Dissemination of the idea of “canonical” autocephaly in Ukrainian Orthodoxy (1922-1925)

  • O. P. Trigub
Keywords: Ukrainian Orthodoxy, Patriarch Tihon, autocephaly, Orthodox church

Abstract

The way of struggle Ukrainian clergy for autocephaly Orthodox Church is revealed. Forces of counteraction, a position of Patriarch Tikhon and the Soviet authority concerning this question are sort out; the attitude to autocephaly on places is traced.

References

1. Пащенко В.О. Держава і православ’я в Україні: 20-30-ті роки ХХ ст. – К., 1993.
2. Киридон А.М. Час випробувань: Держава, церква і суспільство в радянській Україні 1917-1930-х років. − Т., 2005.
3. Жилюк С.І. Обновленська церква в Україні (1922-1928). − Рівне, 2002.
4. Ігнатуша О.М. Інституційний розкол православної церкви в Україні: генеза і характер (ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.). – Запоріжжя, 2004.
5. Матвеенко М.П. История Харьковской епархии (1850-1988). – Харьков, 1999.
6. Галамай О.М. Особливості радянської модернізації релігійного життя на Поділлі у 20-х рр. ХХ ст.: дис… канд. іст. наук: 07.00.01 / Вінницький державний педагогічний ун-т. − Вінниця, 2006.
7. Зінченко А.Л. Благовістя національного духу (українська церква на Поділлі в першій третині ХХ ст.). – К., 1993.
8. Ігнатуша О. Православні церкви України (20-30-ті роки ХХ ст.). Джерела з історії. – Запоріжжя, 2008.
9. Державний архів Вінницької області. − Ф. Р-197. − Оп. 8. − Спр. 6.
10. Державний архів Вінницької області. − Ф. П-31. − Оп. 1. − Спр. 199.
11. Державний архів Вінницької області. – Ф. Р-197. − Оп. 3. − Спр. 14.
12. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. − Ф. 5. − Оп. 1. − Спр. 2189.
13. Хронология важнейших событий из истории Православной Церкви в России и на Украине, в особенности – последних лет // Православный календарь на 1927 год / Изд. Священного Синода Украинской Православной Церкви. – Харьков, 1927.
14. Державний архів Вінницької області. − Ф. Р-925. − Оп. 8. − Спр. 50.
15. Державний архів Вінницької області. − Ф. П-1. − Оп. 1. − Спр. 57.
16. Державний архів Вінницької області. − Ф. П-30. − Оп. 1. − Спр. 215.
17. Державний архів Житомирської області. − Ф. Р-1657. − Оп.5. − Спр. 79.
18. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. − Ф. 5. − Оп. 2. − Спр. 1059.
19. Державний архів Вінницької області. − Ф. Р-197. − Оп. 5. − Спр. 34.
20. Державний архів Вінницької області. − Ф. П-1. − Оп. 1. − Спр. 495.
21. Державний архів Чернігівської області. − Ф. Р-17. − Оп. 1. − Спр. 112.
22. Державний архів Вінницької області. − Ф. Р-197. − Оп. 3. − Спр. 3.
23. Державний архів Вінницької області. − Ф. Р-197. − Оп. 3. − Спр. 18.
24. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України. − Ф. 5. − Оп. 2. − Спр. 177.
25. Bociurkiw B. Soviet Church Policy in the Ukraine, 1919-1939 / The University of Chicago. D.Ph. Disert. Department of Political science. – Chicago, Illinois, 1961.
26. Державний архів Полтавської області. − Ф. П-9032. − Оп. 1. − Спр. 49.
27. Державний архів Полтавської області. − Ф. Р-1503. − Оп. 2. − Спр. 120.
28. Феодосий (Процюк), епископ. Обособленческие движения в православной церкви на Украине (1917-1943). − М., 2004.
29. Державний архів Полтавської області. − Ф. П-9032. − Оп. 1. − Спр. 80.
30. Тригуб О.П. “Українське обновленство” у другій половині 20-х років ХХ ст. (сторінки історії БОПУПАЦ) // Історична наука: проблеми розвитку. Матеріали конференції. Новітня історія України. − Луганськ, 2002.
31. Державний архів Полтавської області. − Ф. П-9032. − Оп. 1. − Спр. 81.
32. Державний архів Харківської області. − Ф. Р-845. − Оп. 2. − Спр. 822.
33. Всеукраинское Предсоборное Совещание 11-15 ноября н.г. // Голос Православной Украины. – 1925. − №1-2.
Published
2021-08-12
How to Cite
Trigub , O. P. (2021). Dissemination of the idea of “canonical” autocephaly in Ukrainian Orthodoxy (1922-1925). Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 170-175. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2110