Канівський полк (деякі питання історичної географії).

  • Ю. М. Горбаченко

Abstract

The article shows some questions of historical geography of Kaniv region. The short characterestic of local villages’ origin has been demonstrated.

References

1. Архив Юго-Западной России (далі – АЮЗР). – Ч. VIII. – Т. V.
2. АЮЗР. – Ч. VII. – Т. І.
3. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі – ІР НБУ). – Ф. І. – № 4104.
4. Похилевич Л.И. Сказание о населенных местностях Киевской губернии. – Біла Церква, 2005.
5. Руська (Волинська) метрика. Регести документів Коронної канцелярії для українських земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569-1673. – К., 2002.
6. Мицик Ю. Канів козацький. – Канів, 1998.
7. Центральний державний історичний архів України (м. Київ) (далі – ЦДІАУК). – Ф. 990. – Оп. 1. – Спр. 635.
8. Źródła dziejoвe. – T. ХХІ.
9. Źródła dziejoвe. – T. ХХ.
10. Книга Большому чертежу. – М. – Л., 1950.
11. Słownik geograficzny. – T. 1.
12. АЮЗР. – Т. Х.
13. Челеби Е. Книга путешествий. Земли Молдавии й Украины. – М., 1961. – Вып. 1.
14. АЮЗР. – Ч. І. – Т. ІV.
15. Генеральное следствие о маетностях Переяславского полка 1729-1730 гг. – Харьков, 1896.
16. ІР НБУ. – Ф. 28. – № 762.
17. Описи Київського намісництва 70-80 років ХVIII ст. – К.,1989.
18. ЦДІАУК. – Ф. 990. – Оп. 1. – Спр. 1149.
19. Ведомость о школах и учениках священо-причетнических детях при доме Архирейском Переяславском обретающихся 1745 г. // Полтавские епархиальные ведомости. – № 18.
20. Źródła dziejoвe. – Т. ХХІІ.
21. Воссоединение Украины с Россией. – М., 1953. – Т. І.
22. Маркевич Н. История Малороссии. – М., 1842. – Т. ІІІ.
23. Volumiна legum Regni Pоloniai et Magni dukatus Lithuanie ab anно 1347 ad annum 1780 / Ed. J. Ohryzko. – Petersburg, 1859. – Т. IV.
24. Реєстр Війська Запорозького 1649 року. – К., 1995.
25. Яковенко Н.М. Українська шляхта з кінця XIV до середини XVII ст. (Волинь і Центральна Україна). – К., 1993.
26. Podzina. Oprazowano przez S.H. Uruskiego. – Warszawa, 1908. – T. V.
27. Історія міст і сіл УРСР. Черкаська область. – К., 1972.
28. Універсали українських гетьманів від Івана Виговського до Івана Самойловича (1657-1687). – К. – Львів, 2004.
Published
2021-08-12
How to Cite
Горбаченко, Ю. М. (2021). Канівський полк (деякі питання історичної географії). Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 229-235. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2078
Section
Регіональна історія українського козацтва