Constituent and incorporative documents of Ukrainian historical association

  • A. Ye. Atamanenko
Keywords: constituent documents, diaspora, Ukrainian historical association

Abstract

This essay presents an analysis of the bylaws and incorporation documents of the Ukrainian Historical Association (UHA). Created in the USA in 1965, its members included many outstanding Ukrainian scholars in diaspora. These documents are important sources to the study of UHA’s activity.

References

1. Заремба С. Церковно-історичне та археологічне товариство в Києві // Київська старовина. – 1995. – №1.
2. Ґерич Ю. Статути Наукового товариства ім. Шевченка у Львові // Український історик. – 1973. – Ч.1-2.
3. Жуковський А. З історії Наукового товариства ім. Шевченка в Європі // З історії Наукового товариства імені Шевченка. Збірник доповідей і повідомлень наукових сесій і конференцій НТШ у Львові / Наукове товариство ім. Шевченка у Львові. Ред. О. Купчинський. – Львів, 1998.
4. Статут Наукового товариства ім. Шевченка в ЗДА. – Б.м., б.р.
5. Атаманенко А. “Бюлетень Української вільної академії наук” за 1946 рік як джерело до вивчення розвитку української історичної науки в діаспорі // Український археографічний щорічник. Нова серія. – Вип.7. – Український археографічний збірник. – Т.10. – Київ; Нью-Йорк, 2002.
6. Протокол другої наради організаційної групи УВАН у ЗДПА 10 січня 1950 р., Нью-Йорк // Вісті УВАН / Ред. О. Домбровський. – Ч.4. – Нью-Йорк, 2007.
7. Протокол конференції дійсних членів УВАН у США, 25 серпня 1950 р., Нью-Йорк // Вісті УВАН. – Ч.4.
8. Статут Української Вільної Академії Наук у США // Вісті УВАН / Ред. О. Домбровський. – Ч.3. – Нью-Йорк, 2004.
9. Українське історичне товариство (Комунікат) // Український історик. – 1964. – Ч.4.
10. Українське Історичне Товариство. Обіжний лист, ч.1. 28.V.1965 // Матеріали до історії Українського Історичного Товариства. Ред. А. Атаманенко. – Нью-Йорк; Острог, 2006.
11. Українське Історичне Товариство. Обіжний лист, 1.ХІІ.1965 // Український історик. – Т.2. – 1965. – Ч.3-4.
12. Проект Статуту Українського Історичного Товариства. Бюлетень УІТ, рік І, ч.3 // Матеріали до історії Українського Історичного Товариства. Ред. А. Атаманенко. – Нью-Йорк; Острог, 2006.
13. Богачевська М. Передумова наукових товариств – наука // Сучасність. – 1980. – №1.
14. Винар Л. Як народилась Асоціація університетських професорів (До історії УААУП) // Українсько-Американська асоціація університетських професорів. Статті і матеріяли / Редактор Ася Гумецька, редактор-консультант Алла Атаманенко. – Нью-Йорк; Торонто; Острог, 2008.
15. Інтерв’ю з проф. Л. Винарем 27 січня 2009 р. (Архів автора).
16. Архів УІТ. – Ф. “Організаційні документи”. – Спр. “Інкорпорація”. – Nonprofit Certificate of Incorporation.
17. Обіжник. 26.ІІІ.1972 // Матеріали до історії Українського Історичного Товариства. Ред. А. Атаманенко. – Нью-Йорк; Острог, 2006.
18. Архів УІТ. – Ф. “Організаційні документи”. – Спр. “Інкорпорація”. – Articles of incorporation of Ukrainian Historical Association, Inc.
19. Архів УІТ. – Ф. “Організаційні документи”. – Спр. “Інкорпорація”. – State of Colorado. 1974 Annual Report – Colorado Corporation (Non-profit).
20. Архів УІТ. – Ф. “Організаційні документи”. – Спр. “Інкорпорація”. – Non-profit Certificate of Amendment.
21. Архів УІТ. – Ф. “Організаційні документи”. – Спр. “Інкорпорація”. – Certificate #461210.
22. Архів УІТ. – Ф. “Організаційні документи”. – Спр. “Інкорпорація”. – Articles of Incorporation.
23. Архів УІТ. – Ф. “Організаційні документи”. – Спр. “Інкорпорація”. – Original Appointment of Agent.
Published
2021-08-12
How to Cite
Atamanenko , A. Y. (2021). Constituent and incorporative documents of Ukrainian historical association. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 120-125. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2101