Спр. 52.
9. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 2433.
10. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 23. – Спр. 3694.
11. Руденко Роман Андреевич. Личный листок по учету кадров. 1944 г. // Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Прокуроры двух эпох. Андрей Вышинский и Роман Руденко. – М., 2001.
12. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі − ЦДАВО України). – Ф. Р-2. – Оп. 7. – Спр. 9883.
13. Великая Отечественная. Командармы. Военный биографический словарь. – М., 2005.
14. Великая Отечественная. Комкоры. Военный биографический словар: В 2 т. – Т. 1. – М., 2006.
15. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 67. – Спр. 75.
16. ЦДАВО України. – Ф. 2605. – Оп. 8. – Спр. 53.
17. Хрущев Н.С. Время. Люди. Власть: Воспоминания в 4-х кн. – Кн. 1. – М., 1999.
18. Сміт Ентоні Д. Національна ідентичність. – К., 1994.
19. Волкогонов Д.А. Семь вождей. – В 2-х книгах. – Кн. 2. – М., 1996.
20. ЦДАГО України. – Ф. 1. – Оп. 46. – Спр. 4788.
21. Федоров А.Ф. Подпольный обком действует. – М., 1955.
22. XVIII cъезд ВКП(б), 10-21 марта 1939 г. Стенографический отчет. – М., 1939.
23. Політична історія України. ХХ століття. – У 6-ти т. – Т.4. – К., 2003.
24. Кралюк П. “Антирадянська” радянська людина // День. – 2003. – 22 березня.
25. Джилас М. Лицо тоталитаризма. – М., 1992.
26. Довженко О.П. Сторінки щоденника (1941-1956). – К., 2004.
27. Яковлев А. По мощам и елей. – М., 1995.
28. Каганович Л.М. Памятные записки рабочего, коммуниста-большевика, профсоюзного, партийного и советскогосударственного работника. – М., 2003.
29. Микоян А.И. Так было. – М., 1999.
30. Зав’ялов Б.М. Дмитро Захарович Мануїльський. – К., 1963.
31. Суярко Л.А. Д.З. Мануильский: революционер, дипломат, ученый. – К., 1983.
32. Мануильский, Дмитрий Захарьевич (авторизированная биография) // Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. – М., 1989.
33. Мануїльський Дмитро Захарович // Комуністична партія України: з’їзди і конференції / Кер. авт. кол. В.Ф. Солдатенко. – К., 1991.
34. Грицак Я.Й. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття: Навч. посібник. – 2- е вид. − К., 2000.
35. Бажан О. Спроби “українізації” Криму в другій половині 1950-х років // Крим в історичних реаліях України: Матеріали наукової конференції “Крим в історичних реаліях України: До 50-річчя входження Криму до складу УРСР”. – К., 2004.
36. Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в Україні: особливості існування та функціонування в 1923-1928 рр. – Запоріжжя, 2004.
37. ЦДАГО України. – Ф. 39. – Оп. 4. – Спр. 139.
38. ЦДАВО України. – Ф. 4669. – Оп. 1. – Спр. 93.
39. Письмо И.В. Сталина В.И. Ленину 22 сентября 1922 г. // Известия ЦК КПСС. – 1989. – №9.
40. Строкач Т.А. Наш позивний – свобода. – К., 1979.
41. Дужий П. Про чекістського генерала, і не лише про нього // Визвольний Шлях. – 1991. – Ч. 8.
42. Гуменна Д. Дар Евдотеї. Іспит пам’яті. – К., 2004.
43. Гончар О.Т. Щоденники: У 3 т. / В.Д. Гончар (упоряд.,підгот.текстів,передм.). – Т.2: 1968-1983. – К., 2002.
44. Бажан М. До кінця розгромити і викорінити рештки буржуазно-націоналістичної ідеології // Вітчизна. – 1946. – №9.
45. Бажан М. До кінця викорчувати буржуазно-націоналістичні погляди в питаннях історії та літератури України // Радянська Україна. – 1946. – 17, 19 листопада.
46. Бажан Н. Против националистических извращений в современной науке об истории Украины // Правда Украины. – 1947. – 17 декабря.
47. Карбованих слів володар. Спогади про Миколу Бажана. – К., 1988.
48. Теличко А. Державна діяльність М. Бажана в 1943-1949 роки // Вісник Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка. Історія. – 2007. – №89-90.
49. Л. Медведь. Спогади сучасників / Під заг. ред. Ю.І. Кундієва, І.М. Трахтенберга. – К., 2005.
50. ЦДАВО України. – Ф. 2605. – Оп. 8. – Спр. 3.
51. Ангелина П.Н. Люди колхозных полей / Лит. запись А. Славутского. – М., 1954.
52. Посмітний М.О. Торжество Серпа і Молота / Літ. запис С.І. Швеця. – К., 1967.
53. Посмітний М.О. В чорноморських степах / Запис В. Минко. – К., 1974.
54. Державний архів Запорізької області. – Ф. Р-3333. – Оп. 1. – Спр. 8.
Published
2021-08-12
How to Cite
Shteinle , O. F. (2021). Ethnic composition and national identities of nomenclature elite of Soviet Ukraine (1945-1953). Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 220-226. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2121