Взаємини Запорозького і Новослобідського козацтва (1753-1764 рр.).

  • С. С. Дідик

Abstract

The author explores the relations between Zaporizhzhyan and Novoslobidske Cossackhood. He concludes that these relations were quite ambiguous and were characterized by constant struggle for land estates and also by trade and common conflicts. But while executing military services those conflicts and misunderstanding gave place to mutual aid and cooperation.

References

1. Андриевский А. Дела, касающиеся запорожцев (1715–1774) // ЗООИД. – Т. 14. – 1886.
2. Андриевский А. Исторические материалы из архива Киевского губернского правления. – К., 1886.
3. Голобуцький В. Запорозька Січ в останні часи свого існування (1734–1775 рр.). – Дніпропетровськ, 2004.
4. Дніпропетровський історичний музей ім. Д. Яворницького (далі – ДІМ). – КП–38211 / АРХ. – 222.
5. Ефименко А. История Украинского народа. – К., 1990.
6. Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського (далі – ІР НБУ). – Ф. V. – Оп. 1. – Спр. 248.
7. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 255.
8. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 319.
9. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 329.
10. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 331.
11. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 470.
12. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 471.
13. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 472.
14. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 552-624.
15. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 1183-1187.
16. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 1539.
17. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 1541.
18. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Cпр. 1571.
19. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 1867.
20. ІР НБУ. – Ф. ІХ. – Оп. 1. – Спр. 2108.
21. Кащенко А. Оповідання про славне Військо Запорозьке низове. – Дніпропетровськ, 1991.
22. Полное собрание законов Российской империи (дальше – ПСЗ РИ). – СПб., 1830. – Т. 14.
23. ПСЗ РИ – СПб., 1830. – Т. 15.
24. ПСЗ РИ. – СПб., 1830. – Т. 16.
25. Полонська-Василенко Н. До історії першої Новоросійської губернії (1764-1776 рр.) // Запоріжжя XVIII ст. та його спадщина. – Т. 2. – Мюнхен, 1965.
26. Сенатский Архив. – СПб., 1901. – Т. 9.
27. Сенатский архив. – СПб., 1903. – Т. 10.
28. Сенатский Архив. – СПб., 1907. – Т. 12.
29. Скальковський А.О. Історія Нової Січі, або останнього Коша Запорозького. – Дніпропетровськ, 1994.
30. Центральний державний історичний архів (м. Київ) (далі – ЦДІАУК). – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 13378.
31. ЦДІАУК. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 16982.
32. ЦДІАУК. – Ф. 51. – Оп. 3. – Спр. 17421.
33. ЦДІАУК. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 2660.
34. ЦДІАУК. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 2544.
35. ЦДІАУК. – Ф. 59. – Оп. 1. – Спр. 3948.
36. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 1882.
37. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 2671.
38. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 2684.
39. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 2828.
40. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 2923.
41. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 3625.
42. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 3729.
43. ЦДІАУК. – Ф. 269 – Оп. 1. – Спр. 3967.
44. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 3969.
45. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 3606.
46. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 4107.
47. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 4108.
48. ЦДІАУК. – Ф. 269. – Оп. 1. – Спр. 4116.
49. Шамрай С . До історії залюднення Степової України в XVIII ст. (Крилівщина и Лизаветчина) // Записи історично-філологічного відділу ВУАН. – 1929. – Кн. XXIV.
50. Швайба Н.И. Борьба запорожцев за свои земли периода Новой Сечи в работах Н.Д. ПолонскойВасиленко // Запорожская старина. – Вып. 4. – Киев; Запорожье, 2007.
51. Эварницкий Д.И. Сборник материалов для истории запорожских казаков. – СПб., 1888. – Т. І.
52. Ястребов В. Архив крепости Святой Елизавети // ЗООИД. – 1889. – Т. 15.
Published
2021-08-12
How to Cite
Дідик, С. С. (2021). Взаємини Запорозького і Новослобідського козацтва (1753-1764 рр.). Zaporizhzhia Historical Review, 1(26), 213-219. Retrieved from https://istznu.org/index.php/journal/article/view/2074
Section
Регіональна історія українського козацтва