Evangelical Christians in Relations Between State and Church in Poland (1918–1939)

  • L. I Borodynska
Keywords: state and church relations, Evangelical Christians, Poland (1918–1939)

Abstract

The legalization of the community Evangelical Christians accompanied with the difficulties in the process of the community registration by the state authority and the acknowledged the statute. The members of the registrated communities had the right for registration in the books of the civic status. Persons liable to military service could take the right for the alternative service in the army.

References

1. Державний архів Волинської області (ДАВО), ф. 36, оп. 14, спр. 2.
2. ДАВО, ф. 46, оп. 1, спр. 290.
3. ДАВО, ф. 46, оп. 9, спр. 2040.
4. Archiwum Akt Nowych w Warszawie (AAN), Zespół “Ministerstwо Spraw Wewnętrznych” (MSW), sygn. 1566.
5. АAN, MSW, sygn. 1567.
6. AAN, Zespół “Ministerstwо Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego” (MWRiOP), sygn. 379.
7. AAN, MWRiOP, sygn. 1410.
8. AAN, MWRiOP, sygn. 1412.
9. AAN, MWRiOP, sygn. 1442.
10. AAN, MWRiOP, sygn. 1444.
11. AAN, MWRiOP, sygn. 1445.
12. AAN, MWRiOP, sygn. 1446.
13. AAN, MWRiOP, sygn. 1458.
14. Шендеровский Л. Евангельские христиане. Возрожденное евангельское движение в исторической христианской церкви: исторический очерк (ХІХ-ХХ вв.) / Людвиг Шендеровский. – Торонто: Издание Канадского Союза евангельских христиан. – 1980. – 517 с.
15. Dział rolniczy // Ewangeliczny Chrześcijanin. – 1935. – № 3. – S. 24.
16. Konstytucja 17 marca 1921 r. 2-gie wydanie przejrzane i rozszerzone. Warszawa, 1921. – 70 str. – S. 60–61.
17. Księga protokołów z posiedzeń Zarządu – Komitetu Związku Ewangelicznych Chrześcijan i Baptystów.
18. Osipow A. Gospodarstwo Ewangeliczne / Anatol Osipow // Ewangeliczny Сhreścijanin. – 1935. – № 1–2. – S. 21.
19. Osipow A. Swięto Dostojnego Solenizanta / Anatol Osipow // Ewangeliczny Chrześcijanin. – 1936. – № 1. – S. 5.
20. Szenderowski L. W XVII-tą rocznicę / L.Szenderowski // Ewangeliczny Chrześcijanin. – 1935. – №7. – S. 10.
Published
2021-08-12
How to Cite
Borodynska , L. I. (2021). Evangelical Christians in Relations Between State and Church in Poland (1918–1939). Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 143-147. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2106