Sociocultural and national requests of Ukrainian educational workers in the end of XIX – beginning of XX century

  • T. V. Vinarchuk
Keywords: formation of national self-consciousness, patriotic education, social and cultural competences, Ukrainian national revival, modernization of education, national education, education

Abstract

The author of the article explores the conceptions of national education development proposed by Ukrainian social and political figures and pedagogical workers in the end of XIX – beginning of XX century in the context of modernization and national revival processes. In the end of XIX – beginning of XX century the Ukrainians within the Russian Empire were deprived of modern national system of education that threatened with reduction of social and economical development, with deepening the gap between Ukraine and European countries, with stopping the formation of Ukrainian modern nation.

References

1. Глаголь А. Російська народна школа на Україні // Правда. – 1889. – Вип. ІІ-ІІІ. – С. 126-132.
2. Захлюпана Н. Іван Франко про реформування школи і сучасність // Педагогічна думка. – 2006. – № 4. – С. 24-26.
3. Касьянов Г.В. Українська інтелігенція на рубежі ХІХ-ХХ століть: соціально-політичний портрет. – К.: Либідь, 1996. – 176 с.
4. Нариси історії українського шкільництва (1905-1933): Навч. посіб. / Під редак. О.В. Сухомлинської. – К., 1996.
5. Неживий О., Корольова Л. Особистість учителя в доробку Б. Грінченка // Дивослово. – 1997. – № 4. – С. 36-38.
6. Опанасенко Н. Виховний ідеал Лесі Українки в сучасній школі // Рідна школа. – 2004. – № 6. – С. 30–32.
7. Пилипенко О. Система освіти в Україні на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Київська старовина. – 2004. – № 6. – С. 31-40.
8. Прищак М. Трансформація поглядів на сутність та зміст поняття духовності в педагогічній спадщині Я. Чепіги // Рідна школа. – 2007. – № 11-12. – С. 70-73.
9. Субтельний О. Украина: история. – К., 1994. – 736 с.
10. Фролова О. Особа як об’єкт філософсько-освітнього вчення Софії Русової // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 162-169.
11. Шляхов О.Б. Освіта в Україні в умовах становлення раннєіндустріального суспільства (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : [зб. наук. пр.] / Ред. кол. : С.І. Світленко (відп. ред.) та ін. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2008. – Вип. 6. – С. 210-217.
Published
2021-08-12
How to Cite
Vinarchuk , T. V. (2021). Sociocultural and national requests of Ukrainian educational workers in the end of XIX – beginning of XX century. Zaporizhzhia Historical Review, 1(27), 55-58. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2088