The disintegration of Catholic Church in conditions of holodomor in 1932-1933

  • O. M. Ignatusha
Keywords: the closing of churches, policy, holodomor, Catholics, Сhurch

Abstract

The communication between the holodomor in 1932-1933 in Ukraine and the social position of government and society to Catholic Church has analyzed by author. The changes in these positions depending on the national and antireligious policy at the time of Soviet totalitarianism were defined.

References

1. Ігнатуша О.М. Разом з народом: церква в умовах голодомору 1932–1933 років / Олександр Миколайович Ігнатуша // Голодомор 1932–1933: запорізький вимір. – Запоріжжя : Просвіта, 2008. – С. 112–127.
2. Ігнатуша О. Церква в умовах голодомору 1932–1933 років / Олександр Ігнатуша // Наша Віра. – 2008. – № 11 (247). – С. 14–15.
3. Ігнатуша О.М. Голодомор 1932–1933 рр. на Сумщині в системі антицерковної боротьби держави / Олександр Миколайович Ігнатуша // Сумська старовина. Науковий журнал з історії та культури України. Видання Сумського державного ун-ту. – 2003. – № ХІ–ХІІ. – С. 80–84.
4. Рубльова Н. Антикостьольна кампанія в УСРР: причини, інструментарій, перебіг (кінець 20-х – 30-ті рр.) / Наталія Степанівна Рубльова // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 1999. – № 1/2 (10/11). – C. 388–404.
5. Рубльова Н. Ліквідація в Україні ієрархії Римо-католицької церкви (кінець 1917–1937 рр.) / Наталія Степанівна Рубльова // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. – 2000. – № 2/4 (13/15). – С. 311–330.
6. Лиценбергер О.А. Римско-католическая церковь в России: история и правовое положение / Ольга Андреевна Лиценбергер. – Саратов : Поволжская Академия государственной службы, 2001. – 384 с.
7. Кулинич І.М. Німецькі колонії на Україні (60-ті роки ХVІІІ ст. – 1917 р.) / Кулинич Іван Маркович // Український історичний журнал. – 1990. – № 9. – С. 18–30.
8. Бистрицька Е. Східна політика Ватикану в контексті відносин Святого Престолу з Росією та СРСР (1878–1964 рр.): монографія / Елла Володимирівна Бистрицька. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 416 с.
9. Державний архів Харківської області. − Ф. Р–845. – Оп. 2. – Спр. 411.
10. Ігнатуша А. Католицька церква на Півдні України в 1920–1930-х рр. / Алевтина Ігнатуша, Олександр Ігнатуша // Історія релігій в Україні. Матеріали IX Міжнародної конференції 11–13 травня 1999 року. – Львів : Логос, 1999. – Кн. І. – С. 142–144.
11. Центральний державний архів вищих органів державної влади та управління України (далі – ЦДАВО України). − Ф. 1. – Оп. 9. – Спр. 49.
12. ЦДАВО України. − Ф. 1. – Оп. 9. – Спр. 48.
13. Буланова Н.М. Історія християнських конфесій Катеринославщини останньої чверті ХVІІІ – початку ХХ ст. / Наталія Миколаївна Буланова. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2007. – 232 с.
14. ЦДАВО України. − Ф. 1. – Оп. 9. – Спр. 40.
15. ЦДАВО України. − Ф. 1. – Оп. 9. – Спр. 14.
16. ЦДАВО України. − Ф. 1. – Оп. 9. – Спр. 36.
17. Німці в Україні 20–30-ті рр. ХХ ст. : зб. док. держ. архівів України / упоряд.: Л.В. Яковлева, Б.В. Чирко, С.П. Пишко / Ін-т національних відносин і політології НАН України; Ін-т історії України НАН України; Центральний держ. архів вищих органів влади та управління України. – К. : КМП “Джая”, 1994. – 244 с.
18. Шитюк М. Масові репресії проти населення Півдня України в 20-50-ті роки XX століття / Микола Миколайович Шитюк / Ін-т історії України НАН України. – К. : Тетра, 2000. – 534 с.
Published
2021-08-12
How to Cite
Ignatusha , O. M. (2021). The disintegration of Catholic Church in conditions of holodomor in 1932-1933. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 180-184. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2112

Most read articles by the same author(s)