The idea of national school in V. O. Bidnov’s works (1874-1935)

  • V. V. Aleikina
Keywords: national education, national school, national idea, V. Bidnov

Abstract

The Ukrainian people gave the world quite a lot of prominent cultural workers, known scientists and teachers. Among such unordinary personalities is Vasyl Bidnov. His works, views and ideas, in our view, deserve an intent attention of wide pedagogical public. Іt is possible to draw a conclusion about a clear lineation in Bidnov’s works theoretical bases of building of Ukrainian school and role of national education in development of national consciousness and Ukrainian patriotism.

References

1. Абросимова В., Мицик Ю. Далеко від рідного дому // Зоря. – 8 вересня.
2. Біднов В.О. // Енциклопедія Сучасної України. – Т. 2 „Б-Біо”. – К., 2003.
3. Біднов В.О. Культурний рух на Україні в часи революції // Наш шлях (Кам’янець-Подільський). – 1919. – 4, 7, 11 грудня.
4. Біднов В.О. Освіта на Україні // Свято Поділля (Кам’янець-Подільський). – 1918. – 22 жовтня.
5. Біднов В.О. Українська школа // Життя Поділля. – 1918. – 26 грудня.
6. Біднов В.О. Школа й освіта на Україні // Українська культура: Зб. лекцій. – Подєбради, 1934. – С. 16-38.
7. Біднов В.О. Що читати по історії Україні: (Коротка історіографія України): З викладів на учительських курсах українознавства. – Кам’янець-Подільський. – 1919. – 72 с.
8. Дорошенко Д. Життя і громадська діяльність професора В.О. Біднова // Пам’яті професора Біднова: Засідання Українського історично-філологічного товариства в Празі дня 30 квітня 1935 р. – Прага: Вид-во УІФТ в Празі, 1936. – С. 5-11.
9. Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919–1939 рр. – Прага, 1942. – Ч. 1. – 373
с.; К., 1999. – Ч. 2. – 270 с.
10. Наріжний С. Наукова праця проф. В.О. Біднова // Пам’яті професора Біднова: Засідання Українського історичнофілологічного товариства в Празі дня 30 квітня 1935 р. – Прага: Вид-во УІФТ в Празі, 1936. – С. 12-28.
11. Полонська-Василенко Н. Сторінки спогадів. УВУ // Український історик. – 1965. – № 3-4. – С. 39-48.
12. Прокопович В. Памяти В.О. Біднова // Тризуб. – 1935. – № 30–31.
13. Русова С. Мої спомини. – Львів: Вид-во кооператива “Хортиця”, 1937. – 284 с.
14. Сакович Є. Професор В. О. Біднов (посмертні спомини) // Тризуб. – 1935. – № 38. – С. 2-7.
15. Саламаха І.В. Громадсько-політична та наукова діяльність В. О. Біднова (кінець ХІХ – 1935 р.) // Дис. канд. іст. наук. – Запоріжжя, 1998. – 212 с.
16. Сележан Й. Основи національного виховання (Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти): Хрестоматія. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2005. – 306 с.
17. Сірополко С. Історія освіти в Україні. – Київ: Наук. думка, 2001. – 912 с.
18. Ульяновський В. Василь Біднов // Історіографічні дослідження в Україні. – К.: НАН України, 2002. – Вип. 12. – Визначні постаті української історіографії ХІХ-ХХ ст. – С. 303-340.
19. Чабан М. Вічний хрест на грудях землі. – Дніпропетровськ, 1993. – 126 с.
20. Чикаленко Є.Х. Спогади: 1861-1907. – Львів, 1925. – Ч. І.
21. Чикаленко-Келлер Г.Є. Пам’яти В. Біднова // Тризуб (Париж), 1935. – № 28-29. – С. 6-14.
22. Школьник О. Духовна публіцистика Василя Біднова (за матеріалами “Релігійно-наукового вісника”, Александрів Куявський, 1921-1923) // 3 Міжнародний конгрес україністів. 26–29 серпня 1996 р. Історія – Харків, 1996 р. – С. 241-245.
23. Центральний державний архів вищих органів влади і управління України у м. Києві. – Ф. 3859. Український вільний університет в м. Прага. – Опис 1. (1921-1941). – Спр. 156. – Листування з „Лігою української культури” в Празі про проведення лекцій на тему: “Завдання української еміграції”. – 532 с.
Published
2021-08-12
How to Cite
Aleikina , V. V. (2021). The idea of national school in V. O. Bidnov’s works (1874-1935). Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 68-71. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2091