Козацький фактор у діяльності губернського та повітового чиновництва Південної України другої половини XVIII століття.

  • О. С. Панкєєв

Abstract

The author brings up the question of Southern Ukrainian officials’ attitude towards the cossacks. He proves that in the first years after the liquidation of Zaporizka Sich the Cossackhood found itself under strick control of local provincial and districl officials. From the other side, the process of involving former Zaporizhzhyan starshyna to administrative activities by equalizing it in ranks with Russian military officials had started.

References

1. Новицкий Я.П. История г. Александровска (Екатеринославской губернии) в связи с историей возникновения крепостей Днепровской линии (1770-1806 гг.). − Екатеринослав, 1905.
2. Полонська-Василенко Н.Д. Заселення Південної України в середині XVІІІ століття (1734-1775) // Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. – Мюнхен, 1965. – Т. 1.
3. Полонська-Василенко Н.Д. До історії першої Неросійської губернії // Запоріжжя XVIII століття та його спадщина. – Мюнхен, 1965. – Т. 1.
4. Дружинина Е.И. Северное Причерноморье в 1775-1800 гг. − М., 1959.
5. Бойко А.В. Запорозький зимівник останньої чверті XVIII століття. − Запоріжжя, 1995.
6. Бойко А.В. Запровадження общинного устрою на Півдні України // Південна Україна XVIII-XIX століття. Записки науково-дослідної лабораторії Південної України ЗДУ. − Вип. 1. − Запоріжжя, 1996.
7. Маленко. Л.М. Козацький фактор в адміністративній політиці уряду на півдні України першої половини ХІХ століття // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Вип. VIII. Запоріжжя, 1999.
8. Савченко І. Обов’язки командирів в Азовській Губернії (1775-1776 рр.) // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 1999. – Т. 5.
9. Савченко І. Козацький фактор у адміністративній політиці російського уряду у 70-80-х роках XVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. − К., 2001. − Т. 6.
10. Сурева Н. Перетворення запорозької старшини на російське дворянство в останній четверті XVIII століття // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2001. – Т. 6.
11. Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собрание Первое. - СПб., 1830. - Т. ХX.
12. Богуміл А. К истории управления Новороссии князем Г.А. Потемкиным. Ордера 1775 и 1776 года. – Екатеринослав, 1905. – Вып. 2.
13. Шиян Р. Діяльність Земських комісарів на території колишніх Запорозьких Вольностей у перші роки після ліквідації запорозького устрою // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 1999 р. – Вип. VI.
14. Козирєв В.К. Матеріали до історії адміністративного устрою Південної України (друга половина XVIIІ – перша половина ХІХ століття). - Запоріжжя, 1999.
15. Багалій Д. Наследники Запорожских земель // Киевская Старина. – 1885. − № 4.
16. Російський державний архів давніх актів. – Ф. 16. – Оп. 1. – Спр. 797. – Ч. 6: “Бумаги к князю Г.О. Потемкину по Новороссийской губернии за 1764 г.”.
Published
2021-08-12
How to Cite
Панкєєв , О. С. (2021). Козацький фактор у діяльності губернського та повітового чиновництва Південної України другої половини XVIII століття. Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 219-221. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2075
Section
Регіональна історія українського козацтва