Political system of USSR during 1920-1930: interaction and hierarchy of the components

  • M. O. Frolov
Keywords: nomenclature, political leaders, USSR, political system

Abstract

The architectonics of Soviet Ukraine’s political system in the 1920–1930s is considered in the article. Hierarchical place and interaction of different Soviets, Politburo, State Security Committee and constraint bodies are studied. The USSR political system is emphasized to be formed as reflection of RSFSR political system and to contradict the statements declared in the republican Constitutions.

References

1. Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. – К., 2003. – Т. 3: Утвердження радянського ладу в Україні (1921-1938).
2. Бачинський Д.В. Громадсько-політична дискусія щодо змісту політики українізації (1920-ті рр.) // Україна ХХ ст.:
Культура, ідеологія, політика: Зб. ст. – К., 2002. – Вип. 6.
3. Солдатенко В.Ф. Винниченко і Петлюра: політичні портрети революційної доби. – К., 2007.
4. Фролов М.О. Вихідці із інших політичних партій у КП(б)У в 20-30-ті роки ХХ століття: Дис… канд. іст. наук. – Запоріжжя, 2001.
5. Павлова И.В. Механизм политической власти в СССР в 20-30-е годы // Вопросы истории. – 1998. – № 11-12.
6. Конституція Української Соціялістичної Радянської Республіки // Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української Конституції. – К., 1993.
7. Бабій Б.М. Українська радянська держава в період відбудови народного господарства 1921-1925 рр. – К., 1961.
8. Троцкий Л.Д. Портреты революционеров. – М., 1991.
9. Кульчицький С.В. Закономірності еволюції радянської влади (короткі тези) // Український історичний журнал. – 2007. – № 6.
10. Гимпельсон Е.Г. Формирование советской политической системы: 1917-1923 гг. – М., 1995.
11. Деятели СССР и революционного движения России. Энциклопедический словарь Гранат. – М.,1989.
12. Большевистское руководство. Переписка. 1912-1927. Сб. документов / Сост.: А.В. Квашонкин, О.В. Хлевнюк, А.П. Кошелева, А.А. Роговая. – М., 1996.
13. Павлова И.В. Сталинизм: становление механизма власти. – Новосибирск, 1993.
14. Чекулаев Е.П. Процесс формирования номенклатуры РКП(б)-ВКП(б) и ее взаимодествие с аппаратом государственного управления РСФСР-СССР в период с 1917 года до конца 20-х годов // Номенклатура и номенклатурные
практики в России. Материалы интернет-конференции “Номенклатура и номенклатурные практики в России” (февраль-апрель 2007 года). – Пермь, 2007.
15. Керівні партійні і державні органи УРСР (Інформаційно-довідкові матеріали). Підготував І.М. Шевчук // Про минуле – заради майбутнього / Упоряд. Ю.І. Шаповал; Редкол.: І.Ф. Курас та ін. – К., 1989.
16. Фролов М.О. Компартійно-радянська еліта в Україні: особливості існування та функціонування в 1923-1928 рр. – Запоріжжя, 2004.
17. Шаповал Ю., Пристайко В., Золотарьов В. ЧК-ГПУ-НКВД в Україні: особи, факти, документи. – К., 1997.
18. Фролов М.О. Роль і місце М.В. Фрунзе в політичній еліті УРСР у 1920-1924 рр.: нові факти та спостереження // Культурологічний вісник. Науково-теоретичний щорічник нижньої Наддніпрянщини. – Запоріжжя, 2004. – Вип. 12.
Published
2021-08-12
How to Cite
Frolov , M. O. (2021). Political system of USSR during 1920-1930: interaction and hierarchy of the components. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 192-197. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2114