Dmytro Dontsov‘s participation in revolutionary events in Ukrane in 1917–1920

  • G. V Davletova
Keywords: national movement, nationalism, national revolution 1917-1920, Dmytro Dontsov

Abstract

The article is devoted to the part Dmitro Dontsov (prominent Ukrainian statesman, publicist and Ukrainian nationalism theoretician) took in the revolutional events of 1917-1920.

References

1. Мандрик М. Дмитро Донцов та український націоналізм // Українське слово. − 2005. − №28-30.
2. Сич О. Відновлення „ЛНВ” в Мюнхені (1948-1949) // Визвольний шлях. – 2005. − №12.
3. Шаповал Ю. І в Україні святилось те слово. – Львів, 2003.
4. Шліхта І. Деякі аспекти взаємин Дмитра Донцова з ОУН // Вісник КДУ. Історія. – 2003. – Вип. 65.
5. Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій: Дух нашої давнини. − К., 2005.
6. Донцов Д. Твори . − Т.1. Геополітичні та ідеологічні праці. − Львів, 2001.
7. Чугуєнко М. Формування та розвиток ідеології Дмитра Донцова. Дис… канд.філософ.наук. − Харьків, 1998.
8. Квіт С. “Літературно-Науковий Вістник” (“Вістник”) на тлі розвитку української літератури і журналістики 20-30-х рр. ідеологічні, естетичні та організаційні принципи. Дис… докт. філолог. наук. − К., 2000.
9. Донцов Д. Сучасне політичне положення і наші завдання. − Львів, 1913.
10. Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974.
11. Биковський Я. Від привороття до Трапезунду. − Мюнхен, 1969.
12. Лотоцький О. Сторінки минулого. − Варшава, 1933.
13. Бачинський Є. Рік 1917: початок другої революції в Росії і як вона відбилася серед українців у Швайцарії // Визвольний шлях. − 1958. − Кн. 10.
14. Гноблені народи російської імперії до Вільсона (Союз чужих народів Росії. За українців підписали відзив Д. Донцов і Українська Група в Швайцарії) // Шляхи. − 1916. − Перший зшиток за май.
15. Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. − К.,1991.
16. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань. 1917-1918. − Торонто, 1970.
17. Центральний державний архів вищих органів влад та управління України (далі – ЦДАВО). − Ф. 3843. − Оп. 1. − Од.
зб. 17.
18. Сосновський М. Дмитро Донцов. Політичний портрет. З історії розвитку ідеології українського націоналізму. − НьюЙорк, Торонто,1974.
19. Скоропадський П. Спогади. − К., 1995.
20. Винниченко В. Відродження нації. − К., 1990.− Т.3.
21. Соловей Д. У справі оцінки акту державного перевороту 29 квітня 1918 р. // Політологічні читання. − 1994. − № 3.
22. ЦДАВО. − Ф. 3843. − Оп. 1. − Од. зб. 1.
23. ЦДАВО. − Ф. 3849. – Оп. 1. − Од. зб. 8.
Published
2021-08-12
How to Cite
Davletova, G. V. (2021). Dmytro Dontsov‘s participation in revolutionary events in Ukrane in 1917–1920. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 130-133. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2103